iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen
Nieuws
/af/uploads/c/1024x/7/9/duurzaamheidsakkoord03.jpg /af/uploads/c/1024x/9/6/duurzaamheidsakkoord10.jpg /af/uploads/c/1024x/6/e/duurzaamheidsakkoord06.jpg

Mijlpaal bereikt om samen stappen te zetten naar duurzaam wonen in ’s-Hertogenbosch

10 oktober 2018 12:50

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, ondertekenen gemeente ’s-Hertogenbosch, het stedelijke huurdersplatform (SHP) en de woningcorporaties Zayaz, BrabantWonen, Kleine Meierij en Mooiland een duurzaamheidsakkoord. Waterschap Aa en Maas en Enexis ondersteunen ook het duurzaamheidsakkoord.

We willen in 2050 in ’s-Hertogenbosch geheel duurzame woonwijken hebben. Dat is nog ver weg. We hebben met dit akkoord dan ook concreet afgesproken wat we de komende 7 jaar gaan doen. We zijn trots op deze mijlpaal. Wethouder Mike van der Geld: “Dit akkoord is belangrijk voor ons, maar zeker ook voor alle inwoners en de toekomstige inwoners, want duurzaamheid raakt iedereen!”

Samenwerking is hierbij erg belangrijk, we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Wethouder Mike van der Geld: “De duurzaamheidsopgave is een dringende en grote opdracht. Door dit samen aan te pakken vergroten we onze slagkracht”. Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen: “We dagen inwoners, bedrijven en andere organisaties uit om zich aan te sluiten. Samenwerken en zoeken naar vernieuwingen die nodig zijn om onze doelen te bereiken.

Duurzaamheid is meer dan alleen duurzame energie. Wethouder Roy Geers: “Met dit akkoord kijken we breed. We zetten niet alleen in op het beter isoleren van woningen en schone energie. We zullen ook duurzaam gebruik moeten maken van de beschikbare bouwstoffen. En de woonomgeving zo inrichten dat we beter om kunnen gaan met wateroverlast en extreme hitte”.

Het informeren van inwoners over duurzaamheid en hen enthousiasmeren is een belangrijk onderwerp in het akkoord. Harrie Bosch, bestuurder van het Stedelijk Huurders Platform: “Het is de uitdaging om draagvlak te krijgen en te behouden onder inwoners. Het vergt daarom de inzet van alle partijen om de totale woonlasten niet te laten stijgen en het woongenot te verbeteren”

Wat staat er concreet in het duurzaamheidsakkoord?

We hebben samen afgesproken om met de volgende onderwerpen aan de slag te gaan:

 • Minder en alleen schone energie gebruiken
  Dit betekent: we werken samen aan een manier om het energieverbruik omlaag én alle huizen aardgasvrij te krijgen. In 2025 zijn minimaal 10 buurten aardgasvrij en CO2 neutraal.
 • Afval voorkomen en duurzame bouwmaterialen gebruiken
  Dit betekent: alleen duurzame bouwstoffen en materialen gebruiken voor nieuwe woningen. En bij onderhoud of verbouwingen hergebruiken we materialen. We kunnen tegen langere periodes van veel regenval en extreme warmte.
  Dit betekent: het aanpassen van woningen en omgeving aan hevige regenbuien en aan tijden van flinke droogte en warmte. Zoals meer groen en minder stenen in tuinen.
 • Meer ruimte geven aan groen in de wijken
  Dit betekent: meer plek in de gemeente voor veel verschillende planten, bomen, dieren en insecten.
 • We informeren inwoners van ‘s-Hertogenbosch over duurzaam wonen. Ook hoe inwoners daar zelf aan mee kunnen doen.
  Dit betekent: inwoners van ’s-Hertogenbosch enthousiast maken door de inzet van energiecoaches, subsidies, voorbeelden te delen en het werven van ambassadeurs.Een ogenblik geduld a.u.b.