Lekker wonen voor iedereen Iedereen lekker wonen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Woningaanpassing 's-Hertogenbosch

Woont u met veel plezier in uw huidige woning, maar kunt u de trap niet meer gemakkelijk op? Of heeft u andere aanpassingen nodig die zelfstandig wonen makkelijker maken? Dan kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het telefoonnummer van het WMO-loket is (073) 615 93 33.

De medewerkers van het WMO-loket beoordelen uw aanvraag en geven aan wat de mogelijkheden zijn.
Als uw woning aangepast kan worden dan zal de gemeente ’s-Hertogenbosch opdracht geven aan de aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. Het kan zijn dat er een eigen bijdrage van u gevraagd wordt. Dit is afhankelijk van uw inkomen.
Hebben de aanpassingen die uitgevoerd moeten worden bouwkundige gevolgen, dan zal BrabantWonen als eigenaar van de woning betrokken worden bij het proces.

Verhuisadvies

Is het aanpassen van uw woning niet mogelijk of wordt het te duur om uw woning aan te passen? Dan zal de gemeente ’s-Hertogenbosch u een verhuisadvies geven.

Een verhuisadvies van de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft u niet per definitie voorrang bij de toewijzing van woningen die via WoonService worden aangeboden. Als u echt een rolstoelgeschikte woning nodig heeft plaatst de gemeente u op de WA-lijst . Deze lijst is ook bekend bij de corporaties. Als er een rolstoelgeschikte woning vrijkomt dan kijkt de gemeente welke kandidaat op de WA-lijst hiervoor in aanmerking komt.  Zij nemen daarover dan contact met u op.

Medische urgentie

Als u:

  • een verhuisadvies heeft gekregen
  • en geen rolstoelgeschikte woning nodig heeft
  • en in een acute noodsituatie zit,

dan kunt u een verzoek tot medische urgentie aanvragen bij een van de corporaties van ’s-Hertogenbosch.

Toewijzing op duur van inschrijving

Als u:

  • een verhuisadvies heeft gekregen
  • en geen rolstoelgeschikte woning nodig heeft
  • en niet in een acute noodsituatie zit,

dan bent u zelf verantwoordelijk om te reageren op passende vrijkomende woningen die via WoonService worden aangeboden. De toewijzing van woningen gaat op duur van inschrijving; wie het langst staat ingeschreven krijgt de woning. Het is daarom erg belangrijk om u op tijd in te schrijven.

Voor het inschrijven als woningzoekende verwijzen wij u naar de website van WoonService.
Een ogenblik geduld a.u.b.