Contact met BrabantWonen

Klantenservice

Heeft u een vraag? Kijk dan hieronder in de lijst met veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de vestiging in uw woonplaats.

Meest gestelde vragen

Hoe kan ik een betalingsregeling afspreken?

Als u een keer niet op tijd uw huur kunt betalen, raden wij u aan om meteen contact op te nemen met de afdeling Incasso van BrabantWonen. In sommige gevallen spreken we een betalingsregeling af. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren.

Soms verwijzen wij u door naar instanties die u met uw financiën kunnen helpen. Wij bieden indien nodig budgetondersteuning aan. Kleine tips helpen soms al om uw financiën op orde te krijgen. Aarzel dus niet en neem contact met ons op.

U kunt ook via het klantportaal een betalingsregeling aanvragen.

Ik wil graag een huurspecificatie ontvangen.

U kunt uw huurspecificatie inzien en afdrukken via het klantportaal van BrabantWonen.

Als u inlogt klikt u op 'Mijn Contracten'. Vervolgens gaat u naar contractgegevens en daar vindt u de specificatie van de maandhuur. Het is mogelijk om daar de huurspecificatie af te drukken.

Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

Log in op het klantportaal Mijn BrabantWonen om uw reparatieverzoek online in te dienen.

U kunt ook contact opnemen met het Servicebureau van BrabantWonen, telefoonnummer 088 281 60 00.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Bij het einde van de huurovereenkomst moet een woning leeg en schoon worden opgeleverd. Dat wil zeggen: zonder stoffering, meubilair, zonwering, enzovoorts. Een uitzondering zijn de zaken die op een eventuele overnameovereenkomst met de nieuwe huurder staan.

De lege, opgeleverde woning ziet er bij het einde van huurovereenkomst zo uit:

 • De woning is leeg en schoon met extra aandacht voor keuken, toilet, badkamer, beglazing, schakelmateriaal en containers.
 • De tuin is netjes en verzorgd, onkruid verwijderd en gesnoeid. Let op, bomen dienen maximaal 2,50 m hoog te zijn.
 • De vloerbedekking en trapbekleding is verwijderd, inclusief foam- en lijmresten.
 • De wanden zijn ‘behangklaar’, Beschadigd behang dient te worden verwijderd, evenals schroeven en pluggen.
 • Bij nicotine- en vetaanslag zullen de vervuilde wanden en plafonds gereinigd en gewit moeten worden. Vervuilde deuren en kozijnen zullen gegrond moeten worden.
 • Het binnenschilderwerk aan wanden, plafonds, deuren en kozijnen dient voorzien te zijn van lichte kleuren.
 • Folies en stickers zijn verwijderd.
 • Lampen verwijderen en bekabeling voorzien van een kroonsteentje.
 • Doorboorde wandtegels dienen te worden vervangen, geschilderde tegels en voegen worden niet geaccepteerd.
 • Schades dienen te worden hersteld.
 • Zelf Aangebrachte veranderingen (ZAV) worden bij de voorinspectie overlegd met de opzichter.

Indien bovenstaande niet correct is uitgevoerd, worden er kosten bij u in rekening gebracht.

Toon alles

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen. Asbest is opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels die je met het blote oog niet kunt zien.

Zijn er meer soorten asbest?

Ja, er zijn meerdere soorten asbest. Er zijn zes hoofdvormen, waarvan er vaak drie zijn toegepast: chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Deze vormen zijn ook bekend als wit, bruin en blauw asbest.

Hoe kom ik erachter of een product asbesthoudend is?

De enige manier om zekerheid te krijgen is een materiaalanalyse te laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Als u twijfelt, neem dan altijd contact op met BrabantWonen.

Waar is asbest toegepast?

In het verleden werd asbest veel toegepast in de bouw. Ongeveer 80% van alle asbest is gebruikt in de bouw. Het is dan ook heel normaal dat in woningen die gebouwd zijn voor 1993 asbest verwerkt is.

Wanneer werd het gebruik van asbest verboden?

In 1993 kwam er een verbod op de verkoop en het gebruik van asbest.

Wat moet ik doen als ik denk dat er asbest in mijn woning zit?

Als u denkt dat er asbest in uw woning zit en dat het gevaarlijk is voor uw gezondheid, neem dan contact op met BrabantWonen.

Wie betaalt het verwijderen van asbest in mijn woning?

BrabantWonen zorgt dat gevaarlijke asbesthoudende materialen/voorwerpen worden verwijderd. Wij betalen ook alle kosten die samenhangen met het verwijderen.

Wanneer moet ik materiaal met asbest (laten) verwijderen?

Voorwerpen en onderdelen met asbest hoeft u niet altijd te (laten) verwijderen. Als het asbest in een voorwerp (bijvoorbeeld dorpel of plaat) zit en er niets mee gebeurt, is verwijderen niet nodig. Zit het asbest niet in een voorwerp dan kunnen de asbestvezels snel vrij komen. In dat geval moet u het afschermen of (laten) verwijderen.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Alleen een laboratorium kan met 100% zekerheid vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Wel is het mogelijk producten of materialen te herkennen waarin mogelijk asbest zit. Via de Astbestwegwijzer van de Rijksoverheid leest u over de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbest-herkennen
Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest is een serieus gevaar. Maar de kans om kanker te krijgen door het inademen van asbest uit de buitenlucht is volgens de GGD zeer klein waarschijnlijk minder dan 0,01% (1 op 10.000).

Hoe kan ik contact met asbest voorkomen?

Het is belangrijk om zorgvuldig met asbest om te gaan. Boor, schuur of zaag daarom niet in materiaal waarin asbest is verwerkt! Asbesthoudende vloerbedekking kan men het beste gewoon laten liggen, behalve als het is versleten of beschadigd. Bij beschadiging van materiaal waarin asbest is verwerkt moeten maatregelen worden genomen. Soms betekent dat het afdekken of laten verwijderen van het materiaal.

Heeft u asbestmateriaal beschadigd of bewerkt? Neem dan contact op met BrabantWonen.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is pas gevaarlijk als de vezels losraken van het materiaal, bijvoorbeeld door beschadiging bij schoonspuiten, schuren of zagen. De microscopische kleine vezels kunnen dan in de lucht komen. Ook bij niet-hechtgebonden asbest, zoals bijvoorbeeld in vloerbedekking, is de kans groter dat vezels losraken en in de lucht terecht komt.

Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV)

Het kan zijn dat er in uw woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) zitten die niet bij BrabantWonen gemeld zijn maar die wel asbest bevatten.

Indien u denkt dat in uw woning ZAV’s aanwezig zijn die asbest bevatten en niet gemeld zijn, meld ze dan alsnog. Als wij het weten kunnen we, in het belang van uw gezondheid, de noodzakelijke maatregelen nemen.

Zit er ook asbest in mijn woning? Hoe weet ik of er asbest in mijn woning zit?
 • Is de woning na 1993 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.
 • Is uw woning voor 1994 gebouwd? Dan kan het zijn dat er asbest is toegepast in uw woning, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Als leek herken je asbest vaak niet. De aanwezigheid van asbest kan alleen definitief worden vastgesteld door een asbestdeskundige die daarvoor is opgeleid. Omdat BrabantWonen precies wil weten in welke woningen asbest zit, is er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Om te weten of er asbest in uw woning zit, kunt u dan ook contact opnemen met BrabantWonen.
Op welke plaatsen kan asbest voorkomen in woningen?

Asbest komt in sommige woningen die voor 1994 gebouwd zijn. Op deze plekken zou asbest kunnen voorkomen:

 • Op plekken die goed geïsoleerd moeten worden. Bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels.
 • Op plekken die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig zijn. Bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en garages.
 • Als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoobreeld in garages, in meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels.
 • In sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd voor 1984.
 • In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig. Bijvoorbeeld een gevelkachel (asbestkoord in de aansluiting, deur), föhn, broodrooster.
Moet asbest altijd verwijderd worden?

Omdat onbeschadigd hechtgebonden asbest geen gevaar oplevert voor uw gezondheid, hoeft het niet altijd en niet direct te worden verwijderd. Als uw woning wordt gerenoveerd, wordt op basis van een asbestonderzoek bepaald wat er met het asbestmateriaal in uw woning gebeurt. Soms is het beter het materiaal te laten zitten en het in te pakken. Als het materiaal wordt verwijderd, gebeurt dat door een gespecialiseerde aannemer. In die tussentijd, moet u erop bedacht zijn het materiaal niet zelf te beschadigen (door bijvoorbeeld boren, zagen, schuren).

Hoe gaat BrabantWonen om met asbest?

Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom inventariseren we in welke woningen asbest voorkomt.

Als BrabantWonen asbest ontdekt in een woning of in een complex, onderzoeken we samen met deskundigen of het asbest gevaar oplevert voor de gezondheid van de bewoners en omwonenden. De uitkomst is nooit van tevoren te voorspellen en wij laten ons altijd adviseren door een onafhankelijke en gespecialiseerde adviseur.

Bij het verwijderen (saneren) van asbest en het schoonmaken, worden er gecertificeerde deskundigen ingeschakeld. Bij sanering verwijderen gespecialiseerde bedrijven het asbest volgende de regels en wetgeving. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af. Na het saneren wordt de ruimte helemaal schoongemaakt. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Daarna wordt er een luchtmeting gedaan om te controleren of de woning helemaal asbestvrij is. Dit kan een paar uur duren. Pas zodra dit het geval is, wordt de woning ‘vrijgegeven’ en kunt u weer binnen.

Is het afschermen of inpakken van asbesthoudend materiaal voldoende beschermend?

Afschermen of inpakken van asbesthoudend materiaal is soms beter dan het verwijderen. Daarmee sluiten we het asbesthoudende materiaal duurzaam af en voorkomen we ingrijpende werkzaamheden.

Waar kan ik terecht voor vragen over mijn gezondheid?

U kunt met vragen of zorgen rondom uw gezondheid contact opnemen met de GGD Hart van Brabant: 0900 - 368 68 68 (zowel voor ’s-Hertogenbosch als voor Oss).

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl/asbest
De vakmannen die de asbest komen inventariseren/opruimen dragen beschermende kleding. Ik heb jarenlang in dit huis gewoond zonder die kleding. Moet ik mij ongerust maken?

De beschermende kleding is voor u niet per definitie de reden tot ongerustheid. Dit is verplicht omdat zij dagelijks met asbest werken. Er zijn zeer strenge ARBO-regels die dit voorschrijven.

Als het asbest in uw woning niet beschadigd of bewerkt was, is er voor u geen gevaar.

Waarom wordt het asbest maar gedeeltelijk of niet verwijderd?

OF: Het asbest in uw woning/in uw gebouw is onbeschadigd en niet bewerkt. Bij normaal gebruik van de woning is er geen risico dat er asbestvezels vrijkomen. Er is dus geen risico voor uw gezondheid.

OF: Het betreffende asbest is onderdeel van de constructie van uw woning. Het is daardoor niet bereikbaar. Dit asbest is onbeschadigd en niet bewerkt, er is dus geen risico dat er vezels vrijkomen en u loopt dus geen risico voor uw gezondheid.

Wie herstelt en betaalt de schade aan mijn woning die is ontstaan door de verwijdering van asbest?

Uiteraard beperken we de schade zo veel mogelijk. Worden er elementen aan/in uw woning verwijderd, dan vervangen wij die. Bij beschadiging (bijvoorbeeld aan behang of schilderwerk) repareren wij dat zo veel mogelijk ter plaatse.

Ben ik veilig in mijn woning na de asbestverwijdering?

Ja. Er zijn strenge regels waaraan asbestverwijderaars moeten voldoen. De gespecialiseerde bedrijven verwijderen asbest volgens deze regels. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af en na het saneren wordt de ruimte geheel schoongemaakt. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Daarna wordt er een luchtmeting gedaan om te controleren of de woning helemaal asbestvrij is. Dit kan een paar uur duren. Pas zodra dit het geval is, wordt de woning ‘vrijgegeven’ en kunt u weer binnen.

Inloggen

Ik wil inloggen op het klantportaal maar ik heb geen inloggegevens. Wat moet ik doen?

Als u nog nooit inloggegevens voor het klantportaal heeft ontvangen of u bent deze kwijt, neem dan contact op met ons Klantinformatiecentrum. Dan zorgen we ervoor dat u nieuwe inloggegevens krijgt. Na de eerste keer inloggen kunt u uw eigen wachtwoord aanmaken.

Via het klantportaal kunt u verschillende zaken online regelen. U kunt zelf wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan ons. Denk daarbij onder andere aan het wijzigen van een rekeningnummer of het aanmelden van een medehuurder.

https://portaal.brabantwonen.nl/

Inschrijven

Wat houdt de inkomenstoets in? (Oss)

Corporaties zijn verplicht uw inkomen te toetsen voordat een huurcontract wordt opgesteld. Hiervoor overlegt u bewijzen waaruit blijkt wat het belastbaar jaarinkomen is van u en uw eventuele medebewoners. Eventuele inkomsten van inwonende kinderen worden niet meegerekend. Deze bewijzen bestaan uit het volgende:

 • een verklaring geregistreerd inkomen (voorheen inkomensverklaring of IB60-formulier) van de Belastingdienst
 • meest recente belastingaanslag
www.belastingdienst.nl
Waarom moet ik mijn inschrijving verlengen?

WoonService stuurt u éénmaal per jaar een verzoek om uw inschrijving te verlengen. Dit verzoek krijgt u digitaal. Als u geen e-mailadres heeft ingevuld krijgt u dit verzoek via normale post.

Als u uw inschrijving niet verlengt, wordt u uitgeschreven bij WoonService en vervalt uw inschrijftijd.

Bekijk hier de video hoe u uw inschrijving bij WoonService kunt verlengen.

Wat houdt de inkomenstoets in? ('s-Hertogenbosch)

Corporaties zijn verplicht uw inkomen te toetsen voordat een huurcontract wordt opgesteld. Hiervoor overlegt u bewijzen waaruit blijkt wat het belastbaar jaarinkomen is van u en uw eventuele medebewoners. Eventuele inkomsten van inwonende kinderen worden niet meegerekend.

U dient in het bezit te zijn van een recente inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst of een definitieve belastingaanslag.

Hoe wordt mijn inschrijftijd bij WoonService Oss berekend?

Daarvoor gebruiken we een rekensleutel. Hoe dit precies werkt, kunt u lezen op www.woningzoekenverandert.nl. Daar vindt u ook in welke gevallen de woonduur wel en niet meetelt.

Huurtoeslag

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan door het aanvraagformulier te downloaden van www.toeslagen.nl. Vooraf kunt u een proefberekening maken. Ook kunt u een aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer 0800-0543

Hoe ontvang ik de huurtoeslag?

Wijziging per 1 januari 2014
Vanuit de overheid is besloten dat met ingang van 1 januari 2014 de Belastingdienst de huurtoeslag alleen nog maar naar uw eigen rekening mag overmaken. U moet zelf het volledige huurbedrag (inclusief de huurtoeslag) aan BrabantWonen betalen.

Huur betalen

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De termijn voor de huurbetaling en het bedrag aan eventuele bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld de servicekosten) is maandelijks bij vooruitbetaling.

Dat wil zeggen dat het bedrag voor de 5e van de maand op onze rekening moet zijn bijgeschreven.

Hoe kan ik een betalingsregeling afspreken?

Als u een keer niet op tijd uw huur kunt betalen, raden wij u aan om meteen contact op te nemen met de afdeling Incasso van BrabantWonen. In sommige gevallen spreken we een betalingsregeling af. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren.

Soms verwijzen wij u door naar instanties die u met uw financiën kunnen helpen. Wij bieden indien nodig budgetondersteuning aan. Kleine tips helpen soms al om uw financiën op orde te krijgen. Aarzel dus niet en neem contact met ons op.

U kunt ook via het klantportaal een betalingsregeling aanvragen.

Wat als ik mijn huur niet op tijd kan betalen?

Als u om welke reden dan ook niet op tijd uw huur kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Soms is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Wat u kunt afspreken hangt af van uw situatie en het bedrag wat u aan ons moet betalen. Ons uitgangspunt is dat de achterstand in een half jaar is betaald. U kunt maximaal één keer per jaar een betalingsregeling met ons afspreken. Er is geen betalingsregeling mogelijk binnen een jaar nadat u een vordering bij de deurwaarder heeft gehad.

We geven u graag advies waar u hulp kunt krijgen als u financiële problemen en/of schulden heeft. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurincasso.

Waar kan ik terecht voor hulp bij schuld?

Schuldhulpverlening

Wanneer er een schuld is ontstaan en u kunt deze niet zelf oplossen, neemt u contact op met het de gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412 of maak een afspraak bij de gemeente Oss.

In 's-Hertogenbosch kunt u voor informatie terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank, (073) 615 93 33 of via wmo@s-hertogenbosch.nl

Ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kan u helpen (www.nibud.nl).

Wat als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als de huur automatisch is afgeschreven en u bent het niet eens met deze betaling, kunt u deze tot dertig dagen na de afschrijving ongedaan maken. Neemt u daarvoor contact op met uw bank.

80% van onze bewoners betaalt de huur automatisch.

Wat kan de budgetcoach voor u betekenen?

De budgetcoach kan u helpen als u betalingsproblemen heeft. De budgetcoach geeft u handvatten waarmee u uw inkomsten en uitgaven in balans kunt brengen en houden. Mensen maken vrijwillig gebruik van de diensten van een budgetcoach en blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiën.

Ik wil graag een huurspecificatie ontvangen.

U kunt uw huurspecificatie inzien en afdrukken via het klantportaal van BrabantWonen.

Als u inlogt klikt u op 'Mijn Contracten'. Vervolgens gaat u naar contractgegevens en daar vindt u de specificatie van de maandhuur. Het is mogelijk om daar de huurspecificatie af te drukken.

Wat doe ik als ik niet op tijd kan betalen?

Lukt het u door omstandigheden niet om de huur op tijd te betalen? Of heeft u andere schulden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Afhankelijk van uw situatie maken we een betalingsregeling of zoeken we een andere oplossing.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Het kan zijn dat u of wij iets over het hoofd hebben gezien. Wij nemen uw klacht serieus en proberen in overleg met u tot een oplossing te komen.

Huur opzeggen

Wat is de opzegtermijn voor een huurovereenkomst?

De wettelijke opzegtermijn van een huurovereenkomst is één kalendermaand. Opzeggen kan per dag. Als de einddatum in het weekeind of op een feestdag valt, zullen wij de sleuteloverdracht in overleg met u op de eerstvolgende werkdag inplannen.

In het geval van overlijden van de hoofdhuurder,  kan door de erven twee maanden opzegtermijn worden geclaimd.  

Hoe zeg ik mijn huurovereenkomst op?

U kunt uw huurovereenkomst opzeggen op de volgende manieren:

 • Schriftelijk per brief, eventueel aangetekend.
 • Persoonlijk aan de balie. U vult aan de balie het formulier beëindiging huurovereenkomst in.  Als er sprake is van twee huurders op het contract, dan zijn van beiden de handtekeningen noodzakelijk.
 • Via Mijn BrabantWonen

BrabantWonen hanteert een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen kan per dag. Als de einddatum in het weekend of op een feestdag valt, zullen wij de sleuteloverdracht in overleg met u op de eerstvolgende werkdag inplannen.

Wordt mijn woning gecontroleerd voordat ik vertrek?

Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen komt de rayonopzichter langs voor een inspectie. Hij loopt samen met u door de woning en bekijkt of u de woning in goede staat achterlaat. Mogelijk vraagt hij u om nog werkzaamheden vóór het einde van de huurperiode uit te (laten) voeren.

Wanneer de huurovereenkomst eindigt, komt de rayonopzichter opnieuw langs voor een eindinspectie van de woning. Binnen vier weken na de eindinspectie ontvangt u een eindafrekening. Als er sprake is van een schadebedrag of nog openstaande huur, wordt dat duidelijk vermeld. De afrekening van eventuele stook- en servicekosten vindt in het algemeen in een later stadium plaats.

Wat zijn de regels bij overname van onroerende zaken?

De rayonopzichter bepaalt of wijzigingen aan de woning mogen blijven of dat u de veranderingen moet terugdraaien. De opzichter hanteert hiervoor vooraf vastgestelde normen, waarbij onder andere wordt gekeken naar kwaliteit.
Onroerende goederen zijn bijvoorbeeld een ligbad, een dakkapel,  een tegelvloer en andere zaken die in principe blijvend aan de woning vast zitten.

Het is voor de vertrekkende huurder niet mogelijk om onroerende wijzigingen rechtstreeks over te dragen aan de nieuwe huurder.  Wijzigingen die niet acceptabel zijn bevonden door de opzichter, moet u voor het einde van de huurovereenkomst  (laten) weghalen.
De opzichter schrijft op het inspectierapport welke wijzigingen u in goede staat moet terugbrengen.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Bij het einde van de huurovereenkomst moet een woning leeg en schoon worden opgeleverd. Dat wil zeggen: zonder stoffering, meubilair, zonwering, enzovoorts. Een uitzondering zijn de zaken die op een eventuele overnameovereenkomst met de nieuwe huurder staan.

De lege, opgeleverde woning ziet er bij het einde van huurovereenkomst zo uit:

 • De woning is leeg en schoon met extra aandacht voor keuken, toilet, badkamer, beglazing, schakelmateriaal en containers.
 • De tuin is netjes en verzorgd, onkruid verwijderd en gesnoeid. Let op, bomen dienen maximaal 2,50 m hoog te zijn.
 • De vloerbedekking en trapbekleding is verwijderd, inclusief foam- en lijmresten.
 • De wanden zijn ‘behangklaar’, Beschadigd behang dient te worden verwijderd, evenals schroeven en pluggen.
 • Bij nicotine- en vetaanslag zullen de vervuilde wanden en plafonds gereinigd en gewit moeten worden. Vervuilde deuren en kozijnen zullen gegrond moeten worden.
 • Het binnenschilderwerk aan wanden, plafonds, deuren en kozijnen dient voorzien te zijn van lichte kleuren.
 • Folies en stickers zijn verwijderd.
 • Lampen verwijderen en bekabeling voorzien van een kroonsteentje.
 • Doorboorde wandtegels dienen te worden vervangen, geschilderde tegels en voegen worden niet geaccepteerd.
 • Schades dienen te worden hersteld.
 • Zelf Aangebrachte veranderingen (ZAV) worden bij de voorinspectie overlegd met de opzichter.

Indien bovenstaande niet correct is uitgevoerd, worden er kosten bij u in rekening gebracht.

Wanneer volgt de eindafrekening?

Binnen vier weken na de eindinspectie ontvangt u een eindafrekening.

Als er een schadebedrag en/of nog openstaande huur is, dan staat dat op de eindafrekening. De afrekening van eventuele stook- en servicekosten van dat jaar komt later. Het kan voorkomen dat dit  pas in het volgende jaar is.  

Hoe gaat het rond de overname van roerende zaken?

Onder roerende goederen wordt verstaan 'losse zaken’ die niet blijvend aan de woning vastzitten,  zoals: tapijt, zonwering, gordijnrails en gordijnen. Als de nieuwe huurder dit soort zaken van u wil overnemen, dan kan dat. U kunt de nieuwe huurder daar echter nooit toe verplichten.

U kunt samen met de nieuwe huurder afspreken welke zaken de nieuwe huurder overneemt. Deze zaken legt u vast op de overnameverklaring die u van BrabantWonen ontvangt. De door beide partijen ondertekende overnameverklaring levert u samen met het inleveren van de sleutels in bij de opzichter. U kunt het formulier ook al eerder inleveren bij de afdeling Klant & Wonen.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken niet overneemt, laat deze dan ook niet achter in of bij de woning. De kosten van het verwijderen ervan zijn voor uw rekening. 

Wat als ik na de eindinspectie nog reparaties moet verrichten?

Indien er na de eindinspectie nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op kosten oud huurder, dan worden deze kosten gecommuniceerd tijdens de eindinspectie.

Indien er een 24-uurs regeling is afgesproken, houdt u ook na de eerstgeplande eindinspectie de sleutels in bezit. BrabantWonen zal zijn best doen om op korte termijn een nieuwe huurder te vinden, waarmee u alsnog de overnames kunt regelen. De periode na de eerstgeplande eindinspectie tot aan de definitieve eindinspectie wordt niet aan u doorberekend. Wel bent u nog altijd zelf verantwoordelijk voor gevolgschades inboedelverzekering (bij voorkeur nog niet stopzetten) en energieverbruik (afmelding pas bij definitieve eindinspectie). U dient in de periode na de eerstgeplande eindinspectie zelf de bezichtiging te doen en overnames te regelen.

Wat als er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is?

Als er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, neem dan contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Kan ik wijzigingen aan onroerende zaken overdragen aan de nieuwe huurder?

Nee, dit is voor de vertrekkende huurder in geen enkel geval mogelijk. Wijzigingen die volgens de normen van BrabantWonen niet acceptabel zijn, moet u (laten) verwijderen voordat de huurovereenkomst beëindigd is. Zelfs als de nieuwe huurder deze wil overnemen.

In het inspectierapport staat welke wijzigingen u in goede staat moet terugbrengen. Op die manier weet u precies waar u aan toe bent. U heeft altijd het recht om wijzigingen ongedaan te maken. U moet in zo'n geval uiteraard de woning wel zonder beschadiging opleveren. Bij twijfel kunt u overleggen met de rayonopzichter.

Hoe laat ik mijn woning achter?

Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg en schoon achter voor de volgende bewoner. Behalve uw meubilair verwijdert u bijvoorbeeld ook de vloerbedekking en gordijnen. Ook zijn de muren kaal en glad en is de tuin netjes onderhouden op het moment van de sleuteloverdracht. Als de nieuwe huurder bepaalde zaken van u wil overnemen, hoeft u die natuurlijk niet te verwijderen.

Kan het ook zijn dat ik geld terugkrijg?

Ja, dat is mogelijk. Als u een aanpassing aan uw woning heeft gedaan, waardoor de woning meer waard is geworden, dan kunt u daar in bepaalde gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding voor krijgen.

De hoogte van zo’n vergoeding baseren we op het bedrag dat wij zelf betaald zouden hebben voor een vergelijkbare (standaard) verandering.

Een vergoeding ontvangt u na beëindiging van de huurovereenkomst.

Hoe maak ik afspraken met de nieuwe huurder over overname?

Als u zaken ter overname wilt aanbieden - zoals tapijt, zonwering, gordijnrails of gordijnen, neem dan contact met ons op. Wij brengen u met de nieuwe huurder in contact.
Samen spreekt u dan af welke zaken de nieuwe huurder overneemt. Die zaken legt u vast op een speciale overnameverklaring, die u van ons ontvangt. Als beide partijen de verklaring hebben ondertekend, levert u die in bij de opzichter, samen met de sleutels. U kunt de overnameverklaring ook al eerder inleveren bij de afdeling Klant & Wonen.

Huurovereenkomst

Wat houdt een huurovereenkomst in?

Als u met BrabantWonen een huurovereenkomst afsluit, betekent dit dat we een aantal afspraken met  elkaar maken. Daar horen rechten en plichten bij. Deze staan beschreven in de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst.

Huurverhoging

Waar kan ik terecht met vragen over de huurverhoging?

Heeft u vragen? Kijk eerst eens in de lijst met vraag en antwoord. Staat uw vraag er niet bij? U kunt ons ook bellen: in Oss (0412) 66 49 11 (keuze 3) en in ’s-Hertogenbosch (073) 681 45 00. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Hoeveel stijgen de huurprijzen?

De meeste huurprijzen gaan per 1 juli 2018 omhoog. Alle huurders ontvangen vóór 1 mei een brief waarin precies staat hoeveel de huurverhoging voor hun woning is.

Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verzamelinkomen van uw huishouden. Dat zijn de inkomens van alle bewoners bij elkaar opgeteld. Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun verzamelinkomen van 2016 tot aan het niveau van het minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee bij het verzamelinkomen van uw huishouden.

 • Bij een verzamelinkomen tot en met € 41.056,- is de huurverhoging 1,4%.
 • Bij een verzamelinkomen hoger dan € 41.056,- is de huurverhoging 4%.
 • Voor mensen met een chronische ziekte of handicap is de huurverhoging maximaal 1,4%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor mensen die op 1 juli 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt is de huurverhoging maximaal 1,4%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.
 • Voor huishoudens die op 1 juli 2018 bestaan uit vier of meer personen is de huurverhoging 1,4%. U moet wel zelf aan ons doorgeven of u tot deze groep behoort.

In sommige gevallen pakt de huurverhoging lager uit omdat de maximale huurprijs dan al bereikt is.

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt voor sociale huurwoningen van BrabantWonen. Voor onzelfstandige woningen (o.a. studentenwoningen), seniorenwoningen, zorgwoningen, geliberaliseerde huurcontracten, woonwagens, garages en parkeerplaatsen geldt in 2018 een huurverhoging van maximaal 1,4%.

Hoe komt BrabantWonen aan mijn inkomensgegevens?

Van de Belastingdienst krijgen we gegevens door over uw inkomen. We weten alleen in welke inkomensgroep u valt en níet hoeveel u precies verdient. Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 1,4%, dan zit de inkomensverklaring bij uw huurbrief.

Vanaf 7 april 2018 gaat de Belastingdienst brieven sturen waarin zij aangeven dat wij uw inkomensindicatie hebben opgevraagd en ontvangen. De Belastingdienst gaat uit van het verzamelinkomen van 2016. De gegevens over 2017 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld.

Kloppen de gegevens niet of was uw inkomen in 2017 lager dan in 2016, dan kunt u bezwaar maken.

Wat wordt verstaan onder het huishoudinkomen?

De inkomens van de huurder(s) en medebewoners opgeteld. Alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders.

Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt (ongeveer € 20.000,-).

Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Wanneer en hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

BrabantWonen berekent voor elke huurder apart hoe hoog de huur precies wordt. Dit doen we met de grootste zorg. Misschien vindt u dat de berekening niet klopt. Bijvoorbeeld omdat u minder verdient dan de Belastingdienst doorgeeft. Dan kunt u bezwaar maken. Laat dit dan vóór 1 juli 2018 schriftelijk weten aan BrabantWonen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. U kunt ook de modelbrief Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging gebruiken. Die vindt u op de website  Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U krijgt dan uiterlijk 3 augustus 2018 antwoord van ons.

Uw schriftelijk bezwaar stuurt u naar:
BrabantWonen
Postbus 151
5340 AD  OSS

of

BrabantWonen
Postbus 1703
5200 BT  ‘s-HERTOGENBOSCH

Is uw huur met meer dan 1,4% verhoogd? Dan kunt u bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Hiervoor zijn een aantal redenen.

 1. Uw huishoudinkomen is in 2016 lager geweest dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat.
  Maak vóór 1 juli 2018 bezwaar. U hoeft geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.

  Is uw huishoudinkomen toch hoger dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel? Dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Het intrekken van uw bezwaar moet u schriftelijk doen.
   
 2. Uw huishoudinkomen is in 2017 gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Dit kan bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. Maak vóór 1 juli 2018 bezwaar.

  U moet dan aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2018 een inkomensverklaring 2017 (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen, telefoonnummer 0800 0543. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee. Kopieën hiervan stuur u naar ons op.

  Om direct een verklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houdt uw Digi-D inlogcode en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

  U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP, voorheen GBA). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel (!)
   
 3. Voor 2018 is de groep chronisch zieken en gehandicapten, zoals deze benoemd zijn door de rijksoverheid, die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (dus een huurverhoging meer dan 1,4%) ongewijzigd ten opzichte van 2017.

  Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten die bezwaar willen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
 • Voor een meerpersoonshuishouden is het voldoende als er een blijk van waardering voor mantelzorg is verstrekt aan de huurder of iemand van zijn huishouden op grond van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
 • U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • U heeft een beschikking voor het treffen van voorzieningen of voor een woningaanpassing op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Ook geldig zijn toekenningen van vóór 2018.
 • U heeft een verklaring van de huisarts dat de huurder of iemand van zijn huishouden blind is. Ook geldig zijn verklaringen van vóór 2018.

Heeft u een zorgindicatie van vóór 2018?

De huurder kan bezwaar maken als hijzelf of iemand in het huishouden één van de volgende indicaties kan overleggen:

 • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: een indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor
  • persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding voor 10 uur of meer per week en gedurende ten minste een jaar, of voor
  • verblijf in een instelling voor verzorging of verpleging, of voor
  • zogenaamde ADL-assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • Voor een meerpersoonshuishouden: een CIZ-indicatie of –brief voor mantelzorg, dat wil zeggen een indicatie van 0 tot 10 uur per week voor persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding gedurende ten minste 371 dagen (of meerdere opeenvolgende indicaties voor in totaal ten minste 371 dagen en met tussenpozen van niet meer dan 6 weken).
   
  Heeft u een van bovenstaande indicaties of beschikkingen? Stuur dan een kopie hiervan met uw bezwaar.

Als u de inflatie van 1,4% huurverhoging heeft gekregen, kunt u geen bezwaar maken op basis van uw inkomen. Wél kunt u om andere redenen laten weten dat u het niet eens bent met de huurverhoging.

 • Als u de brief over de huurverhoging pas na 1 mei 2018 heeft ontvangen.
 • Als er fouten in de brief over de huurverhoging staan of als deze niet volledig is.
 • Als uw huur tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 • Als u voor 1 juli 2018 een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken heeft ingediend bij de Huurcommissie.
Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging:

 • als uw inkomen is gedaald sinds 2016, maar uw huurverhoging maximaal 1,4% is.
 • als u problemen heeft met het onderhoud van uw woning, die u nog niet eerder heeft gemeld. Daarvoor geldt een aparte bezwaarprocedure.
 • Als een andere huurder met een gelijksoortige woning een lagere huurverhoging krijgt
 • als u een woning in de vrije sector huurt. Dat is een woning die bij het aangaan van het huurcontract boven de liberalisatiegrens viel. Bij geliberaliseerde woningen gelden de maximale huurprijzen en de regels voor de maximale huurverhoging niet. Dit geldt alleen als de woning bij het aangaan van het huurcontract boven de liberalisatiegrens viel; als de huur tijdens de huurperiode boven de liberalisatiegrens komt, blijft de woning een sociale huurwoning.
Mijn buurman heeft vrijwel dezelfde woning als ik. Maar hij heeft een andere huurprijs en een andere huurverhoging. Hoe kan dat?

Als een woning opnieuw wordt verhuurd, bepalen we de huurprijs aan de hand van punten via het WoningWaarderingStelsel (WWS). Soms ziet de woning er op het oog hetzelfde uit, maar is het aantal punten hoger vanwege bepaalde voorzieningen.
Daarna wordt jaarlijks de huurprijs verhoogd met een bepaald percentage. Het kan dus ook uitmaken hoe lang iemand al in de woning woont.

Kan ik de huurverhoging weigeren wegens onderhoudsgebreken in mijn woning?

Dat kan alleen als er al een procedure loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken. Of als vanwege die problemen de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, maar de gebreken nog niet zijn opgelost.

U kunt de huurverhoging dus niet weigeren als u vindt dat er onderhoudsproblemen zijn aan uw woning, maar u nog geen bezwaar hiervoor hebt ingediend bij de Huurcommissie. Bovendien moet u ernstige onderhoudsproblemen altijd eerst melden bij BrabantWonen. Dat is niet aan bepaalde datum gebonden. Als het probleem dan niet binnen zes weken is opgelost, kunt u via de Huurcommissie een verzoek om verlaging of bevriezing van de huur indienen.

Meer informatie hierover vindt u op Huurcommissie. Deze speciale procedure geldt alleen voor hele ernstige onderhoudsproblemen.

Hoe kan ik controleren of de huurverhoging klopt?

Wilt u controleren of de huurverhoging niet hoger is dan maximaal is toegestaan? Op de website www.huurcommissie.nl kunt u dit controleren met de Huurprijscheck.

Ik ben lid van de Woonbond. Kan ik voor vragen en hulp ook bij hen terecht?

Met persoonlijke vragen kunt u altijd bij de Woonbond terecht als u lid bent. Op de website van de Woonbond vindt u ook de meest actuele informatie. Er is ook een meldpunt waar u problemen rond de huurverhoging kunt melden. Bijvoorbeeld als u door de verhoging in financiële problemen komt.

www.woonbond.nl
Hoe kan ik een huurkrant ontvangen?

U krijgt vóór 1 mei een speciale huurkrant thuisgestuurd bij uw huurbrief. Heeft u de krant niet ontvangen? U kunt hier de huurkrant lezen.

Eventueel kunt u de huurkrant vanaf 1 mei ook ophalen bij de balie van BrabantWonen. U kunt ons ook bellen: (0412)  66 49 11 (keuze 3) in Oss en (073) 681 45 00 in ’s-Hertogenbosch.

Kan ik ook extra huurtoeslag aanvragen?

BrabantWonen geeft de nieuwe huurprijs automatisch door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw huurtoeslag vanaf januari 2019 aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na afloop van 2018 krijgt u de definitieve berekening van de Belastingdienst. Hierin heeft zij de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt. Mogelijk heeft u vanwege de huurverhoging te weinig toeslag gekregen. U krijgt deze dan naar aanleiding van de definitieve berekening alsnog. In de voorschotbeschikking van 2018 houdt de Belastingdienst wel meteen rekening met deze verhoging van uw huur.

U heeft recht op huurtoeslag als uw rekenhuur niet hoger is dan € 710,68 (voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar geldt een grens van € 417,32). Ook de hoogte van uw inkomen en vermogen tellen mee. Op de website van Toeslagen kunt u een proefberekening maken en huurtoeslag aanvragen. De huurtoeslag over 2018 kunt u tot 1 september 2019 aanvragen.

Meer informatie vindt u op de website van Toeslagen, of bel de Belastingtelefoon (0800) 0543.

Mijn inkomen van 2016 klopt niet met het inkomen op de inkomensverklaring. Wat moet ik doen?

Maak vóór 1 juli 2018 bezwaar. U hoeft geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. BrabantWonen vraagt dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan past BrabantWonen het huurverhogingsvoorstel aan op basis van uw inkomen.

Is uw huishoudinkomen toch hoger dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel? Dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Het intrekken van uw bezwaar moet u schriftelijk doen. Als u uw bezwaar niet intrekt zijn wij genoodzaakt uw bezwaarschrift door te sturen naar Huurcommissie.

Mijn inkomen van 2017 is minder dan in 2016 en ik val daardoor in een andere inkomenscategorie. Wat moet ik doen?

Uw huishoudinkomen is in 2017 gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat. Dit kan bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan verdienen of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. Maak vóór 1 juli 2018 bezwaar.

U moet dan aantonen dat uw inkomen inderdaad lager is dan in het huurverhogingsvoorstel staat. Hiervoor kunt u vanaf juni 2018 een inkomensverklaring 2017 (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners bij de Belastingdienst opvragen. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.

U levert ook een uittreksel Basisregistratie Personen in (BRP, voorheen GBA). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel (!)

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Kan ik bezwaar maken?

De groep chronisch zieken en gehandicapten, zoals deze benoemd zijn door de rijksoverheid, die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (dus een huurverhoging meer dan 1,4%) is ongewijzigd ten opzichte van 2017.

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten die bezwaar willen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: u of een andere bewoner heeft een indicatie op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
 2. Voor een meerpersoonshuishouden is het voldoende als er een blijk van waardering voor mantelzorg is verstrekt aan de huurder of iemand van zijn huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de woning.
 3. U of iemand van uw huishouden heeft een indicatiebesluit op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 4. U heeft een beschikking voor het treffen van voorzieningen of voor een woningaanpassing op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de WMO 2015. Ook geldig zijn toekenningen van vóór 2018.
 5. U heeft een verklaring van de huisarts dat de huurder of iemand van zijn huishouden blind is. Ook geldig zijn verklaringen van vóór 2018.

Heeft u een zorgindicatie van vóór 2015?

De huurder kan bezwaar maken als hijzelf of iemand in het huishouden één van de volgende indicaties kan overleggen:

 • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: een indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor
  1. persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding voor 10 uur of meer per week en gedurende ten minste een jaar, of voor
  2. verblijf in een instelling voor verzorging of verpleging, of voor
  3. zogenaamde ADL-assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • Voor een meerpersoonshuishouden: een CIZ-indicatie of -brief voor mantelzorg, dat wil zeggen een indicatie van 0 tot 10 uur per week voor persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding gedurende ten minste 371 dagen (of meerdere opeenvolgende indicaties voor in totaal ten minste 371 dagen en met tussenpozen van niet meer dan 6 weken). 
Ik of een bewoner van mijn huishuishouden heb op 1 juli van dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar heb een huurverhoging van meer dan 1,4% gekregen. Wat moet ik doen?

Maak vóór 1 juli 2018 bezwaar. U kunt met de verklaring van de Sociale Verzekeringsbank aantonen per wanneer u of uw medebewoner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Op deze verklaring staat namelijk de ingangsdatum per wanneer u of uw medebewoner een AOW-uitkering ontvangt. Let wel, dit moet per 1 juli 2018 het geval zijn.

Ons huishouden bestaat op 1 juli 2017 uit vier of meer personen maar hebben een huurverhoging van meer dan 1,4% gekregen. Wat moet ik doen?

Maak vóór 1 juli 2018 bezwaar. Lever een uittreksel Basis Registratie Personen in (BRP, voorheen GBA). Dit kunt u opvragen bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel (!)

Kan ik bezwaar maken als ik geen inkomensafhankelijke huurverhoging heb ontvangen?

Ja, dat kan als een van de onderstaande redenen op u van toepassing is:

 • Als u de brief over de huurverhoging pas na 1 mei 2018 heeft ontvangen.
 • Als er fouten in de brief over de huurverhoging staan of als deze niet volledig is.
 • Als uw huur tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie, omdat de woning niet voldoende is onderhouden.
 • Als u vóór 1 juli 2018 een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken heeft ingediend bij de Huurcommissie.
 • Uw huurprijs gaat met meer procenten omhoog dan officieel is toegestaan.
 • Uw huurprijs wordt door de huurverhoging hoger dan de maximale huurprijs. Wat de maximale huurprijs voor uw woning is, kunt u navragen bij BrabantWonen.
Kan ik bezwaar maken als mijn gezamenlijk huishoudinkomen over 2018 lager is dan staat vermeld op de inkomensverklaring van 2016?

Nee, u kunt geen bezwaar maken als uw inkomen in 2018 is gedaald. De reden hiervan is dat deze inkomensdaling pas in 2019 definitief vastgesteld wordt door de Belastingdienst. Misschien kunt u wel een huurverlagingsvoorstel doen.

Moet ik de nieuwe huur betalen als ik bezwaar maak tegen de huurverhoging?

Nee, u hoeft dan niet de nieuwe huur te betalen. U betaalt de oude huur zolang u uw bezwaar niet intrekt of er geen besluit is van de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk? Dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht alsnog betalen. Het is dus verstandig het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Hoe vraag ik huurverlaging aan als mijn huishoudinkomen in 2018 is gedaald?

U komt in aanmerking voor huurverlaging als na 1 juli 2018 de samenstelling van uw huishouden verandert. Dit kan bijvoorbeeld omdat u bent gescheiden, uw partner is overleden of een inwonend kind of medebewoner met een eigen inkomen is vertrokken. Door deze verandering daalt uw huishoudinkomen tot een lagere inkomenscategorie.

Dan kunt u ons een voorstel doen voor huurverlaging. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier huurverlagingsvoorstel. U kunt ook de voorbeeldbrief van de Huurcommissie gebruiken. U kunt deze brief vinden op de website www.huurcommissie.nl

Bij uw huurverlagingsvoorstel moet u een aantal gegevens meesturen:

 • De inkomensverklaring (voorheen het IB60-formulier) van alle personen van 18 jaar en ouder in uw huishouden. Dit formulier kunt u vanaf juni 2018 opvragen bij de Belastingdienst, telefoon (0800) 0543.
  Om direct een inkomensverklaring te krijgen gaat u naar www.mijnbelastingdienst.nl. Houdt uw Digi-D en wachtwoord bij de hand. U kunt dan uw inkomensverklaring uitprinten. Kopieën hiervan stuurt u naar ons op.
 • Een uittreksel basisregistratie personen (BPR). Dit vraagt u aan bij de gemeente. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. U moet hier speciaal om vragen bij de gemeente, dit is geen standaard uittreksel (!)

Zodra wij het uittreksel en alle inkomensverklaringen hebben ontvangen, nemen wij uw voorstel in behandeling.

Blijkt uit de nieuwe gegevens dat uw inkomen in een lagere inkomensgroep valt? Dan ontvangt u van ons een nieuw voorstel met daarin de lagere huur. Dit voorstel gaat niet in vanaf 1 juli 2018. De nieuwe lagere huur gaat in twee maanden nadat u het voorstel voor verlaging heeft gedaan.

Is uw inkomen in 2018 gedaald doordat u met pensioen bent gegaan, doordat u bent ontslagen of u heeft een andere baan met een lager inkomen? Dan kunt u nog géén voorstel tot huurverlaging doen. Het is voor ons niet mogelijk om uw uiteindelijke huishoudinkomen over 2018 te bepalen. Vanaf juni 2019 kunt u bij de Belastingdienst een inkomensverklaring over 2018 opvragen. Vanaf dit moment kunt u een voorstel doen voor lagere huur.

Huurwoning kopen

Ik heb een brief gekregen over het kopen van mijn huurhuis. Wat staat er eigenlijk?

U kunt uw huurwoning kopen als u wilt en kunt. Als u dit niet wilt, verandert er niets. Uw woning wordt niet verkocht want  u bent de enige die de woning kan kopen. Wilt u dit niet, dan wijzigt er niets en blijft u als huurder wonen zolang u wilt.

Ik wil mijn huis niet kopen - moet ik er nu uit?

Nee, u mag blijven wonen in uw huis. Er verandert niets. Pas als u besluit te verhuizen, zetten wij de woning in de verkoop.

Als iemand anders geïnteresseerd is in het kopen van mijn woning, gaan jullie daar dan op in en moet ik er dan uit?

Nee, zeer zeker niet. Als u niet wilt kopen, verandert er niets voor u en mag u blijven wonen zolang u wilt.

Ik wil mijn huis niet kopen, maar dat van mijn buren wel. Kan dat?

Wij geven geen informatie over welke huizen wel of niet op de verkooplijst staan in verband met de privacy van onze huurders.

Ik wil best kopen, maar nu nog niet. Hoeveel tijd heb ik?

Wij hebben nu geen termijn gesteld. Maar het beleid kan in de toekomst veranderen. Mocht u op een gegeven moment willen kopen, neem dan contact op met ERA vb&t Makelaars. Wij benaderen u niet opnieuw.

Wat is de vraagprijs van mijn woning?

Die is op dit moment niet bekend. Als u geïnteresseerd bent en een eerste gesprek heeft gehad met ERA vb&t Makelaars en de financiële middelen heeft om te kunnen kopen, dan zal een onafhankelijke makelaar die op geen enkele manier verbonden is aan BrabantWonen of ERA vb&t Makelaars de woning taxeren. De reden waarom we dit zo doen, is omdat een taxatierapport maar 1 jaar geldig is. Daarom laten we alleen taxeren bij serieuze interesse. Aan de hand van de taxatie stellen we een verkoopprijs vast.

Waar kijkt de taxateur naar?

Verschillende dingen, zoals plaats en wijk waarin de woning ligt, omgevingsfactoren, staat van de woning, inhoud en oppervlakte, enzovoorts. Deze dingen samen beschrijft hij/zij in een taxatierapport. Kijkt u voor meer informatie op de site www.eigenhuis.nl

Waarom moet de woning getaxeerd worden?

Hiermee bepalen we de marktwaarde van de woning en kunnen we een koopprijs samenstellen. Deze prijs is marktconform.

Ik heb er zelf een mooie badkamer in gezet – hoe zit dat in de taxatie?

Alle zelf aangebrachte voorzieningen worden geïnventariseerd door de taxateur en de rayonopzichter van BrabantWonen. Deze voorzieningen krijgen een aparte plek in het taxatierapport. Ze worden niet meegenomen in de koopprijs, dus u betaalt geen twee keer voor hetzelfde.

Krijg ik korting als ik als huurder deze woning koop?

Nee, wij verkopen de woning tegen marktwaarde.

Hoeveel moet ik verdienen om mijn woning te kunnen kopen?

Dat soort zaken komt aan de orde in het eerste gesprek met ERA vb&t Makelaars, waar een financieel adviseur bij aanwezig is. 

Moet ik zelf een makelaar meenemen bij een gesprek met jullie makelaar?

Nee, dat moet niet, maar als u dat prettig vindt, kunt u dat doen. Kijk op de website van Vereniging Eigen Huis of lees de brochure die wij u toesturen als u aangeeft dat u interesse heeft om uw huurwoning te kopen. Daarin vindt u meer informatie over het proces rondom het kopen van een huis. U kunt op basis van die informatie beslissen.

www.eigenhuis.nl
Tot wanneer moet ik huur betalen als ik de woning koop?

Tot de dag van de overdracht, dus tot de dag dat u de eigendomsakte en de hypotheekakte bij de notaris heeft ondertekend.

Hoe zit het met het onderhoud als ik de woning koop?

Vanaf het moment dat u de woning heeft gekocht, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Zolang u huurt, verzorgt BrabantWonen het onderhoud.

Ik heb het antwoordformulier ingestuurd en aangegeven dat ik interesse heb in de koop van mijn woning, maar ik heb me bedacht. Kunt u me uit de procedure halen?

ERA vb&t Makelaars neemt contact met u op om een afspraak te maken. U kunt aangeven dat u dit niet meer wilt.

Ik ben geen huurder van BrabantWonen, maar ik zou wel een huurwoning willen kopen. Kan dat?

BrabantWonen biedt ook leegstaande huurwoningen aan. Ook deze woningen verkeren in goede staat. Belt u met ERA vb&t Makelaars om te horen welke woningen in Oss en ’s-Hertogenbosch in de verkoop staan.

Telefoonnummer ERA vb&t Makelaars (073) 750 28 68.

Klachten

Hoe meld ik een klacht over de huurprijs of de huurbetaling?

Als u een klacht heeft over de huurprijs of over de huurbetaling dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden. Dat kan per brief of via het contactformulier.

U kunt uw klacht ook melden op de vestiging van BrabantWonen in uw woonplaats. BrabantWonen neemt de klacht dan in behandeling.

Hoe meld ik een klacht over het onderhoud aan de woning?

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Hoe meld ik een klacht over problemen met een medewerker van BrabantWonen?

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door onze medewerkers bent behandeld dan kunt u dit zowel telefonisch als schriftelijk (per brief) of via het contactformulier melden. De afdeling waar de betreffende werknemer werkzaam is neemt de klacht in behandeling. U krijgt daarvan schriftelijk bericht.

Wat is de procedure na het melden van een klacht?

Als u een  klacht schriftelijk heeft gemeld, ontvangt u binnen tien werkdagen een bevestiging, dit kan een schriftelijke of telefonische reactie zijn. U hoort wie van onze medewerkers de klacht in behandeling neemt.  U krijgt het antwoord op uw klacht, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch of schriftelijk.

Heeft u een klacht over het onderhoud in en om de woning, dan zal de medewerker die de klacht behandelt een huisbezoek afleggen om een goed beeld van de situatie te krijgen. Vanzelfsprekend wordt dit op afspraak gedaan. Verdere afspraken die met u  zijn gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd.

Meer informatie vindt u op de pagina Een klacht melden.

Wat doe ik als ik vind dat mijn klacht over een medewerker niet goed is afgehandeld?

Vindt u dat wij een zaak niet goed hebben afgehandeld? Neem dan contact op met de betreffende medewerker. Wij proberen dan in goed overleg samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, dan kunt u zich tot de leidinggevende van de medewerker richten. Komt u er met die persoon ook niet uit, dan neemt u contact op met de eindverantwoordelijke van de leidinggevende. Zij proberen uw klacht naar behoren op te lossen.

Meer informatie vindt u op de pagina Een klacht melden.

Koopgarantregeling

Welke verplichtingen en voordelen heb ik als eigenaar van een Koopgarantwoning?

Met Koopgarant krijgt u korting op de aankoopprijs van de woning, bijvoorbeeld 20%. Hoeveel korting u krijgt is afhankelijk van de woning. Hierdoor profiteert u van een lagere aankoopprijs en hoeft u ook een lager bedrag te financieren.

Op het moment dat u besluit de woning weer te verkopen, koopt BrabantWonen deze gegarandeerd van u terug. Dat lukt altijd, binnen 3 maanden. U kunt het huis niet op de vrije markt te koop aanbieden. De eventuele winst óf verlies bij verkoop wordt verrekend met BrabantWonen. Voor de koop worden afspraken gemaakt over welk percentage hierbij gebruikt wordt.

Een Koopgarantwoning is helemaal van u. Met alle voordelen, zoals hypotheekrenteaftrek, maar ook de verplichtingen die erbij horen. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar u mag de woning ook verbeteren bijvoorbeeld met een nieuwe keuken of een dakkapel.

Deel ik in de winst of het verlies bij verkoop van de woning?

De hoogte van het kortingspercentage heeft invloed op de manier waarop in de toekomst de winst of het verlies gedeeld wordt. Een taxateur bepaalt op het moment van verkoop de marktwaarde van de woning. Daarbij delen zowel u als BrabantWonen in de winst of in het verlies. Van een eventuele waardestijging ontvangt u minimaal de helft. Hoeveel u precies ontvangt is afhankelijk van het kortingspercentage. Waardestijging door verbetering van de woning, bijvoorbeeld een nieuwe keuken, komen volledig ten gunste van u.

Leefbaarheidsbudget

Aan welke voorwaarden moet een plan precies voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget moet uw plan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het voorstel heeft direct betrekking op het behoud of de verbetering van de woning of de direct aangrenzende woonomgeving.
 • De activiteiten worden door huurders van BrabantWonen georganiseerd en/of uitgevoerd.
 • Bij het project geldt het ‘voor-wat-hoort-wat-principe’. Het project draagt bij aan een schone, hele en veilige woonomgeving. Als tegenprestatie ondersteunen wij uw initiatief met een financiële of materiële bijdrage.
 • Ieder project is maatwerk en de aanvraag is ter beoordeling van de woonconsulent.

Medehuurderschap

Wat is medehuurderschap?

Bij het betrekken van een woning tekenen de huurder en BrabantWonen een huurovereenkomst. Degene die tekent is dan de hoofdhuurder.

Wanneer de huurder later gaat samenwonen, is het handig als de inwonende partner dezelfde rechten en plichten krijgt als de hoofdhuurder. Partners hebben in deze situaties de mogelijkheid om het medehuurderschap aan te vragen.

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Wie kan medehuurder worden?

Een echtgenoot of echtgenote is volgens de wet medehuurder en hoeft niets te doen om deze status te krijgen. Dit geldt ook voor huurders met een geregistreerd partnerschap.

Als de hoofdhuurder samenwoont, kan de partner medehuurder worden. Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat de hoofdhuurder en de aanvrager een duurzaam gemeenschappelijke huishouding van minimaal twee jaar met elkaar hebben. Hierbij wordt een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie gevraagd. Daarnaast moet aangetoond worden dat de medehuurder zijn/haar hoofdverblijf in dezelfde woning heeft als de huurder. Bij verlening van het medehuurderschap, wordt dit door BrabantWonen geregistreerd.

Kinderen hebben volgens de wet geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Zij komen niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Welke verplichtingen heb ik als medehuurder?

Het medehuurderschap brengt verplichtingen met zich mee. De medehuurder is, net als de hoofdhuurder, mede aansprakelijk voor eventuele huurschuld. Ook is de medehuurder aansprakelijk voor verplichtingen die ontstaan door zelf aangebrachte veranderingen aan de woning door de hoofdhuurder, schade in de woning en het terugbrengen van de woning in oude staat bij het opzeggen van de huurovereenkomst.

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Wanneer eindigt medehuurderschap?

Het medehuurderschap eindigt automatisch als de medehuurder niet meer in de woning woont.

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Wat is een duurzaam gemeenschappelijke huishouding?

Duurzaam samenwonen houdt in, dat u en een andere persoon blijvend een gezamenlijke huishouding voeren.

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Komen kinderen in aanmerking voor medehuurderschap?

Kinderen hebben volgens de wet in principe geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Zij komen dus niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Kan een medehuurder hoofdhuurder worden?

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met de hoofdhuurder heeft de medehuurder in principe het recht hoofdhuurder te worden. Bij overlijden van de hoofdhuurder, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. 

Meer informatie vindt u op de pagina Medehuurderschap.

Reparatie en onderhoud

Wat kan ik van BrabantWonen verwachten op het gebied van onderhoud?

BrabantWonen herstelt de gebreken aan uw woning waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld verouderd schilderwerk aan de buitenzijde, lekkages en loslatende tegels (bij normaal gebruik). Bepaalde herstellingen zijn voor uw rekening. Welke herstellingen dit zijn, vindt u in het Onderhouds-ABC.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Wat verwacht BrabantWonen van mij op het gebied van onderhoud?

Kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder. Wat hieronder valt staat in het Onderhouds-ABC. U bent verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

Log in op het klantportaal Mijn BrabantWonen om uw reparatieverzoek online in te dienen.

U kunt ook contact opnemen met het Servicebureau van BrabantWonen, telefoonnummer 088 281 60 00.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Wanneer worden reparaties uitgevoerd?

De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door aannemersbedrijven. Deze hebben de opdracht om uiterlijk binnen drie werkdagen een afspraak met u te maken en de werkzaamheden binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Spoedeisende reparaties moeten onmiddelijk worden uitgevoerd. Voor niet spoedeisende reparaties geldt, afhankelijk van de ernst en de aard van de reparatie, een langere termijn.

Wat is spoedeisend? Ernstige daklekkage, storingen in de elektriciteit, uitvallen van watervoorzieningen, een lekkende water- of gasleiding. Reparaties van dit soort zaken voert BrabantWonen nog dezelfde dag uit.  Als dat niet mogelijk is treffen we een noodvoorzienig.

Bij niet spoedeisende reparaties bekijkt de opzichter of BrabantWonen opdracht kan geven voor het uitvoeren van de reparatie(s) of dat eerst inspectie nodig is. Is er geen inspectie nodig, dan krijgt u schriftelijk of telefonisch bericht welk bedrijf wij inschakelen voor de reparatie. Dit bedrijf maakt binnen enkele dagen een afspraak met u.
Is er wel een inspectie nodig, dan maakt BrabantWonen een afspraak met u, en komt de opzichter binnen drie werkdagen bij u langs.
In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat de opzichter eerst intern overleg moet voeren over de reparatie. Treft de opzichter niemand thuis dan laat hij een kaartje achter, met het verzoek een nieuwe afspraak te maken.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Wat moet ik doen bij een storing aan de centrale verwarming?

Heeft een cv-storing of problemen met uw vloerverwarming? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Telefoonnummer: 088 281 60 00 kies optie 1, daarna kiest u optie 3. Dit telefoonnummer belt u ook buiten kantooruren.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Wat moet ik doen als ik een gebroken ruit heb?

Heeft u glasschade en bent u lid van het glasfonds van BrabantWonen? Neem dan contact op met ons Servicebureau, telefoonnummer: 088 281 60 00. Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met Intertel. Zij helpen u verder.

Als u niet via BrabantWonen verzekerd bent tegen glasbreuk, dan betaalt u zelf de kosten. Wij adviseren u hiervoor een verzekering af te sluiten bij BrabantWonen. Hiervoor kunt u contact opnemen met BrabantWonen. Een glasverzekering kost € 0,25 per maand (prijspeil 1 januari 2016).

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Wat moet ik doen bij een liftstoring?

Heeft u een liftstoring? Neem dan telefonisch contact op met het Servicebureau van BrabantWonen, telefoonnummer: 088 281 60 00.

Buiten kantooruren wordt u rechtstreeks dooverbonden met Intertel. Zij helpen u verder.

Meer informatie vindt u op de pagina Reparatie en Onderhoud.

Schade

Brandschade

Een kleine brand

BrabantWonen herstelt bij een kleine brand alleen de verbrande onderdelen die oorspronkelijk bij de woning horen. U bent zelf verantwoordelijk voor het herstel van uw inrichting en de eventuele rook-, roet- en waterschade. Wij adviseren u hiervoor een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten.

Een grote brand

Soms wordt de brand te groot en zorgt deze ervoor dat (een deel van) uw woning of zelfs meerdere woningen onbewoonbaar worden. BrabantWonen beoordeelt of uw woning (tijdelijk) onbewoonbaar is en of de schade onder uw verzekering valt. Is uw woning tijdelijk onbewoonbaar, dan gaan wij voor u op zoek naar tijdelijke vervangende woonruimte. De huur voor de oude woning loopt dan wel gewoon door. Wanneer uw woning door een grote brand onbewoonbaar is geworden zorgt BrabantWonen voor het schoonmaken en herstellen van uw woning. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, herstellen en vervangen van uw inboedel. Ook het inrichten van de tijdelijke woning is voor uw eigen rekening evenals (de kosten van) het afvoeren van verbrande spullen. Deze zaken moet u ook zelf regelen. Met een uitgebreide inboedelverzekering kunt u zich tegen deze kosten verzekeren

Gevolgschade

Een gebrek kan leiden tot gevolgschade. Gevolgschade is bijvoorbeeld waterschade aan behang of vloerbedekking na een waterlekkage.

Als BrabantWonen het gebrek niet kende en het was er ook nog niet toen u de huurovereenkomst aanging en het is bovendien geen gebrek dat veroorzaakt is door de schuld van BrabantWonen, dan is de gevolgschade voor uw eigen rekening.
Deze schade kunt u verhalen op uw inboedelverzekering of, wanneer het een Zelf Aangebrachte Verandering betreft, op uw opstalverzekering.
Alleen in geval van aantoonbare nalatigheid is de verhuurder aansprakelijk voor gevolgschade.

Dat betekent in hele formele juridische taal dat BrabantWonen slechts is gehouden de schade van de huurder als gevolg van een gebrek te vergoeden wanneer het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan de verhuurder is toe te rekenen.

Daarnaast is de verhuurder gehouden de schade te vergoeden als het gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig was en het gebrek toen kende of behoorde te kennen dan wel bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft medegedeeld dat de woning het gebrek niet had.

In begrijpelijke taal betekent dit: Is er een situatie ontstaan waarbij BrabantWonen op de hoogte is van een gebrek, maar geen actie heeft ondernomen om meer schade te voorkomen? In dit geval kunt u BrabantWonen schriftelijk aansprakelijk stellen. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schades die u had kunnen voorkomen of zelf heeft veroorzaakt.

Glasschade

Heeft u glasschade? Controleer dan altijd u aangemeld bent bij het Glasfonds. U vindt dit terug op uw huurspecificatie of regel dit direct zelf in het Klantportaal. BrabantWonen geeft zijn huurders namelijk de mogelijkheid zich aan te melden bij het Glasfonds. Het voordeel voor u hiervan is dat BrabantWonen de schade door bijvoorbeeld storm dan voor u herstelt.

Als er glasschade is als gevolg van opzet, dient u dit zelf te herstellen.

Inbraakschade

Wanneer er een inbraak plaatsvindt en daardoor uw woning is beschadigd, dan herstelt BrabantWonen de schade aan de woning (bijvoorbeeld het slot, de deur of het raam) als u een serviceabonnement heeft. U kunt hiervoor 24 uur per dag contact met ons opnemen, BrabantWonen zorgt dan voor noodherstel.

Noodsituatie

Heeft u schade aan deur of slot omdat uw woning door de politie of brandweer moet worden opengebroken vanwege zorg om of veiligheid van iemand in uw woning? Dan herstelt BrabantWonen de schade en neemt de kosten voor zijn rekening.

Ongelukken

Uiteraard kan het voorkomen dat u zelf schade veroorzaakt aan uw woning. Wanneer u schade veroorzaakt bent u zelf aansprakelijk. U of uw kind breekt bijvoorbeeld per ongeluk een ruit in uw woongebouw, dan zijn de kosten van het herstel voor uw eigen rekening. Ook als er bijvoorbeeld een schotelantenne van uw woning waait bent u, als eigenaar, aansprakelijk voor de gevolgen. Ook wanneer u toestemming heeft gekregen van BrabantWonen om deze te plaatsen. U kunt zich tegen dit soort kosten verzekeren door zelf een aansprakelijkheids- of gezinsongevallenverzekering af te sluiten.

Politie-inval

U bent als huurder aansprakelijk voor alle schade aan de woning door een politie-inval vanwege een (vermeende) criminele activiteit in uw woning. BrabantWonen herstelt de schade aan uw woning, maar brengt deze kosten wel bij u in rekening.

Schade veroorzaakt door BrabantWonen

BrabantWonen is verantwoordelijk voor gebreken aan uw woning die door slijtage ontstaan. Ook als een medewerker van BrabantWonen schade aan uw woning of inboedel veroorzaakt, is BrabantWonen hiervoor natuurlijk zelf aansprakelijk. Dit geldt ook voor medewerkers die namens ons werken, zoals bijvoorbeeld aannemers.

Als BrabantWonen schade aan uw woning veroorzaakt, kunt u dit op ons verhalen door ons schriftelijk aansprakelijk te stellen. Wij komen de schade dan zo snel mogelijk opnemen en zorgen voor herstel.

Storm- en natuur- en overige rampen

Storm- en natuurrampen komen steeds vaker voor. Wanneer er door een ramp van een bepaalde omvang schade is ontstaan aan één of meerdere woningen zorgt BrabantWonen voor herstel van de woning(en). Wanneer het nodig is zorgt BrabantWonen ook voor vervangende woonruimte.

Is de schade het gevolg van verwijtbaar gedrag (zoals bijvoorbeeld een raam open laten staan bij storm) dan komt dit voor uw eigen rekening. De schade aan uw inboedel kunt u indienen bij uw verzekeraar.

Vandalisme

Wordt er opzettelijk schade toegebracht aan uw woning (bijv. met graffiti of toegebracht letsel) dan is de veroorzaker van de schade volledig verantwoordelijk voor de gevolgen. BrabantWonen stelt de veroorzaker aansprakelijk voor schade aan het gebouw en/of letsel van onze medewerkers. BrabantWonen doet hiervan aangifte bij de politie.

Wanneer bij graffiti de dader onbekend is, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Als de schade vanaf de openbare weg of in gemeenschappelijke ruimten is aangebracht herstelt BrabantWonen de schade. Wanneer er sprake is van veel voorkomende schade in een afgesloten gemeenschappelijke ruimte, kan BrabantWonen de schade verhalen op alle bewoners die gebruik maken van deze afgesloten gemeenschappelijke ruimte.
 2. Als de schade is aangebracht vanaf uw eigen terrein, bijvoorbeeld uw afgesloten tuin, bent u zelf degene die voor herstel moet zorgen.
Vorstschade

Vrieskou kan de waterleidingen in en om uw huis laten barsten. Om dit te voorkomen moet de temperatuur in uw woning boven het vriespunt blijven. Hier hoort u zelf voor te zorgen, ook als u niet thuis bent. Maar hoe kunt u nu weten of het gaat vriezen als u bijvoorbeeld op vakantie bent? Bij twijfel kunt u om schade te voorkomen altijd de waterleiding aftappen. De kosten voor herstel zijn voor uw eigen rekening.

BrabantWonen vergoedt alleen vorstschade als de schade is ontstaan omdat wij nalatig zijn geweest. Bijvoorbeeld wanneer wij niet reageren op een melding van storing aan uw cv-installatie.

Waterschade

In de meeste gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor waterschade. Deze schade kunt u  verhalen op uw inboedelverzekering. BrabantWonen is verantwoordelijk voor waterschade als wij nalatig zijn geweest. U kunt ons bijvoorbeeld aansprakelijk stellen wanneer wij op de hoogte zijn van een gebrek maar geen actie hebben ondernomen.

Zelf aangebrachte verandering (ZAV)

U bent zelf verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het aanbrengen van een verandering aan uw woning, of door schade die wordt veroorzaakt door de verandering zelf. Dit geldt zowel voor schade aan uw eigen woning als aan die van de buren.

Denkt u eraan om de verandering die u aanbrengt in uw verzekering op te nemen?

Seniorenpluswoningen

Welke indicatie heb ik nodig voor een seniorenpluswoning? ('s-Hertogenbosch)

U komt (met voorrang) in aanmerking voor een seniorenpluswoning als u beschikt over een zorgindicatie/zorgplan.

U komt niet met voorrang in aanmerking als u uitsluitend een indicatie heeft voor huishoudelijke verzorging of activerende begeleiding.

Heeft u een indicatie voor verblijf dan komt u in aanmerking voor een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis.

Serviceabonnement

Wat is een serviceabonnement?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor kleine reparaties in huis. Om u deze zorg uit handen te nemen bieden wij een serviceabonnement huurdersonderhoud aan. Wij voeren dan een aantal onderhoudswerkzaamheden uit die u normaal gesproken zelf moet uitvoeren.

Reparaties
Als abonnee kunt u ons Servicebureau onder andere bellen voor:

 • ontstoppingen;
 • het bijvullen van de cv-installatie;
 • het vervangen van kraanleertjes;
 • het repareren van sloten van binnendeuren;
 • reparaties aan de vlotter van het waterreservoir van uw toilet;
 • het herstellen van schade als gevolg van inbraak. (Hiervoor is het een vereiste dat u een proces verbaal van inbraak afgeeft of opstuurt.)

Wilt u een serviceabonnement? Neem dan contact op met de afdeling Klant & Wonen.

Wat betaalt u voor een serviceabonnement?

U betaalt € 3,50 per maand (prijspeil 1 juli 2016) voor het serviceabonnement.  

Als ik een serviceabonnement heb, waarvoor kan ik het Servicebureau bellen?

In het Onderhouds-ABC staan de onderwerpen op alfabet aangegeven waarvoor u kunt bellen met het Servicebureau.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van BrabantWonen?

BrabantWonen is verantwoordelijk voor het herstel van de (grotere) gebreken aan uw woning. Bijvoorbeeld het verouderde schilderwerk aan de buitenkant, lekkages en loslatende tegels (bij normaal gebruik).

Seniorenwoningen

Wat als ik in de buurt van de zorglocatie van mijn partner wil wonen? (Oss)

Als uw partner in een zorglocatie verblijft en u wilt graag in de buurt wonen, dan kan een seniorenwoning een goede oplossing voor u zijn.

Om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning is registratie als woningzoekende een voorwaarde. U reageert zelf op het woningaanbod. U krijgt voorrang op alle andere kandidaten.

Tijdelijk huren ('s-Hertogenbosch)

Vraag en Antwoord tijdelijk huren

De leegstandwet geeft de mogelijkheid om leeg gekomen woningen die gesloopt worden, tijdelijk te verhuren. Het leeg laten staan van woningen komt een wijk niet ten goede. De huurder die gebruik maakt van een tijdelijk huurcontract heeft geen huurbescherming. De huurder kan bijvoorbeeld geen aanspraak maken op vervangende woonruimte, verhuisvergoeding of urgentie en moet de woning binnen een bepaalde tijd, die in het tijdelijk huurcontract vermeld staat, weer opleveren aan de verhuurder.

Voor wie is tijdelijk huren bedoeld?

De tijdelijke verhuur is bedoeld voor mensen die in een lastige situatie zitten en daardoor op zeer korte termijn een woning nodig hebben maar nog niet voldoende inschrijfduur hebben.

Wat is het verschil tussen tijdelijk huren en huren via een leegstandsbeheerder antikraak?
 • Bij tijdelijke verhuur is een minimum en een maximum huurperiode van toepassing, bij antikraak niet.
 • De opzegtermijn bij tijdelijke verhuur is voor huurders minstens 1 maand en voor de verhuurder minimaal 3 maanden. Bij een overeenkomst via de leegstandbeheerder dient de huisbewaarder de woning binnen 23 dagen schoon en leeg op te leveren.
 • Voor tijdelijke verhuur is een gemeentelijke vergunning vereist en er wordt een huurprijs gevraagd als prestatie, bij de leegstandbeheerder wordt alleen een vergoeding gevraagd.
Wat is het verschil tussen tijdelijk en regulier huren?
 • De reguliere huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De tijdelijke overeenkomst is voor een door BrabantWonen bepaalde tijdsperiode.
 • Bij een tijdelijke huurovereenkomst heeft de huurder geen huurbescherming. Er geldt wel een opzegtermijn van ten minste 1 maand door de huurder en 3 maanden door de verhuurder.
 • De huurprijs bij tijdelijke verhuur is lager dan bij reguliere verhuur.
Voor welke periode worden de woningen verhuurd?

Er wordt een huurovereenkomst aangeboden voor een periode van miniaal zes maanden tot maximaal zeven jaar. Deze kan worden verlengd tot het moment dat de leegstandsvergunning eindigt of bekend is dat binnen afzienbare tijd het gehele blok wordt gesloopt.

Waarom is het contract voor minimaal zes maanden?

BrabantWonen wil gefaseerd slopen in verband met de wijkvernieuwing. Het is dan ook de bedoeling dat per blok gesloopt wordt. Er is bewust gekozen voor een contractduur van minimaal zes maanden, om te voorkomen dat de vernieuwing vertraging oploopt.

Hoe verloopt de toewijzing?

De woningen worden op de website van WoonService aangeboden.

www.woonservicedenbosch.nl
Wat is de huurprijs van de woning?

De huurprijs voor een tijdelijke woning is € 395,00 exclusief servicekosten. In de advertentie wordt de huurprijs vermeld.

Moet ik ook servicekosten betalen?

Ja. De servicekosten (huurdersonderhoud) zijn € 3,50 (prijspeil 1 juli 2016). Deelname aan het glasfonds kost € 0,25 (prijspeil 1 juli 2016).

Hoe hoor ik dat ik kandidaat ben voor de woning?

De toewijzing vindt plaats naar inschrijfduur. Bij de lotingwoningen wordt onder de geïnteresseerden geloot. De eerste kandidaat ontvangt een aanbiedingsbrief waarin staat dat de woning aan hem of haar is toegewezen.

Wordt er bij de toewijzing naar mijn inkomen gekeken?

Ja, er wordt een inkomenstoets gedaan. De inkomengegevens moeten aangeleverd worden.

Wat gebeurt er met mijn inschrijving bij WoonService?

De inschrijving blijft doorlopen.

Heb ik recht op een andere woning als de tijdelijke overeenkomst is opgezegd?

Nee, u heeft als tijdelijke huurder geen huurrechten, zoals het recht op een vervangende woning. Daarom is het erg belangrijk dat de huurder ervoor zorgt dat de inschrijving van WoonService betaald wordt en dat de gegevens actueel blijven.

Krijg ik een verhuisvergoeding en/of urgentie als ik de woning uit moet?

Nee, u bent niet herstructureringsurgent en heeft dus geen recht op een verhuisvergoeding en/of urgentie als u de woning moet verlaten.

Kan ik zelf de overeenkomst opzeggen of moet ik echt een half jaar blijven zitten?

U kunt de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. Er is wel een opzegtermijn van één maand.

Hoe lang van tevoren moet BrabantWonen aangeven dat het huurcontract niet verlengd wordt en dat ik de woning moet verlaten?

U krijgt uiterlijk drie maanden voor de einddatum een huuropzegging. Deze brief wordt aangetekend en per reguliere post aan u verzonden.

Maakt het iets uit hoe ik de woning achter laat? Deze wordt immers toch gesloopt.

De woning moet leeg en in een goede staat worden opgeleverd. Er vindt altijd een eindinspectie plaats door de rayonopzichter van BrabantWonen.

Heeft BrabantWonen een vergunning voor tijdelijke verhuur?

BrabantWonen heeft van de gemeente toestemming gekregen voor de tijdelijke verhuur.

Bij wie kan ik terecht als ik meer vragen heb over tijdelijk huren?

Als u nog meer vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Zijn er redenen om een woning niet aan mij toe te wijzen?

Indien er sprake is geweest van een ontruiming en/of slecht betaalgedrag en/of overlast, zal door de medewerker van BrabantWonen worden beoordeeld of een woning aan u wordt aangeboden of toegewezen.

Tijdelijk huren Gestelsebuurt

Voor woningen in de Gestelse buurt moet een huisvestingsvergunning worden aangevraagd. Deze screening verloopt via de gemeente 's-Hertogenbosch. Bij negatief advies zijn wij helaas genoodszaakt om de woning niet aan u toe te wijzen.

Tijdelijke sociale huurwoningen ('s-Hertogenbosch)

Waarom worden tijdelijke sociale huurwoningen gebouwd en geen blijvende woningen?

De druk op de sociale woningmarkt is hoog. Er zijn heel veel mensen die met spoed een woning zoeken. Om mensen sneller aan een woning te kunnen helpen, bouwen we tijdelijke woningen. Dit gaat sneller dan het bouwen van blijvende woningen, dankzij een snellere bouwtijd en een korte procedure.

Uiteraard investeren we ook in blijvende woningen. Maar voor die woningen moeten we rekening houden met enkele jaren aan voorbereidingstijd, proceduretijd en bouwtijd.

Waarom kunnen tijdelijke woningen sneller gebouwd worden?

Vergeleken met een blijvende woning, kost het minder tijd om een tijdelijke woning te bouwen of plaatsen. Voor de tijdelijke woningen kan met een reguliere procedure worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dat scheelt proceduretijd.

Stel dat er over 10 jaar nog steeds behoefte is aan deze woningen, blijven ze dan langer staan?

Nee, niet op de locaties waar we nu aan de slag gaan. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar en kan niet worden verlengd.

Waarom gebruiken jullie niet gewoon de leegstaande (kantoor)panden in de stad?

De eigenaren van de kantoorpanden vragen te hoge prijzen. Daardoor kunnen we in die panden geen goedkope sociale huurwoningen maken. Sommige kantoren zijn ook niet geschikt om om te bouwen naar woningen.

Geldt de Bossche mix voor alle locaties of per locatie? Met andere woorden, kan het ook zijn dat er bijvoorbeeld in Empel alleen vergunninghouders komen wonen?

Nee, dat kan niet. De Bossche mix (een combinatie van reguliere woningzoekenden en vergunninghouders) geldt voor elke locatie op zich. We zoeken naar een evenwichtige verdeling per locatie.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Waarschijnlijk leveren we de woningen op in het laatste kwartaal van 2016 of eerste kwartaal van 2017.

Krijgen de woningen individuele buitenruimtes?

De woningen in Empel en de Groote Vliet krijgen een individuele buitenruimte aan de voorzijde van de woning. De woningen aan de Bruistensingel/ kop van de Vliert krijgen geen individuele buitenruimte. Er is hier wel ruimte om het gebouw heen.

Hoe worden huurders voor deze locaties geselecteerd?

Om in aanmerking te kunnen komen, moet u ingeschreven staan bij WoonService. Huurders worden op verschillende manieren geselecteerd. Denk hierbij aan: toewijzing via WoonService, loting en directe toewijzing, onder andere aan vergunninghouders.

Welke huurprijs gaan huurders betalen?

De huurprijzen (exclusief servicekosten) liggen tussen de € 400,- en € 500,-. De precieze huurprijs hangt af van de grootte van de woning.

Hoeveel mensen gaan jullie huisvesten?

Per locatie komen 32 tot 36 woningen. Op de locaties Empel en Groote Vliet komen 32 woningen. Op de locatie Bruistensingel/kop van de Vliert komen 36 woningen. Deze zijn vooral bedoeld voor een- of tweepersoonshuishoudens.

Voor welke doelgroep(en) zijn deze tijdelijke woningen bedoeld?

We richten ons op mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar via de ‘normale’ weg hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg inschrijftijd hebben bij WoonService.

Ongeveer een derde van de tijdelijke woningen is bestemd voor vergunninghouders. De overige woningen zijn vooral bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens, zoals bijvoorbeeld starters, studenten of mensen die een woning zoeken na een echtscheiding.

Wat voor doorstroom wordt er verwacht op de locaties?

Dat is niet te voorspellen. Er is veel vraag naar goedkope woningen, bijvoorbeeld van mensen die net een echtscheiding achter de rug hebben, en van jongeren die starten op de woningmarkt. De verwachting is dat veel mensen doorstromen naar gewone, blijvende woningen.

Het huurcontract is voor twee jaar. Wat gebeurt er als het contract afloopt?

Het doel van dit project is: de druk op de Bossche woningmarkt verkleinen door een tijdelijke oplossing bieden voor een spoedsituatie. De contracten voor deze tijdelijke woningen zijn daarom allemaal voor een periode van twee jaar. Die contracten kunnen we - zoals de wet nu is - niet voor bepaalde tijd verlengen. Huurders moeten de twee jaar dan ook gebruiken om actief een andere woning te zoeken. Niet voor niets behouden zij hun inschrijftijd bij WoonService. Huurders zijn wel zelf verantwoordelijk voor het verlengen van hun inschrijving.

Toewijzen

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen is het belastbaar inkomen van de hoofdhuurder, medehuurder en alle meeverhuizende personen vanaf 18 jaar, met uitzondering van inwonende kinderen (ongeacht de leeftijd van de kinderen, hun inkomen telt niet mee). Wel tellen de kinderen mee bij het vastleggen van de grootte van het huishouden.

Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van een recente aanslag inkomstenbelasting of een verklaring geregistreerd inkomen (voorheen inkomensverklaring) van de Belastingdienst. Zonder aanslag inkomstenbelasting of verklaring geregistreerd inkomen krijgt u geen woningaanbieding.

Op welke woningen mag ik reageren?

Uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte bepalen op welke sociale huurwoning u mag reageren. Dit wordt ‘passend toewijzen’ genoemd.

Met de huurprijs-rekentool kunt u berekenen voor uw type huishouden tot welke huurprijs u mag reageren.

Eénpersoons huishouden

 • Als uw huishoudinkomen maximaal € 22.700* per jaar is, kunt u alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs van maximaal € 607,46 per maand.
 • Als uw huishoudinkomen tussen € 22.701 en € 38.035 per jaar ligt kunt u reageren op alle huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 607,46 per maand.
 • Heeft u een huishoudinkomen vanaf € 38.035 per jaar of meer dan kunt u alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 720,42 per maand.

* Voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit bedrag € 22.675

Tweepersoons huishoudens

 • Als uw huishoudinkomen maximaal € 30.825 per jaar is, kunt u alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs van maximaal € 607,46 per maand.
 • Als uw huishoudinkomen tussen € 30.825 en € 38.035 per jaar ligt kunt u reageren op alle huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 607,46 per maand.
 • Heeft u een huishoudinkomen vanaf € 38.035 per jaar of meer dan kunt u alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 720,42 per maand.


Huishoudens met drie personen of meer

 • Als uw huishoudinkomen maximaal € 30.825 per jaar is, kunt u alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs van maximaal € 651,03 per maand.
 • Als uw huishoudinkomen tussen € 30.825 en € 38.035 per jaar ligt kunt u reageren op alle huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 607,46 per maand.
 • Heeft u een huishoudinkomen vanaf € 38.035 per jaar of meer dan kunt u alleen reageren op huurwoningen met een kale huurprijs vanaf € 720,42 per maand.

NB: Prijspeil 2019

Er wordt bij toewijzen niet gekeken naar uw vermogen. Let op, dit kan wel belangrijk zijn bij het aanvragen van huurtoeslag!

Ga naar de huurprijs-rekentool

Wanneer moet ik een verhuurdersverklaring laten invullen?

Als u een woning van BrabantWonen krijgt aangeboden, staat in de begeleidende brief of u een verhuurdersverklaring moet laten invullen. Dit hoeft alleen als u op dat moment ergens anders woonruimte huurt. Uw huidige verhuurder verklaart daarin of u eerder huurachterstand heeft gehad of overlast heeft veroorzaakt.

Als u al huurder bent van BrabantWonen hoeft u geen verhuurdersverklaring in te leveren.

Wat moet ik doen als mijn inkomen nu veel lager of hoger is dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst?

Op het moment dat u aangeeft dat uw inkomen nu lager of hoger is kunt u dit aantonen door bijvoorbeeld het overleggen van uw loonstroken of uitkeringsspecificaties. Op basis van deze gegevens maken we een inschatting van uw huidige inkomen en kan deze gebruikt worden voor de passendheidstoets.

Wordt mijn inkomen al getoetst bij inschrijving?

Nee, het inkomen wordt pas getoetst op het moment dat u gereageerd heeft op een huurwoning, een aanbieding voor de woning krijgt en deze woning wilt accepteren.

Let op dat uw inkomen in uw inschrijving gebaseerd is op de meest recente inkomensverklaring of aanslag van de Belastingdienst.

Geldt er naast een inkomenstoets ook vermogenstoets?

Het vermogen zelf wordt niet meegerekend met de inkomenstoets, maar wel de inkomsten uit vermogen, bijvoorbeeld rente die men ontvangt uit sparen en beleggen (box 3 van de inkomstenbelasting). Dit telt mee in de berekening van het belastbaar huishoudinkomen.

De Belastingdienst kan mij geen inkomensverklaring toesturen. Wat nu?

Soms krijgt u geen inkomensverklaring, bijvoorbeeld omdat u geen inkomen heeft of net gestart bent als zelfstandig ondernemer. U ontvangt dan een brief van de Belastingdienst waarin zij uitlegt waarom er geen inkomensverklaring wordt afgegeven. In dat geval levert u deze brief bij ons in, in plaats van de inkomensverklaring. Bent u wel in bezit van een definitieve aanslag, dan kunt u deze bij ons afgeven.

Kan ik mijn inkomen ook op een andere manier aantonen?

In uitzonderingsgevallen mag u uw inkomen aantonen met een definitieve belastingaanslag, salarisspecificatie of uitkeringsspecificatie. Wij kunnen u daar meer informatie over geven. Maar het uitgangspunt bij een woningtoewijzing is de inkomensverklaring. Vraag dit dus altijd direct aan als u een woning zoekt!

Indien u zelfstandig ondernemer bent, dan hebben wij van uw boekhouder/accountant nodig:

 • Verklaring (winst na ondernemersaftrek)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel

Urgentie

Wat is urgentie?

Iedereen die ingeschreven staat voor een huurwoning in deze regio heeft te maken met een wachttijd. Omdat we vrijkomende woonruimte zo eerlijk mogelijk willen verdelen hebben we toewijzingsregels. In heel uitzonderlijke omstandigheden wijken we een enkele keer af van deze regels. Een woningzoekende in een noodsituatie krijgt dan met voorrang een woning aangeboden. Dat noemen we urgentie.

Wanneer, en hoe, kan ik urgentie aanvragen?

U kunt urgentie krijgen om persoonlijke, sociale en/of medische omstandigheden.

Ten eerste moet u in een noodsituatie zijn beland buiten uw eigen schuld. Ten tweede moet het noodzakelijk zijn dat u binnen drie maanden (andere) woonruimte heeft. Ook verwachten wij dat u er zelf alles aan doet een oplossing voor uw probleem te vinden.

Let op: u komt niet zomaar in aanmerking voor urgentie. Bekijk voordat u urgentie aanvraagt eerst de situaties waarin u in principe niet in aanmerking komt voor urgentie.

Voor meer informatie over urgentie kijkt u op de een van de volgende pagina’s:
Urgentie Oss
Urgentie ‘s-Hertogenbosch

Wanneer krijg ik (geen) urgentie?

De drempel om voor urgentie in aanmerking te komen is hoog. Urgentie verlenen betekent immers dat we andere woningzoekenden passeren.

We bekijken elk verzoek individueel. Er is daarom geen lijst van situaties waarin iemand urgentie krijgt. Er is wel een lijst van situaties waarin iemand geen urgentie krijgt. Dat zijn omstandigheden die relatief veel voorkomen. Het zijn hele vervelende situaties die grote invloed op mensen hebben. Maar het is niet voldoende om andere woningzoekenden te passeren in de woningtoewijzing. Voorbeelden van situaties waarin we geen urgentie verlenen zijn:

 • Inwoning bij mijn familie/vrienden en de wens om zelfstandig te gaan wonen
  Familieproblemen
 • Herinneringen aan een overleden partner of familielid
 • Psychosociale problemen
 • Gedwongen verkoop eigen woning door eigen schuld
  of verantwoordelijkheid
 • Mankementen of ongemakken huidige woning
  (bijvoorbeeld tocht, vocht of ongedierte)
 • Buren- of omgevingsoverlast (bijvoorbeeld lawaai)
 • Heimwee naar de ‘oude’ omgeving
 • Huuropzegging (zelf of door verhuurder) zonder vervangende woonruimte
 • Trouwen, samenwonen of zwangerschap
 • Hereniging met partner en/of kinderen uit het buitenland
 • Terugkeer uit het buitenland
 • Een te grote, te kleine of te dure woning
 • Een te grote reisafstand van huis naar het werk
 • Problemen met het huishouden, tuin- of woningonderhoud
  (vanwege mijn leeftijd)
 • Problemen met traplopen (vanwege mijn leeftijd)

Is een of meerdere verhuisredenen hierboven voor u van toepassing?
Dan komt u niet in aanmerking voor urgentie.

Wat is de procedure bij medische urgentie?

Medische urgentie
Als u kampt met acute medische problemen die niet te voorzien waren, maakt u kans op
medische urgentie. Dit geldt alleen als uw medische problemen het onmogelijk maken om in uw woning te blijven. Daarnaast gelden er nog enkele voorwaarden.

 • Alle mogelijkheden zijn onderzocht en u heeft informatie aangevraagd bij de gemeente om uw huidige woning aan te passen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
 • De woning kan niet worden aangepast en u heeft een verhuisadvies gekregen.

Hierbij gelden wel de volgende voorwaarden:

 • Uw inschrijftijd / woonduur is onvoldoende om binnen redelijke termijn een woning
  te vinden.
 • Uw situatie is zo ernstig dat u binnen drie maanden een andere woning
  móet hebben.
Hoe verloopt de gehele procedure van urgentieaanvraag?

Beslissing Toetsingscommissie

 • De Toetsingscommissie beoordeelt of u voldoet aan alle voorwaarden voor urgentie.
 • U ontvangt schriftelijk bericht over de beslissing. De woningcorporatie krijgt een kopie van deze brief.


U krijgt urgentie, en dan?

 • Bij de toekenning van urgentie krijgt u een zoekprofiel en een eenmalig aanbod van een van de corporaties die aangesloten is bij WoonService of BrabantWonen voor Oss. U mag dit aanbod niet weigeren.


Wanneer vervalt de urgentie?

 • Als u de aangeboden woning weigert.
 • Als u een woning accepteert.
Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen de beslissing op mijn urgentieaanvraag?

U kunt bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de Toetsingscommissie bij de Beroepscommissie van WoonService, Postbus 666, 5201 AR 's-Hertogenbosch.

Hoe reageer ik op woningen als ik een urgentieverklaring heb?

U hoeft niet te reageren. U krijgt een eenmalig aanbod van een van de aangesloten corporaties die u niet mag weigeren.

Warmtewet

Wat is de Warmtewet en waarom is deze ingevoerd?

De Warmtewet is gemaakt om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen voor verwarming en warm water, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers. De Warmtewet geldt alleen bij gemeenschappelijke verwarming, dus als u geen eigen cv-ketel heeft.

Wilt u meer lezen over de Warmtewet? Klik dan op onderstaande link van Consuwijzer.

www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet
Sinds wanneer is de Warmtewet van kracht?

De Warmtewet is van kracht sinds 1 januari 2014.

Waarom wordt BrabantWonen, in het kader van de Warmtewet, door de overheid als uw warmteleverancier gezien?

U betaalt voor de levering van warmte en/of warm water aan BrabantWonen. Daarom ziet de regering BrabantWonen als uw warmteleverancier.

Wanneer heeft u volgens de Warmtewet recht op een compensatie bij een storing?

BrabantWonen moet als leverancier proberen om een onderbreking van de warmtelevering te voorkomen.

Als er sprake is van storingen die 4 uur of langer duren, dan zijn we onder bepaalde voorwaarden verplicht om een compensatie te betalen. Dit is niet het geval als:

 • een onderbreking van de warmtelevering gepland is en tijdig aangekondigd;
 • de uitval van de levering door een derde wordt veroorzaakt of als gevolg van een natuurramp, sabotage of terrorisme;
 • de storing niet in het distributienet optreedt maar in de binneninstallatie of warmtepomp;
 • de warmtelevering uitvalt als gevolg van een storing in de elektriciteits- of gasvoorziening of een storing in de warmtelevering die BrabantWonen niet kan worden aangerekend.

In 2015 is er bij twee appartementencomplexen een compensatie toegekend.

Wie bepaalt de tarieven voor warmte en warm water?

Om te garanderen dat u niet teveel betaalt, stelt de Autoriteit Consument & Markt jaarlijks de maximale tarieven vast. Als leverancier mogen wij geen hogere tarieven in rekening brengen.

Wanneer zijn de tarieven bekend?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) streeft ernaar om ieder jaar op 1 januari de maximale tarieven bekend te maken. Wij zorgen ervoor dat we binnen een termijn van maximaal 4 weken nadat de ACM haar maximale tarieven bekend heeft gemaakt, de definitieve tarieven die voor u gelden, op onze website staan.

Wat is de Autoriteit Consument & Markt?

De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Ga voor meer informatie over de autoriteit naar de website.

www.acm.nl
Ga ik door de invoering van de Warmtewet meer of minder betalen voor warmte?

Daar is geen standaard antwoord op te geven en dit ligt aan uw persoonlijke situatie. De bedoeling van de Warmtewet is, dat u niet meer dan anders betaalt voor warmte en/of warm water. De Warmtewet beschermt u als consument tegen te hoge kosten.

Sinds de invoering van de Warmtewet betaalt u alleen voor uw werkelijk verbruik. U heeft dus zelf direct invloed op de hoogte van uw energierekening.

Hoe kan ik mijn verbruik volgen?

Via de jaarlijkse afrekening kunt u zien hoe hoog uw verbruik is. Deze afrekening ontvangt u van ons ieder jaar vóór 1 juli.

Via mijnbrabantwonen kunt u uw verbruik op de voet volgen.

Hoe wordt mijn verbruik gemeten?

Een van de concrete veranderingen is dat elke woning een eigen warmtemeter krijgt. Deze meet de warmte in gigajoules. Alleen daar waar plaatsing van zo'n meter technisch niet mogelijk is of financieel onredelijk, wordt geen individuele meter geplaatst. Een individuele meter registreert het daadwerkelijk verbruik en geeft informatie over dat verbruik.

Krijg ik een aanvullende overeenkomst?

Als leverancier van warmte moeten wij een aanvullende warmteovereenkomst samenstellen. Hierin is onder andere vastgelegd welke diensten we gaan leveren en tegen welke voorwaarden. Ook ligt hierin vast wanneer u compensatie ontvangt als wij onverhoopt geen warmte kunnen leveren als gevolg van technische storingen.

Nieuwe huurders krijgen deze tegelijk met de huurovereenkomst. Mensen die al langer van BrabantWonen huren, hebben hierover eind 2014 een brief ontvangen. Hierin werd voor de leveringsvoorwaarden verwezen naar de website. Op deze website kunt u die voorwaarden nog steeds vinden.

Hoe kan ik een klacht over warmte of de warmtewet melden?

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Dat kan per brief of via het contactformulier op deze website. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons kantoor om uw klacht met een medewerker te bespreken. 's Ochtends kunt u zonder afspraak binnenlopen, 's middags werken wij op afspraak.

Waar kan ik storingen melden?

Bij storingen kunt u contact opnemen met het Servicebureau van onze kantoren in Oss en 's-Hertogenbosch. U kunt ook een reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen.

Bij dringende storingen verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact met ons op te nemen.

Is koeling bij mijn WKO-installatie gratis?

Wanneer u gebruik maakt van koeling, is uw verbruik gratis.

U betaalt jaarlijks een bedrag voor vastrecht. In dit bedrag is onder andere een bedrag opgenomen voor afschrijving van een airco-installatie. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als richtlijn meegegeven dat het tarief redelijk moet zijn.

Woningaanpassingen

Wat is WMO?

WMO staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. De wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De WMO regelt de hulp bij het huishouden en andere voorzieningen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in deze wet is geregeld.

Wat zijn woningaanpassingen?

Woningaanpassingen zijn aanpassingen in uw huis waardoor u met een handicap of ziekte zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat om de normale woonfuncties zoals eten, slapen en wassen; het aanpassen van een hobby-, werk- of recreatieruimte valt hier niet onder. Verder moet de voorziening langer dan zes maanden nodig zijn.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woonaanpassing?

Het uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen in eerste instantie verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn familie. Mensen die zelf geen ondersteuning kunnen regelen, kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning uit de Wmo. Het gaat om mensen met beperkingen door ouderdom, handicap, chronische (sociaal-) psychische problemen en (ouders van) kinderen met opvoedproblemen. Ook ambulante verslavingszorg valt onder de Wmo.

Waar kan ik terecht met vragen over Wmo of woningaanpassingen?

Woont u in Oss?

Dan kunt u terecht bij de gemeente Oss via telefoonnummer 14 0412 of bezoek de website voor meer informatie.

Woont u in ’s-Hertogenbosch?

Dan kunt u terecht bij het Zorgloket van ’s-Hertogenbosch, Twijfelt u of u met uw vraag terecht kunt bij het Zorgloket? Neem dan altijd even contact op. Het Zorgloket van ’s-Hertogenbosch is iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Tussen 14.00 en 17.00 alleen op afspraak. Telefonisch is Zorgloket ’s-Hertogenbosch bereikbaar via telefoonnummer (073) 615 93 33.

Welke woonvoorzieningen kan ik via WMO krijgen?

Enkele voorbeelden van woonvoorzieningen zijn;

  • een traplift;
  • een verhoogd toilet;
  • een douchezitje;
  • het verbreden van deuropeningen;
  • het verwijderen van drempels etc.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeente. Zie “Waar kan ik terecht met vragen over WMO of woningaanpassingen?”

Door wie worden woonvoorzieningen gefinancierd?

De betreffende gemeente financiert deze. Echter, het kan zo zijn dat bij bepaalde voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Wanneer moet ik een eigen bijdrage betalen?

Woont u in Oss?

Dan betaalt u een eigen bijdrage voor:

  • Een losse voorziening voor de woning, bijvoorbeeld een toiletstoel of traplift.
  • Een bouwkundige voorziening voor de woning, bijvoorbeeld het verlagen van een drempel.
  • Een voorziening voor vervoer, bijvoorbeeld een scootermobiel of een aanpassing aan de auto.

Krijgt u bovenstaande hulp of voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget? Dan betaalt u ook een eigen bijdrage.

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • Rolstoelen.
  • Voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten.
  • Voorzieningen voor kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Als u al een eigen bijdrage betaalt omdat u en/of uw partner in een zorginstelling woont/wonen.

Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage of overige informatie neemt u contact op met de gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412 of maak een afspraak bij de gemeente Oss.

Woont u in ’s-Hertogenbosch?

Kleine aanpassingen zoals beugels, anti-slipstickers voor de badkamer, verhoogd toilet of thermostatische kranen moet u zelf kopen. De gemeente kan u eventueel verwijzen naar een leverancier of een bedrijf dat u helpt bij de montage.

Voor meer informatie neemt u contact op met het Zorgloket van ’s-Hertogenbosch.

Wanneer krijg ik een verhuisadvies?

Soms is verhuizen naar een aangepaste woning de beste oplossing. Er kan dan recht bestaan op een bijdrage in verhuis- en inrichtingskosten. U moet wel zelf actief op zoek gaan naar een woning. Een eventuele urgentieverklaring kunt u aanvragen bij de woningcorporaties.

Woningruil

Hoe is woningruil geregeld?

Woningruil vindt uitsluitend plaats tussen twee huurders. Het is niet mogelijk om een woning te ruilen met bewoners van een koopwoning.

Het is mogelijk om een woning te ruilen met een huurder uit een andere gemeente. Om tot woningruil te komen neemt de huurder zelf het initiatief. BrabantWonen speelt hierin geen bemiddelende rol. Op www.woningruil.nl kan de huurder zelf aangeven welke woning wordt aangeboden en welke woning wordt gezocht.

Bij woningruil wordt de huurprijs aangepast. Controleer daarom altijd eerst wat de nieuwe huurprijs gaat worden. 

Meer informatie vindt u op de pagina Woningruil.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Het is noodzakelijk een woningruilformulier in te vullen. De volgende gegevens horen daarbij ingeleverd te worden:

 • inkomensgegevens (inkomensverklaring Belastingdienst, eventueel laatste drie loonstroken, werkgeversverklaring)
 • als u een eigen onderneming heeft vragen wij u een uittreksel KvK en een accountantsverklaring aan te leveren
 • verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
 • adresuittreksel
 • motivatie van de woningruil

De gegevens worden aan de hand van de passendheidscriteria gecontroleerd (aantal personen, inkomsten en reden woningruil). Er wordt gecontroleerd of er sprake is van een huurachterstand. De afdeling Sociaal Beheer toetst of er sprake is van hinder en/of overlast. De eventuele externe corporatie wordt benaderd en afspraken worden gemaakt. Er worden technische inspecties gepland en uitgevoerd. Partijen komen samen afspraken overeen.

Meer informatie vindt u op de pagina Woningruil.

Wat als aan alle voorwaarden voor woningruil is voldaan?

Als aan alle voorwaarden is voldaan en beide verhuurders akkoord gaan, wordt schriftelijk toestemming voor woningruil verleend.

De rayonopzichter inspecteert uw woning om de technische staat vast te stellen. De woning moet in een goede staat worden achtergelaten. Dit controleren wij voordat u uw woning ruilt met een andere huurder.

Daarna nodigen wij u uit  voor het ondertekenen van de huurovereenkomst op ons kantoor. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de woningruil pas kan plaatsvinden na ondertekening van de huurovereenkomst.

Meer informatie vindt u op de pagina Woningruil.

Hoe vraag ik woningruil aan?

Via Mijn BrabantWonen kunt u woningruil aanvragen. U geeft aan in welke woning u woont en met welke woning u wilt ruilen. U stuurt ons (digitaal) de volgende gegevens toe:

 • Uw inkomensgegevens (als u een eigen onderneming heeft een uittreksel Kamer van Koophandel en een accountantsverklaring)
 • Een verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
 • Een adresuittreksel
 • Uw motivatie voor de woningruil
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor woningruil?

Als u met iemand anders of met een ander huishouden wilt ruilen van woning, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal een half jaar in de woning
 • U heeft geen huurachterstand
 • De grootte van uw huishouden past bij de woning en het aantal kamers
 • Uw inkomen moet passen bij de huurprijs van de andere woning. U woont in een zelfstandige woning
 • U heeft geen negatieve verhuurdersverklaring, bijvoorbeeld doordat u schulden heeft of overlast heeft veroorzaakt

Soms zijn er nog andere redenen waarom wij wel of niet akkoord gaan met woningruil. Dat hangt af van uw situatie.

Woningwaarderingssysteem

Wat betekent WWS?

WWS is de afkorting van WoningWaarderingsStelsel. Elke huurwoning krijgt WWS-punten: bijvoorbeeld voor de oppervlakte, het aantal kamers, energiezuinigheid, kwaliteit/comfort en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de waardering en de maximale huur.

Waarom worden de WWS-punten aangepast?

Per 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde van uw woning een grotere rol bij de puntentoekenning. Dat heeft de regering besloten, die vindt dat de WOZ-waarde van een woning meer invloed moet krijgen op de huurprijs. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de waardering.

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’. Uw gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning vast. Dat geldt voor koop- en huurwoningen. De WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen.

Waar kan ik de WOZ-waarde van mijn woning opvragen?

U kunt de WOZ-waarde van uw woning opvragen bij uw gemeente. Vertel erbij waarvoor u de WOZ-waarde nodig heeft. De WOZ-waarde van uw woning staat ook op de beschikking die u jaarlijks krijgt voor de gemeentelijke heffingen. Vanaf volgend jaar stuurt de gemeente de WOZ-beschikking zowel aan BrabantWonen als de huurders.

Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat altijd over het voorgaande jaar.

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Als u vindt dat deze te hoog is, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

In welke gevallen wordt de huur verlaagd?

Als de netto huurprijs van de woning per 1 oktober boven de maximale huurprijs uitkomt. BrabantWonen controleert dit zelf. Komt uw huurprijs boven de maximale huurprijs uit, dan neemt BrabantWonen contact met u op.

Hoeveel bedraagt de huurverlaging?

Als de netto huurprijs van de woning per 1 oktober boven de maximale huurprijs uitkomt dan wordt de netto huurprijs (zonder servicekosten) verlaagd tot de maximale huurprijs.  

Door het nieuwe WWS is de maximale huurprijs van mijn woning gestegen. Moet ik per 1 oktober meer huur gaan betalen?

Nee. U blijft de huur betalen die u al betaalde. Alleen als de maximale huur lager wordt dan uw huidige huur betaalt u vanaf 1 oktober een lagere huur. Echter, de huurprijs van bijna alle woningen van BrabantWonen ligt ver onder de maximale huurprijs. Voor bijna al onze huurders verandert er daarom niets. Zij blijven de huidige huurprijs betalen.

Wat gebeurt er met de huurprijs als de WOZ-waarde volgend jaar wijzigt?

Wij ontvangen jaarlijks bericht van de gemeente over uw nieuwe WOZ-waarde. Met deze waarde rekenen we de punten ieder jaar opnieuw uit. Als de huurprijs van de woning boven de maximale huurprijs uitkomt, passen we deze aan.

Zelf klussen

Waar moet ik rekening mee houden bij het aanbrengen van beveiliging tegen inbraak?

Voor het aanbrengen van inbraakbeveiliging heeft u vooraf schriftelijke toestemming van BrabantWonen nodig.

Er zijn bij BrabantWonen, gemeente of politie geen strikte regels over het plaatsen of aanbrengen van inbraakpreventie. De producten moeten goed en degelijk aangebracht zijn en u moet schade aan deuren en kozijnen voorkomen.

Mogelijk wilt u voldoen aan de voorwaarden van het 'politiekeurmerk'. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de politie. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, bestaat de mogelijkheid voor een verlaging van de verzekeringspremie. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Het onderhoud van deze voorzieningen is voor u zelf.

Kan een zelf aangebrachte verandering leiden tot huurverhoging?

Gedurende de periode dat u zelf huurt, is het onderhoud van de Zelf Aangebrachte Verandering voor uw rekening en kan dit dus niet leiden tot een huurverhoging.

Het kan voorkomen dat een volgende huurder meer huur gaat betalen als gevolg van een verandering. Een voorbeeld hiervan is de aanbouw van een serre. De vertrekkende huurder krijgt hiervoor eventueel een vergoeding. BrabantWonen neemt daarna de verantwoordelijkheid  voor onderhoud en vervanging over. De nieuwe huurder betaalt meer huur omdat er sprake is van een grotere woning.

Voorwaarde is wel dat vooraf bij BrabantWonen toestemming is gevraagd voor de bouw van de serre. Ook moet de serre technisch juist en veilig zijn gebouwd en moet de vergunning goed geregeld zijn.

Bekijk hier het overzicht van onze kwaliteitseisen.

Wanneer krijg ik een vergoeding voor een zelf aangebrachte verandering?

Voor sommige veranderingen kunt u een vergoeding krijgen. Dit zijn veranderingen die waardevermeerderend zijn. De verandering moet aan verschillende kenmerken voldoen, wilt u in aanmerking komen voor vergoeding:

 • U heeft de verandering vooraf schriftelijk aangevraagd en u heeft schriftelijk toestemming gekregen van BrabantWonen.
 • U heeft voor de verandering meer dan € 500,- zelf geïnvesteerd.
 • De verandering is niet ouder dan 10 jaar.
 • De verandering maakt de woning meer waard.

Zo zijn er nog enkele voorwaarden. U kunt hierover meer lezen in de brochure Thuis in uw Huis en het overzicht van onze kwaliteitseisen.

Waar kan ik tuingereedschap lenen? ('s-Hertogenbosch)

BrabantWonen en Zayaz hebben een gratis uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet voor bewoners uit West, Zuid en Oost 's-Hertogenbosch.

Of u nu op zoek bent naar een elektrische heggenschaar, een bladblazer, een hogedrukreiniger, een kruiwagen, een schop, het Tuingereedschap Uitleen Servicepunt helpt u eraan. Daarmee maakt u uw tuin weer picobello in orde.

Download hier de folder

Meer weten of lenen?

Neem contact op met de Tuingereedschap Uitleen Servicelijn.
Woont u in West? Bel 06 43 11 58 58
Woont u in Zuid of Oost? Bel 06 47 11 84 59
Woont u in Maaspoort? Bel 06 83 39 77 38
Woont u in Groote Wielen? Bel 06 83 03 01 94

Huurzaken

Mijn huisgenoot vertrekt. Wat moet ik doen?

Als een van uw huisgenoten vertrekt, neem dan altijd meteen contact op met BrabantWonen.

Bestaat er een hoofdhuurder?

Ja, de persoon die als eerste vermeld staat op het huurcontract noemen we de hoofdhuurder.

Als hoofdhuurder bent u ook de contactpersoon van BrabantWonen. Als hoofdhuurder heeft u precies dezelfde rechten en plichten als een medehuurder.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Als u samenwoont en uw huishouden met elkaar regelt en de kosten deelt, noemen we dat een gemeenschappelijke huishouding.

Let op: kinderen hebben volgens de wet geen gemeenschappelijke huishouding met hun ouders.

Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

In het menu Huur betalen vindt u meer informatie over servicekosten.

Kan het ook zijn dat ik achteraf servicekosten moet bijbetalen?

Ja, dat kan. Elk jaar krijgt u een eindafrekening voor de servicekosten. U krijgt dan geld terug of u moet bijbetalen.
Een ogenblik geduld a.u.b.