Samenwerking BrabantWonen en BrabantZorg Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Organisatiestrategie

Om 'lekker' te kunnen wonen kijken we niet alleen naar de dag van vandaag, maar richten we ons ook op de toekomst. In de onderstaande plannen geven wij aan waar wij komend jaar concreet onze aandacht op gaan richten. Dat doen wij niet alleen. Wij werken samen met lokale partners om onze gezamenlijke doelen in wonen, wijken en mensen te verwezenlijken.

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan beschrijft de strategie van BrabantWonen voor de komende vier jaar. De samenwerking met onze maatschappelijke partners is de laatste jaren steeds hechter geworden. Daar plukken we samen de vruchten van. Voor de komende jaren willen we ons focussen op minder doelen en duurzaamheid als leidend principe hanteren. Ons ondernemingsplan 2016-2020 heet dan ook ‘Doen wat ertoe doet’.

Onze doelen

BrabantWonen ziet voor de komende periode de volgende drie kerndoelen:

PASSEND WONEN

Of we nu renoveren, slopen, verkopen of bouwen, alles is gericht op onze basisopgave: zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten. Wij bieden onze doelgroepen een betaalbare woning, met een kwaliteit die past bij de huurprijs die we ervoor vragen. Daarbij zorgen we voor gelijke slaagkansen voor iedereen.

TEVREDEN KLANTEN

We bieden onze klanten goede dienstverlening, betrokkenheid en maatwerk. En aanvullende diensten waar ze écht wat aan hebben. We ontwikkelen ons tot een klantgestuurde, wendbare organisatie: we leven ons voortdurend in in de vragen en problemen van onze doelgroepen. We geven snel en duidelijk antwoord: zeggen nee als iets niet kan, voeren uit als het wel kan. Onze online dienstverlening neemt een vlucht, maar we blijven tegelijkertijd persoonlijk benaderbaar en bereikbaar.

PRETTIG THUIS

We willen dat mensen over de wijken en buurten waar we bezit hebben, zeggen: ‘daar wil ik wonen’. Dat onze huurders zich thuis voelen in een schone, hele en veilige wijk. We gunnen het mensen dat ze op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen - ook als het niet meer vanzelf gaat. Aandacht voor mensen in de wijk die zorg nodig hebben neemt de komende jaren alleen maar toe. Dus spelen we op wijkniveau in op de groeiende vraag naar zorg en diensten, samen met onze huurders en zorgpartners. We onderzoeken wat een buurt of wijk nodig heeft en hoe wij met onze locaties of inzet daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen.
Een ogenblik geduld a.u.b.