iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen
Nieuws
Oss maakt ontmoeten makkelijker

Oss maakt ontmoeten makkelijker

05 april 2018 12:35

De samenleving verandert; meer mensen met zorg en begeleiding wonen thuis en niet meer in instellingen. Dat verandert ook de behoefte aan spontaan ontmoeten van buurt- of dorpsgenoten; voor een praatje, een activiteit of een kopje koffie. In de gemeente Oss zijn verschillende bewonersgroepen actief. Het is voor hen niet altijd makkelijk om een ontmoetingsplek te vinden. Daar gaan gemeente, BrabantZorg, ONS welzijn en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland bij helpen. In april 2018 tekenen zij daarvoor in de intentieverklaring Oss ontmoet? Onder de Pannen!

Waarom is er te weinig plek voor ontmoeten?

In bijna elke kern of wijk van de gemeente Oss is een gemeenschapshuis of wijkcentrum. Lang niet altijd zijn deze ruimtes geschikt voor kleine bewonersgroepen. Dat komt omdat veel van deze ruimtes al verhuurd zijn aan verenigingen, of omdat ze te groot of te duur zijn voor zo’n bewonersgroep.

Hoe gaat ’t verder?

De werkgroep Oss Ontmoet? Onder de pannen! onderzoekt in 2018 voor alle kernen de behoefte en het aanbod voor spontaan ontmoeten. Begin 2019 is er een overzicht van de wensen en mogelijkheden en verschillende typen ontmoetingsplekken. De bestaande ontmoetingsplekken zijn meestal een mix van mogelijkheden voor ontmoeten: de broedplaats, het wijkbedrijf, de huiskamer en het zalencentrum. Werken met deze types helpt om keuzes te maken voor een passend aanbod per wijk, kern of buurt, maar ook om bestaande plekken aan te passen of nieuwe plekken te ontwikkelen. De werkgroep gaat aan de slag om spontaan ontmoeten meer mogelijk te maken.
Een ogenblik geduld a.u.b.