Samenwerking BrabantWonen en BrabantZorg Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Missie en visie

BrabantWonen heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen in zowel Oss als `s-Hertogenbosch. We bepalen in belangrijke mate mede het gezicht van beide steden. We zijn een sterke organisatie met een sterke financiële positie en dus in staat een passende invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en willen deze ook graag nemen. Onze visie en missie hebben we daarom hierop afgesteld. Hier staan we voor én achter.

Missie

Drijvende kracht achter goed wonen en leven.

Visie

Samen maken we het verschil.

De samenleving rekent in toenemende mate op ons en kán ook op ons rekenen. Dat geldt met name in de regio. Wij zetten onze capaciteit in om de leef- en woonsituatie van mensen te verbeteren. Vandaag, morgen en overmorgen. Dat gaat verder dan alleen het bouwen en onderhouden van goede en betaalbare woningen. Wij willen een voortrekkersrol vervullen om, samen met anderen, de leefbaarheid van buurten te verbeteren, goede voorzieningen voor zorg en welzijn te realiseren.

Kernwaarden

De kernwaarden vormen de persoonlijkheid van BrabantWonen:

Met respect voor mens en omgeving

Dit zegt alles over onze motivatie. We zijn gericht op duurzaamheid. Het verplicht ons op ieder moment zorgvuldig om te gaan, zowel met de mensen waarvoor, als de omgeving waarin wij onze dingen doen. En, niet in de laatste plaats, om respectvol met elkaar om te gaan.

Gepassioneerd betrokken bij de samenleving

Zo staan we in de wereld. Onze betrokkenheid is nooit vrijblijvend en nooit onderhandelbaar. Gepassioneerd voegt daar onze gedrevenheid aan toe. Samen staan ze model voor onze bereidheid grensverleggend te willen werken in buurten en wijken, met en voor de bewoners. En dat gaat verder dan bouwen en beheren van woningen.

Open en aanspreekbaar

Dit zegt alles over onze houding. We zoeken actief de dialoog en gaan de confrontatie niet uit de weg. We nodigen en dagen partners uit om met ideeën te komen. We luisteren naar onze samenwerkingspartners en naar onze klanten. We zijn zichtbaar in de wijken en buurten, aanspreekbaar voor iedereen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Een ogenblik geduld a.u.b.