iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen
Nieuws
iedereen lekker wonen

Bossche woningcorporaties onderzoeken loslaten 55+ label huurwoningen ’s-Hertogenbosch

15 januari 2019 11:20

In ’s-Hertogenbosch moeten mensen lang wachten op een geschikte huurwoning. BrabantWonen, de gemeente en de andere woningcorporaties werken hard aan allerlei oplossingen om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden.

Op dit moment onderzoekt BrabantWonen of het ontlabelen van een deel van de woningen met een 55+ label ervoor zorgt dat woningzoekenden sneller een geschikte huurwoning vinden. Als een woning een label 55+ heeft, dan mogen daar alleen woningzoekenden op reageren die ouder zijn dan 55 jaar. Als het label 55+ van de woning wordt gehaald, dan mag iedereen op de woning reageren.

De kans op een huurwoning blijkt voor mensen van 55 jaar en ouder groter dan voor starters op de woningmarkt, mensen die doorstromen en voor gezinnen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat een oudere woningzoekende vaak meer inschrijftijd heeft opgebouwd. Door deze hoge inschrijftijd komen oudere woningzoekenden sneller aan een sociale huurwoning dan jongere woningzoekenden. Als we dan ook nog een aantal woningen onbereikbaar maken voor jongeren door die woningen een 55+ label te geven, wordt hun kans relatief nog kleiner. En dat terwijl de vraag vanuit woningzoekenden jonger dan 55 jaar juist groter is.

Daarom is het loslaten van het label van 55+ een mogelijke oplossing die op dit moment wordt onderzocht in ’s-Hertogenbosch. Mocht dit een gewenste oplossing blijken, dan gaat BrabantWonen sowieso niet alle complexen voor mensen van 55 jaar en ouder ontlabelen.

Zorgvuldig

BrabantWonen onderzoekt heel zorgvuldig of dit een gewenste oplossing is.  

Met het Petit Comité (een afvaardiging van huurders) hebben we afgesproken dat we onze huurders  uitvoerig betrekken bij dit onderzoek. 

In de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep gaan we hierover in gesprek. Vragen die dan onder andere aan de orde komen, zijn wanneer een woning geschikt is voor een 55+ label, of de leeftijd  omhoog kan van 55 naar 65 jaar en wat de voor- of nadelen van een label zijn.  

Vervolgens gaat BrabantWonen in gesprek met de bewonerscommissies van de complexen die een 55+ label hebben. In dit gesprek wordt er concreet naar het complex gekeken: Is het complex geschikt voor een 55+ label? 

De planning is om deze gesprekken vóór de zomer af te ronden, waarna we na de zomer besluiten of we gaan ontlabelen en van welke woningen het 55+ label verdwijnt. 

De uitkomsten van allerlei onderzoeksrapporten en van alle bovengenoemde overleggen nemen wij mee in de overwegingen.

Meepraten? 

Wilt u hierover meer horen of wilt u meepraten? Kom naar de bijeenkomst van de klankbordgroep op maandag 18 februari om 18.00 uur in De Stolp. 

Bent u nog niet eerder bij een bijeenkomst van de klankbordgroep geweest? Dan is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt bij Wim Sterks, via het mailadres w.sterks@brabantwonen.nl. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 januari.
Een ogenblik geduld a.u.b.