nieuwsoverzicht 08/10/2019

Jongeren ’s-Hertogenbosch praten over woonwensen

Op donderdagavond 26 september kwamen in de Woonwerkplaats aan de Tramkade in ’s-Hertogenbosch een aantal jongeren samen om met medewerkers van BrabantWonen, Zayaz en de gemeente ’s-Hertogenbosch te praten over hun woonwensen. Naast de genoemde organisaties was ook de Stichting Jong & Huren betrokken bij de organisatie.

jongerenbijeenkomst

Wethouder trapt af

Wethouder Roy Geers trapte af. Hij gaf aan dat het voor millennials moeilijk is om in
’s-Hertogenbosch een geschikte woning te vinden. Bovendien gaf hij de aanwezigen, inclusief de aanwezige organisaties, een compliment voor dit initiatief. Hij had ook een bijzonder woord van welkom voor de vertegenwoordigers van het SHP.

Woonwensen en ‘Wonen in de mix’

Met behulp van een app was er een digitale quiz. Hiermee werden wensen en ideeën van de jongeren opgehaald over hun woonwensen. Daarna gaf een drietal acteurs door middel van sketches een beeld van de mogelijkheden en beperkingen van het samenwonen van mensen uit verschillende doelgroepen (wonen in de mix). De conclusie was dat wonen in de mix mogelijk is als er voldoende aandacht is voor de sociale aspecten. De aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte kan volgens de jongeren een bijdrage leveren aan de noodzakelijke ontmoetingen en integratie.