iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen
Nieuws
iedereen lekker wonen

Jaarlijkse huurverhoging opnieuw zo laag mogelijk

23 april 2018 15:00

Woningcorporatie BrabantWonen houdt ook dit jaar de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor huurders met de laagste inkomens. Hiermee wil de corporatie ervoor zorgen dat wonen voor deze groep huurders bereikbaar en betaalbaar blijft. Concreet is de huuraanpassing voor zo’n 90% van de huurders niet hoger dan de inflatie.

Net als vorig jaar, ontziet de corporatie vooral de laagste inkomens. Voor huurders met een tot en met € 41.056 wordt de huur per 1 juli alleen verhoogd met de landelijke inflatie van 1,4%. BrabantWonen maakt dus geen gebruik van de ruimte die de overheid geeft om voor deze groep huurders een  huurverhoging van 3,9% door te voeren.

De huren voor mensen met een hoger inkomen (meer dan € 41.056) gaan wel iets verder stijgen; zij betalen vanaf 1 juli in totaal 4% meer huur. BrabantWonen vindt dat de huur die iemand betaalt, moet passen bij zijn of haar inkomen: wie meer draagkracht heeft, kan meer betalen. Bovendien wordt op deze manier scheefwonen ontmoedigd. Voor de huurders met een hoger inkomen geldt voor sociale huurwoningen wel een maximale huurprijs van € 760,43.

De gemaakte keuzes zijn in lijn met de afspraken die BrabantWonen maakte met de huurdersvertegenwoordiging en de diverse gemeentes in de regio. De gemeenten en BrabantWonen zetten zich samen in om de woonlasten van de huurders betaalbaar te houden. Zeker voor de groep met de laagste inkomens.
Een ogenblik geduld a.u.b.