natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

nieuwsoverzicht 17/09/2019

Binnen een half jaar extra woonruimte voor studenten

Maandagmiddag 16 september vond de feestelijke oplevering plaats van zestig nieuwe studentenwoningen op de voormalige voetbalvelden van RKJVV aan de Fuik. Wethouder Roy Geers en Rob Bogaarts, directeur van BrabantWonen, heetten de nieuwe studenten met een quiz over 's-Hertogenbosch van harte welkom in hun nieuwe stad. Daarna konden de studenten, waarvan meer dan de helft uit het buitenland komt, onder het genot van een pizzaproeverij elkaar beter leren kennen.

Feestelijke oplevering studentenwoningen de Fuik

De voormalige voetbalvelden van RKJVV aan de Fuik is één van de vier locaties die door de gemeente ’s-Hertogenbosch beschikbaar zijn gesteld als tijdelijke woonlocatie. Door het beschikbaar stellen van deze tijdelijke nieuwbouwlocaties in de stad kunnen de Bossche woningcorporaties extra woonruimte realiseren om de drukte op de woningmarkt te doen verminderen.

BrabantWonen heeft samen met gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans, HAS en bouwbedrijf Barli binnen een half jaar tijd deze zestig wooneenheden gerealiseerd. Om de toestroom van de nieuwe studenten aan de Avans, HAS en JADS aan te kunnen, zijn de wooneenheden op de Fuik speciaal bestemd voor studenten. Deze woningen zijn vanaf augustus bewoond, waarvan meer dan de helft door internationale studenten.

Extra woningen op tijdelijke locaties

De druk op de sociale woningmarkt in de gemeente 's-Hertogenbosch blijft bijzonder hoog. Er zoeken meer mensen een huurwoning dan dat er woningen zijn en er komen steeds meer kleine huishoudens met lage inkomens bij. Dit komt bijvoorbeeld doordat huishoudens steeds kleiner worden, meer ouderen langer thuis blijven wonen en door de toename van de uitstroom van mensen uit beschermd wonen of uit de maatschappelijke opvang. Maar ook de druk op de kamermarkt in ’s-Hertogenbosch neemt toe door een toename van het aantal studenten aan de Bossche opleidingen.

Gemeente ’s-Hertogenbosch, woningcorporaties BrabantWonen, Zayaz, Joost. en het Stedelijk Huurdersplatform hebben afgesproken dat er extra sociale huurwoningen komen. Afgesproken is dat de Bossche corporaties in 2019 en 2020 ervoor zorgen dat er ongeveer 150 woningen bij komen, verspreid over vier tijdelijke locaties in de stad. Deze locaties stelt de gemeente beschikbaar via een vergunning voor een periode van 10 jaar.