Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Selectie verfijnen

Letter

Categorie
Zoeken
Maak velden leeg
 

Onderhouds-ABC

Hier vindt u het Onderhouds-ABC van BrabantWonen. Heeft u reparaties die gedaan moeten worden of onderhoud dat uitgevoerd moet worden? Maak gebruik van het ABC om de informatie te vinden die u zoekt via 'Selectie verfijnen' aan de linkerkant van de pagina.

Aanbouw

U mag alleen na toestemming van BrabantWonen een aanbouw aanbrengen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen hebt u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in de kwaliteitseis aan- of uitbouw.

Aanrecht

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan scharnieren en geleiding van het aanrecht. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen en zorgt ervoor dat deze worden gerepareerd als dat nodig is. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf een reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen. U kunt ook contact opnemen met ons Servicebureau als dit nodig is.
Bij normale slijtage vervangt BrabantWonen uw aanrecht.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Aanrechtblad

U onderhoudt het aanrechtblad zelf. BrabantWonen vervangt het aanrechtblad bij normale slijtage.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Afvoer

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen tot en met het sifon / de doucheplug. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen verricht reparaties aan leidingen en sifons, behalve wanneer de beschadiging door de huurder is veroorzaakt. Neem contact op met ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen als dit nodig is.

Afwerkingen

U bent verantwoordelijk voor het vastzetten en vervangen van afwerklijsten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen.

Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Afwerkvloer

BrabantWonen voert reparaties uit aan de afwerking van vloeren. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Afzuigkap

BrabantWonen voert reparaties uit aan afzuiginstallaties die door BrabantWonen zijn geplaatst. U kunt ons Servicebureau bellen om een reparatieverzoek te doen als dit nodig is. U bent verantwoordelijk voor het schoonmaken en vervangen van filters van afzuiginstallaties die door BrabantWonen zijn geplaatst. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Antenne

U mag alleen een (schotel)antenne plaatsen na schriftelijke toestemming van BrabantWonen. Schade aan het gehuurde of schadeclaims van derden door afwaaien en dergelijke zijn voor eigen rekening. Wanneer u een antenne aanbrengt aan de gehuurde woning dan is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Reparaties aan een (schotel)antenne die uw eigendom is, zijn voor uw rekening. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Schotelantennes.
Een ogenblik geduld a.u.b.