Huurverlaging of huurbevriezing

Normaal gesproken gaat de huur elk jaar wat omhoog. Maar bij sommige huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk dat de huur gelijk blijft (huurbevriezing) of zelfs lager wordt (huurverlaging).

U kunt huurbevriezing of huurverlaging vragen, als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een ‘wachttijd’ van zes maanden. Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.

Wie kan aanspraak maken op huurverlaging?

Als u een laag inkomen heeft en een huur boven de € 737,14, dan kunt u huurverlaging aanvragen. We verlagen de rekenhuur dan tot € 736,14, waardoor u in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Let op: huurverlaging vragen heeft alleen zin, als u een officieel huurcontract heeft voor een sociale huurwoning. Dus niet als u een woning in de vrije sector huurt.

Wat is huurbevriezing?

Dat betekent dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dus géén huurverhoging per 1 juli.

Wie kan aanspraak maken op huurbevriezing?

Twee verschillende groepen huurders kunnen aanspraak maken op huurbevriezing:
1. Huishoudens met een laag inkomen en een huur die hoger is dan:
€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen
2. Huishoudens met een iets hoger inkomen en een huur die hoger is dan € 737,14 

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen? Doe dan de check op de site van de Woonbond.

Wilt u een verzoek voor huurverlaging of huurbevriezing doen? Dat kan hier.

Vraag en antwoord

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal € 48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor: 

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • elektra gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten
Wat is een laag inkomen?

Met een laag inkomen bedoelen we:

 • Lager dan € 15.500 als u alleen woont
 • Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont
 • Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont
Wat is een iets hoger inkomen?

Met een iets hoger inkomen bedoelen we:

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 als u alleen woont
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont
 • Tussen € 33.500  en € 43.500 als u met 3 of meer personen woont.
Vanaf wanneer kan ik huurbevriezing aanvragen?
 • U kunt huurbevriezing aanvragen, als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden.
  Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.
    
 • Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij BrabantWonen is dat per 1 juli.

  Eind april sturen we een brief over de huurverhoging. Daarin staat ook informatie over huurbevriezing. U kunt dan in mei en juni huurbevriezing aanvragen. BrabantWonen laat u schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend.
Moet ik huurbevriezing elk jaar opnieuw aanvragen?

Ja, de huurbevriezing geldt voor een jaar.

Meer informatie

 • Delen