Let op:
Gebruik de huurprijs - rekentool om te bepalen
tot welke huurprijs u mag reageren.

Ik heb dit gelezen, deze melding niet meer laten zien.
iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen

Inkomenscriteria (Passend Toewijzen)

Wat is passend toewijzen?

Uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte bepalen op welke sociale huurwoning u mag reageren. Dat heeft de overheid bepaald. Woningcorporaties moeten deze nieuwe regels uitvoeren. Dit wordt ‘passend toewijzen’ genoemd.

Waarom moet een woningcorporatie passend toewijzen?

De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Een woningcorporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag een woning toewijzen met een lagere huur (onder de ‘aftoppingsgrens’).

Wat betekent dit voor u als huurder?

Huurt u nu een woning van BrabantWonen? Dan verandert er niets voor u. Pas als u op zoek gaat naar een nieuwe huurwoning, wordt uw inkomen getoetst.

Wat betekent dit voor woningzoekenden?

U mag alleen reageren op een woning als u voldoet aan de regels voor passend toewijzen. Let er dus goed op dat uw inkomen in uw inschrijving gebaseerd is op de meest recente inkomensverklaring of aanslag van de Belastingdienst.

Welke inkomens in het huishouden tellen mee?

Als inkomen telt mee: het inkomen van de hoofdhuurder, medehuurder en alle meeverhuizende personen vanaf 18 jaar, behalve inwonende kinderen. Van de kinderen telt het inkomen nooit mee, ook al zijn zij ouder dan 18 jaar. Wel tellen de kinderen mee bij het bepalen van de grootte van het huishouden.

Huurprijs-rekentool

Met de huurprijs-rekentool berekent u voor uw type huishouden tot welke huurprijs u mag reageren.

Inkomenstoets

Voordat u een woning definitief krijgt toegewezen, wordt uw inkomen getoetst. Als blijkt dat uw reactie op een woning niet passend is, wijst BrabantWonen u de woning niet toe. Bij het plaatsen van een reactie moet u al in het bezit zijn van een recente inkomensverklaring.

Als u in aanmerking komt voor een woning, betekent dit niet automatisch dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Zie hiervoor www.toeslagen.nl..

Huurprijs-rekentool

Leeftijd

  • tot 66 jaar
  • vanaf 66 jaar

Type huishouden

  • 1 persoon
  • 2 personen
  • 3 of meer personen

Betreft het een servicewoning?

Hier vindt u meer informatie over servicewoningen.

  • ja
  • nee

Huishoudinkomen per jaar

Huurprijs (kaal) per maand

Minimum prijs € ...
Maximum prijs € ...
Verstuur de resultaten via e-mail

Let op! Het gaat om het inkomen van hoofdhuurder, eventueel de medehuurder en alle meeverhuizende personen vanaf 18 jaar, m.u.v. inwonende kinderen.
Een ogenblik geduld a.u.b.