iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen
Nieuws
De klankbordgroepleden in gesprek met BrabantWonen

Bewonerscommissies en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

12 juni 2018 11:25

Op 25 mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet zorgt voor een betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Ook wij willen op een zorgvuldige manier met uw gegevens omgaan.

Heeft u er als lid van een bewonerscommissie bezwaar tegen dat wij uw bereikbaarheidsgegevens gebruiken voor uitnodigingen en om u te informeren, dan kunt u dat per E-mail aangeven via w.sterks@brabantwonen.nl.

Heeft u bezwaar, laat het ons weten!

Daarnaast is het belangrijk dat u op een goede manier omgaat met de gegevens van uw mede-commissieleden en de gegevens van andere bewoners.

Bewonerscommissies mogen gegevens van medebewoners alleen gebruiken als zij daar toestemming voor hebben gegeven. De nieuwe wet schrijft bovendien voor dat u adresgegevens, telefoonnummers en E-mailadressen niet zichtbaar voor andere bewoners mag gebruiken.

Ook als u foto’s, films of geluidsopnamen bij bijeenkomsten wilt maken, moet u vooraf toestemming vragen en mag u de opnamen alleen gebruiken voor het doel waarvoor  toestemming is gegeven.

Daarom moeten bewoners in de gelegenheid worden gesteld om via E-mail of een brief  te laten weten dat ze bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens voor de genoemde doelen of tegen het maken van foto’s en films.

E-mail via BCC

Omdat u waarschijnlijk uitnodigingen, aankondigingen en andere informatie via de mail verstuurt is het verstandig om als volgt te werk te gaan. Adresseer de mail aan uzelf en zet de adressen van de andere commissieleden of andere bewoners in de BCC. Op deze manier zijn de E-mailadressen niet voor anderen zichtbaar.

Informatie

Binnen onze organisatie hebben wij een werkgroep die zich in de nieuwe wetgeving heeft verdiept. Paul van Hulten, wijkbeheerder bij BrabantWonen, is lid van deze werkgroep en wil uw vragen graag beantwoorden. Paul is te bereiken via telefoonnummer 088 281 60 00 of vul het contactformulier in.
Een ogenblik geduld a.u.b.