Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Reparatie en onderhoud

BrabantWonen besteedt veel aandacht aan het onderhoud van woningen. Zaken die kapot gaan, repareren wij vakkundig en snel. Als huurder bent u echter in sommige gevallen zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie?

Huurder: Besluit kleine herstellingen

In dit besluit is door de Overheid een lijst opgenomen van kleine herstellingen in de woning die voor rekening van de huurder zijn. Bijvoorbeeld het vastzetten van een trapleuning of het vervangen van de wc-bril. Een link naar het Besluit kleine herstellingen vindt u op deze pagina.

BrabantWonen

BrabantWonen herstelt de (grotere) gebreken aan uw woning waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld het verouderd schilderwerk aan de buitenkant, lekkages en loslatende tegels (bij normaal gebruik).

Onderhouds-ABC

In het Onderhouds-ABC kunt u lezen welke werkzaamheden door BrabantWonen worden uitgevoerd en welke voor onderhoud huurder zijn of in het Serviceabonnement zijn ondergebracht.

Wanneer wordt een reparatie uitgevoerd?

U kunt uw reparatieverzoek online indienen. Binnen drie dagen nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Spoedeisende reparaties, zoals ernstige daklekkages, storingen in de elektriciteit, het uitvallen van de watervoorziening en een lekkende water- of gasleiding, voeren wij nog dezelfde dag uit. Voor niet-spoedeisende reparaties geldt, afhankelijk van de reparatie, een langere termijn. Het kan zijn dat er eerst een inspectie nodig is. In dat geval maken wij een afspraak met u, waarbij de opzichter u binnen drie werkdagen bezoekt.
Een ogenblik geduld a.u.b.