iedereen lekker wonen Lekker wonen voor iedereen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen iedereen lekker wonen Buurtcultuurfonds BrabantWonen

Selectie verfijnen

Plaats
Soort project
Type
Zoek op naam
Maak velden leeg
 

Keten in de buurt

/af/uploads/c/1024x/9/1/keten-in-de-buurt.jpg /af/uploads/c/1024x/2/c/keten-in-de-buurt-maxima-brabantwonen.jpg /af/uploads/c/1024x/1/3/keten-in-de-buurt-maxima-brabantwonen-in-keet.jpg /af/uploads/c/1024x/9/4/keten-in-de-buurt-maxima-brabantwonen-opening-bankje.jpg

Keten in de buurt is door BrabantWonen en Stichting Vivaan ontwikkeld, nadat negatieve verhalen over de Dichtersbuurt in Oss hun weg naar buiten hadden gevonden.

`Keten in de buurt` heeft als doel op een laagdrempelige manier te achterhalen wat de ongemakken en behoeftes zijn in een buurt. Het werkt als volgt: tijdens het project komt de opgeknapte SRV-wagen van BrabantWonen in de wijk te staan. Hier kan iedere buurtbewoner bij de medewerkers van het project zijn of haar klachten kwijt én eigen oplossingen aandragen.
 
Buurtbewoners weten meestal het beste wat er in hun omgeving speelt en dragen oplossingen aan die een grote kans van slagen hebben. De ketenpartners (stichting Vivaan, gemeente, politie, wijkstichting en wijkraad) kunnen vervolgens de problemen op effectievere wijze verhelpen. Tegelijk stimuleert het project participatie onder de, etnisch gemengde, bewoners in een buurt.
 
Het project ‘Keten in de buurt’ is één van de meest succesvolle projecten op dit moment en wordt in diverse buurten in Oss gehouden. Vaak leidt deze actie tot vervolgacties zoals schoonmaakacties, tuinonderhoudacties en vele andere activiteiten. Voorop staat dat mensen uit de buurt elkaar ontmoeten en beter leren kennen.
 
`Keten in de buurt` is een initiatief van BrabantWonen in samenwerking met bewoners, Wijkraad, Wijkstichting, gemeente Oss, Politie Brabant-Noord en stichting Vivaan.

Naar aanleiding van het project Keten in de buurt heeft de gemeente herstelwerk aan de bestrating uitgevoerd en speeltoestellen geplaatst. Brabantwonen heeft het renovatieplan voor de woningen naar voren gehaald en samen met wijkorganisaties schoonmaakacties gehouden.

Dit geeft positieve energie en maakt het vertrouwen in instanties groter. Bewoners voelen zich nu meer verantwoordelijk voor hun buurt. Het buurtgevoel in de Dichterswijk leeft weer. Flink wat bewoners zetten zich nu in bij het versterken van de onderlinge banden en het behoud van de leefbaarheid.’ Dat is intussen weer gebleken bij de actie ‘Koken bij de buren’ en bij de uitvoering van de ‘winterbeurt’, een schoonmaakactie.

BrabantWonen is met het project ‘Keten in de buurt’ van de Dichterswijk in Oss is één van de acht trotse winnaars van de landelijke prijs ‘Parels van integratie’ van het NICIS Institute.

Maar wat maakt deze parel nu zo bijzonder? Een manier om de buurt dichter bij elkaar te brengen en samen te laten werken is gecombineerd in het project ‘Keten in de buurt’. Dit plan werd door BrabantWonen en Stichting Vivaan ontwikkeld, nadat negatieve verhalen over de Dichterswijk hun weg naar buiten hadden gevonden.

Samen met medewerkers van de gemeente, de politie, het opbouwwerk, jongerenwerk en BrabantWonen is de keet door de wijk getrokken. “Zo hebben we op elke deur enkele malen aangeklopt,“ vertelt Ad Sterkens, projectleider. Door de wijken in te trekken konden de bewoners makkelijker toenadering zoeken. Met een kopje koffie in de hand vertelden ze over de problemen in de wijk en bedachten mogelijke oplossingen.

Vervroegde renovatie
Alle klachten werden verzameld en er kwam een top tien van. De meeste klachten gingen over speelplaatsgebrek voor kinderen, ook was de slechte bestrating en de verloedering van huizen een hekel punt. In de weken erna werden enkele problemen opgelost, zo kwamen er drie speelplaatsen in de buurt, pakte de gemeente de bestrating aan en werd er geregeld dat de renovatie van 2010 twee jaar vervroegd werd. ”Bewoners konden zien dat hun klachten werden opgelost, hierdoor kregen ze meer vertrouwen in ons,” zegt Ad Sterkens.

Ad is er wel van geschrokken dat voor dit project in werking trad weinigen zijn eigen buren kenden. Als oplossing zijn er enkele samenwerkingsplannen bedacht om de buren autochtoon en allochtoon dichter bij elkaar te brengen. Zo werden er vijf zaterdagen lang de buurt opgeknapt, is er een straatspeeldag georganiseerd en zijn ze laatst gestart met een nieuw project ‘Koken bij je buurman’. “Als je elkaar kent, dan kun je elkaar waarderen,” geeft Ad Sterkens aan.

 • Bewoners denken mee over leefbaarheid Gestelse buurt

  03 jun. 2009

  Bewoners van de Gestelse buurt kunnen de komende vier weken hun wensen en ideeën kwijt over hun buurt. Op verschillende plaatsen in de wijk staan vanaf dinsdag 2 juni vier weken lang drie middagen en avon­den per week een omgebouwde SRV-wagen van BrabantWonen, ook wel de ‘Keten in de Buurt’ genoemd, en de vergaderbakfiets van Divers. Bewoners kun­nen hier ver­tellen wat zij belangrijk vinden in de buurt en wat ze graag veranderd zien. Ze kunnen hun mening kwijt wat ze van hun buurt vinden en krijgen de mogelijkheid om mee te denken en te praten over de toekomst van hun wijk. Ook kunnen ze laten weten wat zij het beste en het slechtste vinden en wat ze missen.

  Keten in de Buurt

  ‘‘Keten in de Buurt’’ is een initiatief van woningcorporatie BrabantWonen, zorginstelling BrabantZorg en welzijnsonderneming Divers. Het is een deel van een project waarbij samen met de bewoners van de Gestelse buurt gebouwd wordt aan een nog mooiere en leefbare buurt. De ‘Keet’ is een soort mobiel buurtcafé met terras, waar onder het genot van een hapje en een drankje bewoners hun ideeën kunnen uiten. In samenwerking met het Bossche City Change Centre is een vragenlijst opgesteld. Van alle ideeën en wensen wordt vervolgens een boekje gemaakt. In het najaar staan bijeenkomsten gepland om de verhalen verder uit te werken tot concrete plannen. Dit vindt plaats samen met de bewoners en organisaties die in de buurt actief zijn.

  Tijdens deze sessies wordt per team nagedacht over de ideeën en worden er mooie oplossingen bedacht. Aan het einde van de rit blijven de beste, leukste en mooiste ideeën over, die verder uitgewerkt worden. De ideeën moeten wel technisch en financieel haalbaar zijn. Deze aanpak is in 2008 ook gebruikt voor het genereren van ideeën rond het oude tracé van de Zuid-Willemsvaart.

  Nieuw Zuid

  De Gestelse buurt bestaat uit zo’n 750 huishoudens. Met de nieuw­bouw in de Meerendonk komen er zo’n 300 huishoudens bij. Het streven is om straks beide buurten in elkaar te laten vloeien tot één wijk, Nieuw Zuid. De Brede Bossche School die aan de rand van de Meerendonk komt, zal hierin een cruciale rol vervullen als ontmoetingsplek van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners.

 • Prinses Máxima bezoekt succesvol project van BrabantWonen

  12 feb. 2009

  Op donderdag 12 februari heeft Prinses Máxima het project Keten in de buurt van BrabantWonen bezocht. Zij deed dit in het kader van haar inzet voor wijkgericht werken.

  /af/uploads/c/1024x/9/1/keten-in-de-buurt.jpg /af/uploads/c/1024x/2/c/keten-in-de-buurt-maxima-brabantwonen.jpg /af/uploads/c/1024x/1/3/keten-in-de-buurt-maxima-brabantwonen-in-keet.jpg /af/uploads/c/1024x/9/4/keten-in-de-buurt-maxima-brabantwonen-opening-bankje.jpg
  In een persoonlijk gesprek heeft zij uitgebreid gesproken met enkele deelnemers aan het project, dat ervoor heeft gezorgd dat het veiligheidsgevoel van de inwoners van een wijk in Oss flink is gestegen en dat de mensen onderling veel met elkaar in contact zijn geraakt. Dit gesprek vond plaats in een omgebouwde keet die veel ingezet wordt in Oss voor het project Keten in de buurt.

  Gesprek

  Tijdens het gesprek, waar Máxima uitgebreid de tijd voor nam, vertelden vrijwilligers Songul Yilmaz, Harry Croonen, Hans Keijzers en Bep van Gessel over hun enthousiasme voor het project. Ad Sterkens (BrabantWonen) en Bert Vos (Stichting Vivaan) zetten de reden voor het initiëren van het project uiteen. De prinses toonde erg veel belangstelling voor het project en stelde veel vragen. Zo wilde zij weten wat het moeilijk maakt om mensen te betrekken bij het project. Volgens Songul was dit de Nederlandse taal, die veel mensen in de buurt niet goed machtig zijn. Dat het project hierbij ook kan helpen, hoorde Máxima ook van Songul, want zij heeft sinds haar deelname veel meer contact met Nederlandse buren, terwijl zij voorheen alleen maar Turkse vrienden had en ze beheerst de taal een stuk beter. Ook was de prinses benieuwd naar de manier waarop het project zich op jongeren richt. Het feit dat er verschillende partijen samenwerken in dit project en dat iedere partij daarin een even belangrijke rol speelt, is iets waar Máxima erg enthousiast over was. Ze vond het geweldig te horen dat er voortdurend nieuwe plannen worden gemaakt en drukte de mensen op het hart zich te blijven inzetten en niet op te geven. Volgens de prinses moeten alle betrokkenen beseffen dat zij het allemaal samen moeten doen en dat dit soort projecten met tijden minder succesvol kunnen zijn en vaak bestaan uit een golfbeweging. Ze gaf aan hoe belangrijk zij het vindt dat dit soort projecten bestaan in wijken. Bij haar vertrek vertelde ze Commissaris van de Koningin mevrouw Maij-Weggen dat zij Keten in de buurt een erg mooi project vindt, dat in de hele provincie moet worden opgezet. Mevrouw Maij-Weggen beloofde hierover te spreken met de gedeputeerden.

  Keten in de buurt

  BrabantWonen is het project Keten in de buurt in 2006 gestart nadat bleek dat bij diverse inspraakavonden in de buurt de opkomst erg gering was. In de Dichtersbuurt wonen veel allochtone en autochtone mensen door elkaar, maar contact onderling en betrokkenheid bij plannen voor de buurt bleek nauwelijks te bestaan. De woningcorporatie besloot daarop zelf naar de bewoners te gaan. Een oude SRV-wagen werd omgebouwd en samen met medewerkers van de gemeente, het opbouwwerk, de politie en jongerenwerk zijn de mensen van BrabantWonen de buurt ingetrokken. Zij belden huis aan huis bij de mensen aan en nodigden hen uit in de wagen te komen om mee te praten over plannen voor de buurt. Toen bleek dat veel bewoners hier enthousiast van werden, gebruik maakten van hun inspraakrecht en voor het eerst in jaren op straat met hun buren bleven praten na een bezoek aan de SRV-wagen, is het project Keten in de buurt opgezet. Het doel ervan is het bereiken van structurele betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en het verhogen van een veiligheidsgevoel.

  Een oude SRV-wagen werd door BrabantWonen geschikt gemaakt voor het project en omgedoopt tot keet. De keet werd herkenbaar gemaakt met logo’s van BrabantWonen en Stichting Vivaan, de andere deelnemende partij in dit project. De bewoners kregen een kaart in de bus met uitleg over het project en het tijdstip waarop de keet in hun straat stond. In de keet kon iedereen zijn of haar wensen over de buurt ventileren en ideeën aandragen. Na een eerste serie bijeenkomsten zijn verdere acties gepland die ervoor moesten zorgen dat mensen zich thuis voelden in hun wijk. Een eerste actie was het plaatsen van kerstbomen. Bij het opzetten van de kerstbomen en het ontsteken van de lichtjes waren veel buurtbewoners aanwezig. Het feit dat de bomen bleven staan en niet werden vernield of gestolen, zorgde bij de mensen voor vertrouwen in het project. Een volgende stap was het opruimen van de tuinen. Een bewoner die zijn tuin wilde opruimen, kon zich aanmelden. Samen met enkele professionele tuinmannen hielpen de buurtbewoners elkaar om hun tuinen op te knappen en op te ruimen. Vervolgens kwam de stap Koken met de buren. Mensen in de buurt die deel wilden nemen, konden kiezen: wilden zij hun keuken beschikbaar stellen en een menu samenstellen, of wilden zij koken? Vervolgens gingen buren in kleine groepjes bij elkaar samen een maaltijd koken en opeten. Het project is enkele keren herhaald, met groot succes: de eerste keer was de opkomst 50%, de tweede keer was dit al 75% en de laatste keer nam 100% van de bewoners van een straat deel. Uit dit laatste projecten zijn zelfstandige initiatieven voortgekomen, waarbij mensen besloten samen te gaan wandelen en autochtone inwoners taalles gaven aan allochtone buurtgenoten die de Nederlandse taal slecht machtig zijn.

  Keten in de buurt: een groot succes!

  Het project Keten in de buurt bestaat nog steeds en mag een groot succes genoemd worden. Andere woningcorporaties in het land hebben het ondertussen overgenomen. Het bezoek van prinses Máxima aan de keet en haar interesse in het project, zijn bewijzen van het succes. Ad Sterkens, teamleider Sociaal Beheer bij BrabantWonen: ”We hebben laten zien dat we betrouwbaar zijn, doordat we zijn nagekomen wat we hebben afgesproken. Daardoor willen de mensen zelf inzet tonen. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de deelname aan het project groot is, maar ook uit de eigen initiatieven die zijn ontstaan. De grootste winst is echter het feit dat mensen in de straten van de Dichtersbuurt in Oss elkaar weer kennen. Ze groeten elkaar en staan voor elkaar klaar. En daarnaast worden inspraakavonden drukker bezocht, waardoor de buurt samen met de bewoners wordt ‘gemaakt’ en de plannen niet meer alleen van de gemeente zijn. Dus we hebben ons doel gehaald”.

 • Manifestatie Buurtalliantie

  27 nov. 2008

  Op donderdag 20 november hield Buurtalliantie haar allereerste manifestatie onder het motto `Samen doen!`, natuurlijk was BrabantWonen daarbij.

  Wat is Buurtalliantie?

  Buurtalliantie is een platform waar lokale professionals van maatschappelijke ondernemingen elkaar deelgenoot maken van sectoroverschrijdende problemen en oplossingen in Nederlandse wijken en buurten, in steden, dorpen en op het platteland. Door online kennis en ervaringen te delen in een webcommunity, door jaarlijks een landelijke manifestatie te organiseren, door gedurende het jaar expertontmoetingen te organiseren in het land.

  Het is een initiatief van meer dan twintig maatschappelijke organisaties, geïnitieerd door Aedes vereniging van woningcorporaties in samenwerking met MO-groep branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Cultuurfabriek.

  Het platform is ingezet voor tenminste drie jaar.

  De manifestatie

  Ruim 300 inspirerende projecten presenteerden zich in de Van Nelle ontwerpfabriek in Rotterdam. Er was gezorgd voor een zo breed mogelijk programma voor de ruim 1600 bezoekers van de manifestatie. Men kon kiezen uit diverse workshops die op gezette tijden werden gehouden op de verdiepingen van de fabriek. Op de begane grond was een markt ingericht waar meer dan 100 maatschappelijke ondernemers informatie konden verstrekken over hun projecten aan belangstellenden. Voor hen die interesse hadden in de Rotterdamse projecten waren excursies georganiseerd.

  BrabantWonen had met de keet van het project Keten in de buurt een strategische plek op de markt ingenomen. Hier presenteerden medewerkers van de afdeling Woondiensten samen met medewerkers van Stichting Vivaan, leden van de wijkraad en buurtbewoners de plannen van het project Maatschappelijk Aanbesteden. Vele belangstellenden hebben we die dag mogen ontvangen in de keet waar men een informatiefilm kon zien. Aansluitend kon iedereen vragen stellen en verdere informatie verkrijgen.

  Onder de vele bezoekers waren ook Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes en de heer David Orr, directeur National Housing Federation die speciaal uit Engeland was overgekomen om de officiële opening van de manifestatie te verrichten. Helaas waren H.K.H. Prinses Máxima en minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de heer Eberhard v.d. Laan, niet in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan onze keet. Zij waren aan het einde van de dag aanwezig om de plenaire sluiting bij te wonen.

 • Internationale interesse voor Keten in de buurt!

  25 jun. 2008

  Woensdag 11 juni heeft een delegatie van circa 15 personen uit Amerika en Canada een bezoek gebracht aan BrabantWonen. Speciaal voor het project Keten in de buurt kwamen zij naar Oss om meer over dit bijzondere project te weten te komen.

  Op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een groep van politici, beleidsmakers en moslimvertegenwoordigers uit verschillende steden als Montreal, Chicago en New York, een aantal steden in Nederland bezocht. Doel van het bezoek aan Nederland was hoe wij hier omgaan met integratievraagstukken. Naast Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben zij ook Oss aangedaan. Het succes van ‘Keten in de Buurt’ was hun niet ontgaan. Daarmee heeft BrabantWonen ook op internationaal niveau de aandacht weten te trekken voor ‘Keten in de buurt’.

  De delegatie kreeg van Ad Sterkens, teamleider Sociaal Beheer Oss, een presentatie in de tot keet omgebouwde SRV-wagen om de delegatie een goed beeld te geven van wat ‘Keten in de buurt’ precies inhoudt. De reactie van groep was zeer positief en zelfs verrast toen duidelijk werd hoe BrabantWonen investeert in dergelijke projecten om de leefbaarheid in buurten te vergroten. Met name toen duidelijk werd dat BrabantWonen investeert in dergelijke sociale projecten zonder daar enige vorm van subsidie voor te ontvangen. Een eerste uitnodiging om naar Chicago te komen en daar met de keet rond te gaan rijden is inmiddels binnen. Of en hoe een en ander zich verder ontwikkeld is nog onbekend. “We keep you posted”.

  ‘Keten in de buurt’

  BrabantWonen is zo’n twee jaar geleden in de Osse Dichtersbuurt begonnen met dit project. Een verrijdbare keet, een voormalige SRV-wagen, heeft enkele dagen in de wijk gestaan en bewoners konden, onder het genot van een bak koffie of een kop soep, klachten over hun woongebied kenbaar maken. Daarmee zijn instanties aan de slag gegaan. Gemeente, politie, wijkstichting en wijkraad werkten mee. Een perfecte formule, zo blijkt, want de leefbaarheid van de buurt is er de afgelopen maanden flink op vooruitgegaan. Ondertussen zijn ook andere delen van Oss, zoals de Vogelwijk en Zeeheldenbuurt, onderdeel van ‘Keten in de buurt’.

 • Keten in de Buurt: parel van integratie

  07 sep. 2007

  Het project Keten in de Buurt van woningcorporatie BrabantWonen en de welzijnsstichting Vivaan is geselecteerd voor de Parel van Integratie 2007.

  Samen met 8 andere projecten die de integratie in wijken bevorderen, is het project Keten in de Buurt gekozen uit 109 inzendingen uit het hele land. Op 26 november 2007 verkoos miniter Ella Vogelaar het project `Van binnen naar buiten` uit de Utrechtse wijk Overvecht tot de Parel der Parels. Vorig jaar ontving de gemeente Oss reeds een paral voor het beleid van `Kleurrijk Oss`.

  Keten in de Buurt startte een jaar geleden in de Dichtersbuurt in de wijk Ruwaard.

Terug naar alle berichtenEen ogenblik geduld a.u.b.