iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen

Kamergewijze verhuur Oss

Bij kamergewijze verhuur delen drie of vier alleenstaande vergunninghouders een woning. Het aantal slaapkamers in deze woning bepaalt het aantal huurders. Ieder heeft een eigen kamer.  De bewoners delen de woonkamer, keuken en badkamer.

Waarom kiest BrabantWonen voor kamergewijze verhuur?

Die keuze maken we samen met de gemeente. Er zijn veel voordelen. Zo kunnen we mensen snel aan betaalbare woonruimte helpen. Omdat we alleen de grotere, duurdere huurwoningen selecteren, houden we de goedkope woningen gewoon beschikbaar voor de Osse woningzoekenden. We hebben minder woningen nodig om aan de vraag te voldoen. Zo houden we meer woningen beschikbaar voor de Osse woningzoekenden. En we kunnen de huisvesting gemakkelijker spreiden over de stad.

Wordt de woning gratis ingericht?

Een asielzoeker vlucht zonder geld of goederen en moet helemaal opnieuw beginnen, ook met het inrichten van een huis. Ze lenen hiervoor geld uit het budget voor Bijzondere Bijstand van de gemeente Oss. Dat betalen ze later weer terug.

De woningen die kamergewijs worden verhuurd zijn gestoffeerd. Ook het witgoed is aanwezig. De stoffering wordt door BrabantWonen geregeld en verrekend in de huur. Het meubilair en het witgoed wordt door de gemeente geregeld. Bewoners tekenen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.
Zo mogelijk nemen we zaken over van de vertrekkende huurder.

Hoe wordt de huur berekend?

Elke bewoner heeft een zelfstandige huurovereenkomst met BrabantWonen. De huurprijs wordt berekend aan de hand van de oppervlakte van de slaapkamer, de huurprijs voor de algemene ruimtes wordt gedeeld. Omdat ze een voordeur delen, komen de huurders niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Hoe bepalen jullie wie er komen wonen?

Het COA bepaalt welke vergunninghouders samen in één huis gaan wonen. Dat doen ze samen met de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk die de vergunninghouders in de AZC’s begeleiden. Zij kennen de mensen het beste. Hierbij wordt rekening gehouden met de herkomst en achtergrond van mensen. Er worden nooit mannen en vrouwen bij elkaar geplaatst.

Welke woningen worden bestemd voor kamergewijze verhuur?

Voor kamergewijze verhuur komen alle woningen met drie of meer slaapkamers in aanmerking. Veelal zijn dit woningen met een hogere huur. Niet de woningen die voor de mensen met een krappe beurs bedoeld zijn, onze grootste doelgroep.
Verder kijken we goed naar de draagkracht van de buurt en spreiding over alle wijken in Oss, zodat er geen concentraties ontstaan.

Er komt een woning in mijn straat vrij. Hoe weet ik of er vluchtelingen komen wonen? En of dat een gezin is of meerdere alleenstaanden?

Vooraf informeren we de naaste buren als er vergunninghouders komen wonen. Dat doen we samen met mensen van Vluchtelingenwerk. De verder weggelegen woningen informeren we per brief.

Heb ik inspraak wie er naast mij komt wonen?

Wij kijken zorgvuldig naar de draagkracht in van de wijk en de spreiding over de stad. Dat doen we samen met de gemeente en Ons Welzijn. Omwonenden hebben nooit inspraak in de toewijzing van de woning, ook in dit geval niet.

Hoe begeleiden jullie vergunninghouders die in de wijk komen wonen?

De vergunninghouders worden bij hun nieuwe start begeleid door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Zij gaan bijvoorbeeld samen met de nieuwe bewoners naar de Kringloopwinkel om meubels aan te schaffen. En helpen hen bij het afsluiten van hun verzekeringen et cetera. We vragen de buren ook om mee te helpen de nieuwe bewoners wegwijs te maken.

Wat doen jullie om overlast te voorkomen?

We leggen goed uit wat er van een huurder verwacht wordt. Dat doen we samen met Vluchtelingenwerk. De vergunninghouders worden bij hun integratie begeleid door Vluchtelingenwerk. Ook gaat de wijkbeheerder of huismeester van BrabantWonen in het begin wat vaker langs. Als er sprake is van overlast, worden de vergunninghouders daar op aangesproken. Precies zoals we altijd doen in geval van overlast.
Een ogenblik geduld a.u.b.