Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Reparatie en onderhoud

Onderhoud van uw woning

Net zoals u vindt BrabantWonen het onderhoud van uw woning erg belangrijk. Wij besteden veel aandacht aan het onderhoud van onze woningen. Zaken die kapot gaan repareren wij vakkundig en snel. Als huurder bent u echter in sommige gevallen zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie. Vaak krijgen wij de vraag wie nu eigenlijk waar verantwoordelijk voor is? Dat leggen wij u graag uit.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie?

Verantwoordelijkheid van de huurder

Door de Overheid is een lijst opgesteld van kleine herstellingen in de woning die voor rekening van de huurder zijn. Bijvoorbeeld het vastzetten van een trapleuning of het vervangen van de wc-bril.

BrabantWonen

BrabantWonen is verantwoordelijk voor het herstel van de (grotere) gebreken aan uw woning. Bijvoorbeeld het verouderd schilderwerk aan de buitenkant, lekkages en loslatende tegels (bij normaal gebruik).

Onderhouds-ABC

Om het u gemakkelijk te maken heeft BrabantWonen een Onderhouds-ABC opgesteld. Hierin leest u welke werkzaamheden door BrabantWonen worden uitgevoerd en welke voor uw eigen onderhoud zijn. Om u de zorg van eigen onderhoud uit handen te nemen bieden wij een serviceabonnement huurdersonderhoud aan. Wij voeren dan een aantal onderhoudswerkzaamheden uit die normaal gesproken voor uzelf zijn.

Wanneer wordt een reparatie uitgevoerd?

U kunt uw reparatieverzoek online indienen. Binnen één werkdag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Spoedeisende reparaties, zoals ernstige daklekkages, storingen in de elektriciteit, het uitvallen van de watervoorziening en een lekkende water- of gasleiding, voeren wij nog dezelfde dag uit. Voor niet-spoedeisende reparaties geldt, afhankelijk van de reparatie, een langere termijn. Het kan zijn dat er eerst een inspectie nodig is. In dat geval maken wij een afspraak met u, waarbij de opzichter u binnen drie werkdagen bezoekt.
Een ogenblik geduld a.u.b.