iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen

Woningruil

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin woningruil een uitkomst kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw kinderen het huis uit zijn en u op zoek bent naar een comfortabel appartement, terwijl kennissen van u juist opgroeiende kinderen hebben en van een appartement naar een groter huis willen.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Woningruil kan alleen plaatsvinden tussen twee huurders. U kunt dus geen woning ruilen met bewoners van een koopwoning. Wel is het mogelijk om uw woning te ruilen met een huurder uit een andere gemeente. U neemt zelf het initiatief om tot woningruil te komen. BrabantWonen speelt hierin geen bemiddelende rol. Op www.woningruil.nl kunt u zelf aangeven welke woning u aanbiedt en welke woning u zoekt. Bij woningruil past BrabantWonen de huurprijs aan. Controleer daarom altijd eerst wat de nieuwe huurprijs is.

Hoe verloopt de procedure voor woningruil?

U dient een digitale aanvraag tot woningruil bij ons in via het Klantportaal van BrabantWonen. U geeft aan in welke woning u woont en met welke woning u wilt ruilen. U stuurt ons (digitaal) de volgende gegevens toe:

  • inkomensgegevens (inkomensverklaring Belastingdienst, eventueel laatste drie loonstroken, werkgeversverklaring)
  • als u een eigen onderneming heeft vragen wij u een uittreksel Kamer van Koophandel en een accountantsverklaring aan te leveren
  • verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
  • adresuittreksel
  • motivatie van de woningruil

BrabantWonen beoordeelt uw aanvraag aan de hand van passendheidscriteria (leeftijd, inkomsten en reden van de woningruil). Wij controleren of er sprake is van een huurachterstand en of er sprake is van hinder en/of overlast. In sommige gevallen nodigen wij u uit om uw verzoek voor woningruil door te spreken. Als één van beide huurders niet bij BrabantWonen huurt, informeren wij de andere verhuurder en vragen deze om toestemming.

Ik doe voldoe aan de voorwaarden, wat nu?

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet en beide verhuurders gaan akkoord dan verlenen wij u schriftelijke toestemming tot woningruil. Na deze toestemming zegt u de huur van uw woning op. De opzichter van BrabantWonen inspecteert uw woning. Daarna nodigen wij u uit voor het ondertekenen van de nieuwe huurovereenkomst. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wij u geen toestemming voor woningruil verlenen als u al in de nieuwe woning woont zonder dat u hiervoor schriftelijke toestemming kreeg van BrabantWonen.
Een ogenblik geduld a.u.b.