Samenwerking BrabantWonen en BrabantZorg Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Integriteitsbeleid

Integriteit gaat over eerlijkheid en ethisch handelen. Niet frauderen of corrupt zijn is op zich niet voldoende. Het gaat om waarden als betrouwbaarheid, collegialiteit, klantgerichtheid, fatsoen en onkreukbaarheid. Integriteit gaat dan ook verder dan alleen het naleven van regels, het is een grondhouding van mensen en een kwaliteit en waarde van de organisatie. Waar regels ontbreken of onduidelijk zijn zal vanuit deze houding worden geoordeeld.

In een notitie heeft BrabantWonen haar integriteitbeleid vastgelegd.  De notitie en de daaruit voortvloeiende gedragsregels zijn besproken in de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen. Daarmee is niet het einde van een beleidstraject gemarkeerd maar een begin van een gesprek over integriteit in de organisatie.

Klokkenluidersregeling

BrabantWonen stimuleert een bedrijfscultuur met als kernwaarden onder andere ‘open en aanspreekbaar’. Deze waarden liggen ten grondslag aan het integriteitbeleid en aan de klokkenluidersregeling. Deze biedt iedere medewerker van BrabantWonen de mogelijkheid om een (vermoeden van) overtreding van interne of externe regelgeving te melden.

Openheid, betrouwbaarheid en integriteit vragen een tweerichtingscommunicatie tussen medewerker en leidinggevende over alle zaken die de arbeidsrelatie en de werkomgeving betreffen. Daarom is het uitgangspunt binnen BrabantWonen om meldingen of vermoedens van overtredingen altijd eerst met de leidinggevende te bespreken.

Het management dient ervoor te zorgen dat de klokkenluidersregeling voorhanden is en bekend is bij alle medewerkers. De volledige regeling staat in ieder geval op het intranet.

Deze klokkenluidersregeling is vastgesteld door het Bestuur van BrabantWonen nadat die is besproken in de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen.
Een ogenblik geduld a.u.b.