Samenwerking BrabantWonen en BrabantZorg Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Vraag en Antwoord

Heeft u een vraag? Kijk dan hieronder in de lijst met veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de vestiging in uw woonplaats.

Toon alles

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen. Asbest is opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels die je met het blote oog niet kunt zien.

Zijn er meer soorten asbest?

Ja, er zijn meerdere soorten asbest. Er zijn zes hoofdvormen, waarvan er vaak drie zijn toegepast: chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Deze vormen zijn ook bekend als wit, bruin en blauw asbest.

Hoe kom ik erachter of een product asbesthoudend is?

De enige manier om zekerheid te krijgen is een materiaalanalyse te laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Als u twijfelt, neem dan altijd contact op met BrabantWonen.

Waar is asbest toegepast?

In het verleden werd asbest veel toegepast in de bouw. Ongeveer 80% van alle asbest is gebruikt in de bouw. Het is dan ook heel normaal dat in woningen die gebouwd zijn voor 1993 asbest verwerkt is.

Wanneer werd het gebruik van asbest verboden?

In 1993 kwam er een verbod op de verkoop en het gebruik van asbest.

Wat moet ik doen als ik denk dat er asbest in mijn woning zit?

Als u denkt dat er asbest in uw woning zit en dat het gevaarlijk is voor uw gezondheid, neem dan contact op met BrabantWonen.

Wie betaalt het verwijderen van asbest in mijn woning?

BrabantWonen zorgt dat gevaarlijke asbesthoudende materialen/voorwerpen worden verwijderd. Wij betalen ook alle kosten die samenhangen met het verwijderen.

Wanneer moet ik materiaal met asbest (laten) verwijderen?

Voorwerpen en onderdelen met asbest hoeft u niet altijd te (laten) verwijderen. Als het asbest in een voorwerp (bijvoorbeeld dorpel of plaat) zit en er niets mee gebeurt, is verwijderen niet nodig. Zit het asbest niet in een voorwerp dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of (laten) verwijderen.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Alleen een laboratorium kan met 100% zekerheid vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Wel is het mogelijk producten of materialen te herkennen waarin mogelijk asbest zit. Via de Astbestwegwijzer van de Rijksoverheid leest u over de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbest-herkennen
Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest is een serieus gevaar. Maar de kans om kanker te krijgen door het inademen van asbest uit de buitenlucht is volgens de GGD zeer klein waarschijnlijk minder dan 0,01% (1 op 10.000).

Hoe kan ik contact met asbest voorkomen?

Het is belangrijk om zorgvuldig met asbest om te gaan. Boor, schuur of zaag daarom niet in materiaal waarin asbest is verwerkt! Asbesthoudende vloerbedekking kan men het beste gewoon laten liggen, behalve als het is versleten of beschadigd. Bij beschadiging van materiaal waarin asbest is verwerkt moeten maatregelen worden genomen. Soms betekent dat het afdekken of laten verwijderen van het materiaal.

Heeft u asbestmateriaal beschadigd of bewerkt? Neem dan contact op met BrabantWonen.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is pas gevaarlijk als de vezels losraken van het materiaal, bijvoorbeeld door beschadiging bij schoonspuiten, schuren of zagen. De microscopische kleine vezels kunnen dan in de lucht komen. Ook bij niet-hechtgebonden asbest, zoals bijvoorbeeld in vloerbedekking, is de kans groter dat vezels losraken en in de lucht terecht komt.

Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV)

Het kan zijn dat er in uw woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) zitten die niet bij BrabantWonen gemeld zijn maar die wel asbest bevatten.

Indien u denkt dat in uw woning ZAV’s aanwezig zijn die asbest bevatten en niet gemeld zijn, meld ze dan alsnog. Als wij het weten kunnen we, in het belang van uw gezondheid, de noodzakelijke maatregelen nemen.

Zit er ook asbest in mijn woning? Hoe weet ik of er asbest in mijn woning zit?
  • Is de woning na 1993 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.
  • Is uw woning voor 1994 gebouwd? Dan kan het zijn dat er asbest is toegepast in uw woning, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Als leek herken je asbest vaak niet. De aanwezigheid van asbest kan alleen definitief worden vastgesteld door een asbestdeskundige die daarvoor is opgeleid. Omdat BrabantWonen precies wil weten in welke woningen asbest zit, is er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Om te weten of er asbest in uw woning zit, kunt u dan ook contact opnemen met BrabantWonen.
Op welke plaatsen kan asbest voorkomen in woningen?

Asbest komt in sommige woningen die voor 1994 gebouwd zijn. Op deze plekken zou asbest kunnen voorkomen:

  • Op plekken die goed geïsoleerd moeten worden. Bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels.
  • Op plekken die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig zijn. Bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en garages.
  • Als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoobreeld in garages, in meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels.
  • In sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd voor 1984.
  • In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig. Bijvoorbeeld een gevelkachel (asbestkoord in de aansluiting, deur), föhn, broodrooster.
Moet asbest altijd verwijderd worden?

Omdat onbeschadigd hechtgebonden asbest geen gevaar oplevert voor uw gezondheid, hoeft het niet altijd en niet direct te worden verwijderd. Als uw woning wordt gerenoveerd, wordt op basis van een asbestonderzoek bepaald wat er met het asbestmateriaal in uw woning gebeurt. Soms is het beter het materiaal te laten zitten en het in te pakken. Als het materiaal wordt verwijderd, gebeurt dat door een gespecialiseerde aannemer. In die tussentijd, moet u erop bedacht zijn het materiaal niet zelf te beschadigen (door bijvoorbeeld boren, zagen, schuren).

Hoe gaat BrabantWonen om met asbest?

Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom inventariseren we in welke woningen asbest voorkomt.

Als BrabantWonen asbest ontdekt in een woning of in een complex, onderzoeken we samen met deskundigen of het asbest gevaar oplevert voor de gezondheid van de bewoners en omwonenden. De uitkomst is nooit van tevoren te voorspellen en wij laten ons altijd adviseren door een onafhankelijke en gespecialiseerde adviseur.

Bij het verwijderen (saneren) van asbest en het schoonmaken, worden er gecertificeerde deskundigen ingeschakeld. Bij sanering verwijderen gespecialiseerde bedrijven het asbest volgende de regels en wetgeving. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af. Na het saneren wordt de ruimte helemaal schoongemaakt. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Daarna wordt er een luchtmeting gedaan om te controleren of de woning helemaal asbestvrij is. Dit kan een paar uur duren. Pas zodra dit het geval is, wordt de woning ‘vrijgegeven’ en kunt u weer binnen.

Is het afschermen of inpakken van asbesthoudend materiaal voldoende beschermend?

Afschermen of inpakken van asbesthoudend materiaal is soms beter dan het verwijderen. Daarmee sluiten we het asbesthoudende materiaal duurzaam af en voorkomen we ingrijpende werkzaamheden.

Waar kan ik terecht voor vragen over mijn gezondheid?

U kunt met vragen of zorgen rondom uw gezondheid contact opnemen met de GGD Hart van Brabant: 0900 - 368 68 68 (zowel voor ’s-Hertogenbosch als voor Oss).

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl/asbest
De vakmannen die de asbest komen inventariseren/opruimen dragen beschermende kleding. Ik heb jarenlang in dit huis gewoond zonder die kleding. Moet ik mij ongerust maken?

De beschermende kleding is voor u niet per definitie de reden tot ongerustheid. Dit is verplicht omdat zij dagelijks met asbest werken. Er zijn zeer strenge ARBO-regels die dit voorschrijven.

Als het asbest in uw woning niet beschadigd of bewerkt was, is er voor u geen gevaar.

Waarom wordt het asbest maar gedeeltelijk of niet verwijderd?

OF: Het asbest in uw woning/in uw gebouw is onbeschadigd en niet bewerkt. Bij normaal gebruik van de woning is er geen risico dat er asbestvezels vrijkomen. Er is dus geen risico voor uw gezondheid.

OF: Het betreffende asbest is onderdeel van de constructie van uw woning. Het is daardoor niet bereikbaar. Dit asbest is onbeschadigd en niet bewerkt, er is dus geen risico dat er vezels vrijkomen en u loopt dus geen risico voor uw gezondheid.

Wie herstelt en betaalt de schade aan mijn woning die is ontstaan door de verwijdering van asbest?

Uiteraard beperken we de schade zo veel mogelijk. Worden er elementen aan/in uw woning verwijderd, dan vervangen wij die. Bij beschadiging (bijvoorbeeld aan behang of schilderwerk) repareren wij dat zo veel mogelijk ter plaatse.

Ben ik veilig in mijn woning na de asbestverwijdering?

Ja. Er zijn strenge regels waaraan asbestverwijderaars moeten voldoen. De gespecialiseerde bedrijven verwijderen asbest volgens deze regels. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af en na het saneren wordt de ruimte geheel schoongemaakt. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Daarna wordt er een luchtmeting gedaan om te controleren of de woning helemaal asbestvrij is. Dit kan een paar uur duren. Pas zodra dit het geval is, wordt de woning ‘vrijgegeven’ en kunt u weer binnen.
Een ogenblik geduld a.u.b.