iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen

Wat doet BrabantWonen voor vergunninghouders?

Vergunninghouders zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Ze krijgen daarmee ook het recht om ergens te wonen. De overheid bepaalt waar dat is en verdeelt de vergunninghouders over de gemeenten in het hele land. Samen met de woningcorporaties en andere partijen zorgen de gemeenten ervoor dat deze mensen een nieuw thuis krijgen.

Wat doet BrabantWonen?

Wij zijn er voor mensen die zelf lastig aan woonruimte kunnen komen. Dus ook voor vergunninghouders: vluchtelingen die hier mogen blijven. Ze hebben recht op een huis om in te wonen. Dat is altijd al zo geweest. Ook in de asielzoekerscentra moet sneller ruimte vrij komen.

Daarom maken we elk jaar afspraken met de gemeente hoeveel vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) wij kunnen huisvesten. We kijken daarbij goed naar spreiding over de wijken en goede begeleiding.

Vergunninghouders krijgen voorrang

Vergunninghouders krijgen één keer voorrang bij het toewijzen van een huis. Verder gelden voor hen dezelfde afspraken als voor andere huurders: Ze betalen een normale huurprijs en als ze willen verhuizen naar een andere woning, moeten ze zich inschrijven als woningzoekende.

Begeleiding van vergunninghouders

Bij het nieuwe leven in een vreemd land hebben vluchtelingen hulp nodig. Vluchtelingenwerk begeleidt en ondersteunt hen met praktische en persoonlijke zaken. Zij geven ook uitleg over de Nederlandse cultuur en de normen en waarden die hier gelden. De welzijnspartijen zorgen voor goed contact met straat en buurt.
U kunt als buurt ook wat doen. Bijvoorbeeld door met hen kennis te maken en door hen welkom te heten. Dat kan al met een praatje op straat of een keer aanbellen. Of u kunt hen wegwijs maken in de buurt.

Meer vraag naar betaalbare woningen

De vraag naar betaalbare woningen neemt toe. Zo hebben ook mensen die voorheen in een zorginstelling zouden wonen, zelfstandige woonruimte nodig. En door de invoering van ‘passend toewijzen’ doen steeds meer mensen een beroep op de goedkoopste woningen. We willen ervoor zorgen dat er voor iedereen woningen zijn. Daarom werken hard aan alternatieve huisvesting voor vergunninghouders. Want ‘gewoon’ toewijzen is niet voldoende meer.

Dat doen we op de volgende manieren:

  • Onze geplande nieuwbouw sneller uitvoeren
  • Kamergewijze verhuur aan vergunninghouders (Oss)
  • Onderzoeken of we leegstaande panden om kunnen bouwen
  • Tijdelijke woningen plaatsen

Zie ook:
Een ogenblik geduld a.u.b.