nieuwsoverzicht 20/12/2019

Mooie ambities voor 2020 met gemeenten en huurdersorganisaties

Elk jaar maakt BrabantWonen samen met de gemeenten waar we onze woningen hebben staan, de andere corporaties en de huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken. Met deze afspraken leggen we per gemeente vast wat we het komende jaar gaan doen op het gebied van sociale woningbouw.  

BrabantWonen

We hebben afgesproken dat we in alle gemeenten extra woningen gaan bouwen waardoor er meer woningen beschikbaar komen voor de sociale verhuur. Hoeveel? Dat verschilt per gemeente. Ook blijven we inzetten op het feit dat wonen betaalbaar blijft en gaan we ervoor zorgen dat bijzondere doelgroepen een dak boven hun hoofd blijven houden. En we gaan er samen voor om extra slagen te maken in de verduurzaming van de woningen. De afgelopen weken zijn zowat alle prestatieafspraken getekend, op Meierijstad na. Deze prestatieafspraken worden begin 2020  afgerond en getekend.  

Samenwerking  

Prestatieafspraken maken doen we niet alleen. We werken samen aan onze ambities met de gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Bernheze en Sint-Michielgestel, de corporaties Zayaz, JOOST, Mooiland, Woonmeij en Area en de diverse huurdersbelangenverenigingen. Alle nieuwe prestatieafspraken voor het komende jaar zijn de afgelopen weken in elke gemeente officieel voor akkoord ondertekend. 

Meer informatie