iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen

Inkomenscriteria (Passend Toewijzen)

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende huur- en inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

  • Het maximale jaarlijks huishoudinkomen voor een sociale huurwoning is € 36.798
  • De maximale huurprijs voor een sociale huurwoning is € 710,68

Wat betekent dit voor u?

Huurt u nu een woning van BrabantWonen en heeft u geen verhuisplannen? Dan verandert er niets voor u.

Wilt u verhuizen naar een andere huurwoning? En heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan moet u goed kijken of de huurprijs van de woning waarop u wilt reageren wel past bij uw inkomen.

Reageert u op een woning via de website WoonService, dan ziet u direct of u voor deze woning in aanmerking komt. Zorg er in ieder geval voor dat u regelmatig bij WoonService inlogt om te controleren of uw inkomen en huishoudsamenstelling nog actueel zijn.

Voor meer informatie over de huur- en inkomensgrenzen kunt u terecht op de website van WoonService.

*De maximale huurprijs die u ziet staan, is de kale huurprijs. Dat betekent dat eventuele servicekosten bovenop de huur wel boven deze grens uit mogen komen.

**Het belastbaar jaarinkomen bestaat uit uw jaarinkomen en dat van eventuele medebewoners. Inkomsten van kinderen worden niet meegerekend (ook niet  ouder dan 18 jaar).

Wat is passend toewijzen?

Uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte bepalen op welke sociale huurwoning u mag reageren. Dat heeft de overheid bepaald. Woningcorporaties moeten deze nieuwe regels uitvoeren. Dit wordt ‘passend toewijzen’ genoemd.

Waarom moet een woningcorporatie passend toewijzen?

De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Vanaf 1 januari 2016 moet een woningcorporatie aan tenminste 95% van de huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag een woning toewijzen met een lagere huur.

Is uw inkomen onlangs gestegen?

Dan staat uw oude, en dus lagere inkomen nog op uw inkomensverklaring. Hierdoor zou u alleen in aanmerking komen voor huurwoningen tot maximaal € 597,30 of € 640,14 afhankelijk van uw huishoudsamenstelling. Maar met uw huidige inkomen kunt u een woning huren tot € 710,68. In dat geval kunt u toch reageren op beschikbare huurwoningen tot € 710,68. U kunt uw huidige inkomen aantonen met uw meest recente salarisstroken.

Is uw inkomen onlangs gedaald?

Is uw inkomen onlangs gedaald tot onder € 22.400 of € 30.400 afhankelijk van uw gezinssituatie? In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een huurwoning met een huurprijs tot maximaal € 597,30 of € 640,14 afhankelijk van uw huishoudsamenstelling. Uw inkomen controleren we aan de hand van uw meest recente salarisstroken.

Als u reageert via WoonService, zorg dan altijd dat uw (actuele) inkomen en het aantal bewoners klopt.

Geen recht op huurtoeslag?

Woningzoekenden die geen recht hebben op huurtoeslag vallen niet onder de nieuwe maatregel. Is dat bij u het geval, dan kunt u reageren op woningaanbod met een huurprijs vanaf € 597,31.

Inkomenstoets

Voordat u een woning definitief krijgt toegewezen, wordt uw inkomen getoetst. Als blijkt dat uw reactie op een woning niet passend is, wijst BrabantWonen u de woning niet toe. Bent u ingeschreven bij WoonService en actief op zoek naar een woning? Log regelmatig in op uw persoonlijke account op de website van WoonService om te controleren of uw gegevens, bijvoorbeeld huishoudsamenstelling en jaarlijks belastbaar huishoudinkomen, nog actueel zijn.

Zorg dat u een inkomensverklaring in huis heeft voordat u op een woning reageert. Bieden wij u een woning aan, dan hebben wij deze verklaring nodig om uw inkomen te controleren. Heeft u geen inkomensverklaring op het moment dat wij u een woning aanbieden? Dan kan de woning aan u voorbij gaan!

U kunt uw inkomensverklaring gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor u de verklaring ontvangt. De inkomensverklaring is een jaar geldig. U kunt uw inkomensverklaring ook zelf online downloaden via Mijn Belastingdienst.

Huurtoeslag

Als u in aanmerking komt voor een woning betekent dit niet automatisch dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Zie hiervoor www.toeslagen.nl

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan even contact met ons op.
Een ogenblik geduld a.u.b.