Maak het verschil

maak het verschil

Sollicitatiecode

Als je bij ons solliciteert dan willen wij én jij ontdekken of je de juiste kandidaat bent, die de functie goed kan vervullen. En natuurlijk ook of we goed bij elkaar passen. Om ervoor te zorgen dat dat allemaal netjes gebeurt hebben we een sollicitatiecode. Je leest hem hieronder.

Vacature

Op onze website vind je alle relevante informatie over de vacature. Verder staat in de vacature:

  • of een bijzonder onderzoek onderdeel is van de sollicitatieprocedure
  • een eventuele leeftijdsgrens (en de reden hiervan)
  • een eventueel voorkeursbeleid (en de reden hiervan)
  • of we informatie over je opzoeken op internet, waaronder op social media

Reactie op sollicitatiebrief

Je krijgt binnen twee weken na de sluitingsdatum van de vacature bericht of we jou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, of dat we voor andere kandidaten hebben gekozen. Je sollicitatie kan ook nog een tijdje worden aangehouden. We laten je dan weten wanneer je nader bericht ontvangt.

Uitnodiging voor een sollicitatiegesprek

Als we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, dan leggen we vooraf uit hoe de sollicitatieprocedure gaat.

Vragen in het sollicitatiegesprek

De selecteur mag alleen vragen stellen die nodig zijn om te beoordelen of jij geschikt bent voor de functie.

Privacy

Alle informatie die je ons geeft, behandelen we vertrouwelijk en zorgvuldig. We vernietigen de informatie binnen vier weken na de afronding van jouw sollicitatie, tenzij jij met een andere regeling hebt ingestemd.

Informatie inwinnen door BrabantWonen: social media en referenties

We vragen  je om toestemming voordat we inlichtingen over jou opvragen bij derden (referenties), en voordat we via internet (zoals social media) en/of andere bronnen, opzoeken.

Psychologische test of medische keuring

Als een psychologische test onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure staat dat in de advertentie. De psycholoog mag de resultaten van het onderzoek alleen met jouw toestemming aan BrabantWonen doorgeven.
Een medische keuring mag pas aan het eind van de procedure plaatsvinden en alleen als er voor de vervulling van de functie bijzondere eisen worden gesteld aan de medische geschiktheid.

Beslissing na sollicitatie

Zodra we hebben gekozen voor een andere kandidaat, dan laten we je dat weten binnen twee weken nadat we dat besluit hebben genomen. Als je een aanbod krijgt, dan schrijven we alle afspraken en toezeggingen op.

Heb je als sollicitant ook plichten?

Jazeker. De belangrijkste is: vertel de waarheid. Beantwoord vragen over je opleiding, kennis en ervaring eerlijk. En je mag geen informatie achterhouden die belangrijk is voor de functie waarop je solliciteert. Verder moet je je eventueel kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

  • Delen