Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Selectie verfijnen

Letter

Categorie
Zoeken
Maak velden leeg
 

Onderhouds-ABC

Hier vindt u het Onderhouds-ABC van BrabantWonen. Heeft u reparaties die gedaan moeten worden of onderhoud dat uitgevoerd moet worden? Maak gebruik van het ABC om de informatie te vinden die u zoekt via 'Selectie verfijnen' aan de linkerkant van de pagina.

Aanbouw

U mag alleen na toestemming van BrabantWonen een aanbouw aanbrengen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen hebt u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in de kwaliteitseis aan- of uitbouw.

Aanrecht

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan scharnieren en geleiding van het aanrecht. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen en zorgt ervoor dat deze worden gerepareerd als dat nodig is. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf een reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen. U kunt ook contact opnemen met ons Servicebureau als dit nodig is.
Bij normale slijtage vervangt BrabantWonen uw aanrecht.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Aanrechtblad

U onderhoudt het aanrechtblad zelf. BrabantWonen vervangt het aanrechtblad bij normale slijtage.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Afvoer

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen tot en met het sifon / de doucheplug. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reiningen

 

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen verricht reparaties aan leidingen en sifons, behalve wanneer de beschadiging door de huurder is veroorzaakt. Neem contact op met ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen als dit nodig is.

Afwerkingen

U bent verantwoordelijk voor het vastzetten en vervangen van afwerklijsten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen.

Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Afwerkvloer

BrabantWonen voert reparaties uit aan de afwerking van vloeren. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Afzuigkap

BrabantWonen voert reparaties uit aan afzuiginstallaties die door BrabantWonen zijn geplaatst. U kunt ons Servicebureau bellen om een reparatieverzoek te doen als dit nodig is. U bent verantwoordelijk voor het schoonmaken en vervangen van filters van afzuiginstallaties die door BrabantWonen zijn geplaatst. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Antenne

U mag alleen een (schotel)antenne plaatsen na schriftelijke toestemming van BrabantWonen. Schade aan het gehuurde of schadeclaims van derden door afwaaien en dergelijke zijn voor eigen rekening. Wanneer u een antenne aanbrengt aan de gehuurde woning dan is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Reparaties aan een (schotel)antenne die uw eigendom is, zijn voor uw rekening. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Schotelantennes.

Behangen

U bent zelf verantwoordelijk voor het behangen van wanden. Voor informatie kunt u ook met contact opnemen  met ons Servicebureau.

Bel

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de voordeurbel. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor dit onderdeel. Als u een abonnement heeft, dan belt u ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen voert het onderhoud uit aan de gemeenschappelijke bel(installatie). Ook vervangt BrabantWonen de bel bij normale slijtage. Neem contact op met ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen als dit nodig is.

Bestrating

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het schoonhouden en repareren van bestrating die bij de eigen tuin en carport hoort. Ook bent u verantwoordelijk voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke paden, zoals brandgangen. Voor ieders veiligheid is het van belang dat de brandgang goed schoon en toegankelijk is. BrabantWonen repareert bestrating in gemeenschappelijke paden.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Boiler

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van geisers en boilers die haar eigendom zijn.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Bomen en struiken

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en struiken die bij uw gehuurde woning horen. Als u een boom in uw eigen tuin wilt rooien, moet u zelf een kapvergunning bij de gemeente aanvragen. Het onderhoud van bomen en struiken in gemeenschappelijke tuinen voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Brandgangen

Grenst uw woning aan een gemeenschappelijk pad zoals een brandgang, dan bent u medeverantwoordelijk voor het schoonhouden ervan. Voor ieders veiligheid is het van belang dat de brandgang goed schoon en toegankelijk is. BrabantWonen repareert bestrating, brandgangverlichting en ontstopt afvoerputten in gemeenschappelijke paden.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Brievenbus

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van briefkasten en briefplaten van portieken en openbare, gemeenschappelijke ruimtes. Ook repareren wij de brievenbus van een eengezinswoning.

U bent verantwoordelijk voor vervanging van het brievenbusslot als dit nodig is na verlies van sleutels.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Centrale antenne

Storingen aan de centrale antenne dient u zelf te melden bij uw leverancier.

Centrale verwarming

U bent zelf verantwoordelijk voor het bijvullen en ontluchten van de cv-ketel. Ook moet u zelf (als dat nodig is) de waakvlam aansteken. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze klusjes. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen voert periodiek onderhoud uit en repareert de cv-installatie die zijn eigendom is. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: CV-ketel bijvullen en radiatoren ontluchten

Dak

BrabantWonen repareert en vervangt dakbedekkingen, dakdoorvoeren en dakluiken.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Dakgoot

U bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van dakgoten.

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen en zorgt ervoor dat deze worden gerepareerd als dat nodig is. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf een reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen. U kunt ook contact opnemen met ons Servicebureau als dit nodig is.
Bij normale slijtage vervangt BrabantWonen uw dakgoot.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Deurdranger

BrabantWonen repareert en vervangt indien nodig deurdrangers. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Deuren en ramen (binnen)

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van binnendeuren en -ramen bij beschadiging. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact met ons Servicebureau op. Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis.

Ook bent u verantwoordelijk voor het repareren van dorpels. BrabantWonen vervangt dorpels bij normale slijtage.

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Deuren en ramen (buiten)

BrabantWonen repareert en vervangt bij houtrot of normale slijtage deuren en ramen. Het onderhoud van het schilderwerk aan de buitenkant van gevelkozijnen is voor BrabantWonen. Bel ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen als dat nodig is. U bent verantwoordelijk voor het schilderen van de binnenkant van de gevelkozijnen en voor reparatie van kozijnen na uitwaaien van ramen of deuren. Het vervangen van glas na uitwaaien van ramen of deuren komt voor uw rekening.
 
Als huurder van BrabantWonen bent u vaak deelnemer aan ons glasfonds. In dat geval kunt u contact opnemen met ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is. 

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Deurkruk

U bent verantwoordelijk voor het periodiek smeren en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, dan kunt u ons Servicebureau bellen om een reparatieverzoek te doen.

Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen vervangt deurkrukken, scharnieren en sloten die kapot zijn gegaan door normale veroudering.

Deuropener

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van (elektrisch bediende) deuropeners.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Deurslot

Zie hang- en sluitwerk.

Douche

BrabantWonen repareert lekkages in de douche. Ook repareren en vervangen wij kitnaden rond de douchebak. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Doucheplug

BrabantWonen vervangt de doucheplug in de badkamer als dit nodig is. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Doucheslang

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de doucheslang, handdouche, opsteekhaak, glijstang en koppelstuk. De douchekop / slang / stang wordt hersteld/vervangen als u een Serviceabonnement heeft. 

Elektriciteit

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen, ook die kapot zijn gegaan door slijtage. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van elektrische leidingen en de groepenkast die bij de woning horen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Erfafscheiding

BrabantWonen vervangt schansmuren, betonschuttingen en poorten die haar eigendom zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze erfafscheidingen.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau. Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Tuinafscheiding.

Galerij

U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van de galerij van uw appartementencomplex.

Gaskraan

BrabantWonen repareert en vervangt gaskranen. U repareert en vervangt gasslangen.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Gasleiding

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van gasleidingen die tot de oorspronkelijke uitrusting van de woning behoren. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Geiser

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van geisers en boilers die haar eigendom zijn. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Gevels

BrabantWonen repareert het voegwerk van gevels. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Glas

U bent verantwoordelijk voor het herstel van glasschade in binnendeuren, -ruiten en gevelkozijnen. Als huurder van BrabantWonen bent u vaak deelnemer aan ons glasfonds. In dat geval kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Wilt u deelnemen aan het glasfonds van BrabantWonen? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Gootsteen

U bent verantwoordelijk voor het vervangen van het roostertje van de gootsteen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Goten

U bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van dakgoten.

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen en zorgt ervoor dat deze worden gerepareerd als dat nodig is. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf een reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen. U kunt ook contact opnemen met ons Servicebureau als dit nodig is.
Bij normale slijtage vervangt BrabantWonen uw aanrecht.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Graffiti

U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van graffiti als deze op uw eigen terrein is aangebracht. Bijvoorbeeld, wanneer graffiti op de gevel grenzend aan de tuin van uw woning is gespoten, dan moet u deze zelf (laten) verwijderen.
 
BrabantWonen verwijdert graffiti aan openbare ruimten, zoals gevels en wanden van bergingen die grenzen aan bijvoorbeeld brandgangen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Groepenkast

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van elektrische leidingen en de groepenkast die bij bij de woning horen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Hagen

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van hagen die bij uw gehuurde woning horen. Het onderhoud van bomen en hagen van gemeenschappelijke tuinen voert BrabantWonen uit. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Hang- en sluitwerk (binnen)

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud (periodiek smeren), repareren en vervangen van deurkrukken, scharnieren en sloten.

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Hang- en sluitwerk (buiten)

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van het hang- en sluitwerk aan de buitenkant van de woning. Dit onderhoud bestaat uit het repareren of vervangen van deurkrukken, raamsluitingen, snappers, grendels, knippen, sloten, uitzetijzers, stormhaken, scharnieren en raamboompjes. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Bij buitensluiting bent u zelf verantwoordelijk voor het open laten maken van de voor- of achterdeur. U kunt contact opnemen met een slotenmaker. De kosten hiervan zijn geheel voor uw rekening.

U bent zelf verantwoordelijk voor het smeren van scharnieren. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Houtworm

BrabantWonen bestrijdt ongedierte zoals houtworm, boktor en houtzwam in de woning. U kunt uw melding zelf doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als u denkt dat dit ongedierte in uw woning aanwezig is.

Huistelefoon

BrabantWonen verzorgt het onderhoud aan de spreek/luisterinstallatie van uw woning. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Inbraakschade

Inbraakschade, ook de schade aan de gehuurde woning, is altijd voor uw eigen rekening. Daarom is het verstandig om hiervoor een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement aan voor het repareren van inbraakschade. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Voordat BrabantWonen inbraakschade in behandeling neemt, moet u als huurder (de abonnementhouder) een proces-verbaal van inbraak afgeven of opsturen.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Intercom

BrabantWonen verzorgt het onderhoud aan de spreek/luisterinstallatie van uw woning. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Keukenblok

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud aan scharnieren en geleiding van het aanrecht. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen en zorgt er voor dat deze periodiek worden hersteld. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Bij normale slijtage vervangt BrabantWonen uw aanrecht. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Kitvoegen

U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van kitvoegen in uw woning. BrabantWonen repareert en vervangt versleten kitvoegen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Koolmonoxidemelder

U vervangt zelf de batterijen van de koolmonoxidemelders (CO melders). Daarnaast onderhoudt en vervangt u ook zelf de koolmonoxidemelders.

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor het onderhoud en vervanging van koolmonoxidemelders. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Kozijnen

BrabantWonen repareert en vervangt kozijnen bij houtrot of normale slijtage. Het onderhoud van het schilderwerk aan de buitenkant van gevelkozijnen verzorgt BrabantWonen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is. U bent verantwoordelijk voor het schilderen van de binnenkant van de gevelkozijnen. Ook bent u verantwoordelijk voor reparatie van kozijnen na uitwaaien van ramen of deuren. Het vervangen van glas na uitwaaien van ramen of deuren komt voor uw rekening.

Als huurder van BrabantWonen bent u vaak deelnemer aan ons glasfonds. In dat geval kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Wilt u deelnemen aan het glasfonds van BrabantWonen? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Kranen

U bent verantwoordelijk voor de reparatie van waterkranen, bijvoorbeeld het vervangen van een kraanleertje. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Laminaat

U mag laminaat alleen aanbrengen na toestemming van BrabantWonen. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Harde vloerbedekking.

Lavet

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van het lavet. BrabantWonen biedt hiervoor een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Het vervangen van de afvoerstop van het lavet is voor uw eigen rekening. BrabantWonen repareert lekkages van het lavet. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Lekkages

U bent verantwoordelijk voor het repareren van lekkages aan leidingen en daken die uw eigendom zijn. Verder moet u lekkages die het gevolg zijn van beschadigingen en vorstschade die u had kunnen voorkomen, zelf (laten) repareren. BrabantWonen repareert overige lekkages aan leidingen en daken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Lift

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van de liftinstallatie. Als de lift storing heeft en u opgesloten zit, gebruikt u de alarmknop. Blijf rustig en raak niet in paniek. Binnen enkele minuten wordt een spreek-/luisterverbinding met de storingsmonteur tot stand gebracht. Overige reparaties, zoals een defecte lamp in de lift, kunt u doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Ligbad

U mag alleen een ligbad plaatsen na toestemming van BrabantWonen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Badkamer en/of toilet.

Luiken

BrabantWonen repareert en vervangt vloer- en dakluiken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Mechanische ventilatie

U bent verantwoordelijk voor het vervangen van filters en roosters in de woning. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, dan kunt u ons Servicebureau bellen om een reparatieverzoek te doen.

Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen reinigt gemeenschappelijke ventilatiekanalen. Ook worden periodiek de mechanische ventilatiekanalen in eensgezinswoningen gereinigd. Als de mechanische ventilatie van uw woning defect is, kunt u dit melden via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Ongedierte

U bent verantwoordelijk voor het bestrijden van ongedierte zoals muizen, ratten, wespen, mieren e.d. en ontsmetten. Ook moet u kakkerlakken, wanneer dit ongedierte alleen in uw eigen woning voorkomt, (laten) bestrijden. BrabantWonen bestrijdt houtworm, boktor en houtzwam in de woning. Ook bestrijden wij kakkerlakken wanneer dit ongedierte bij meerdere woningen voorkomt. Doe uw melding via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als u denkt dat dit ongedierte in uw woning aanwezig is.

Ontstoppen

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van afvoeren, binnenrioleringen, rioolleidingen en afvoerputten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Paden

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het schoonhouden en repareren van bestrating die bij de eigen tuin en carport hoort. Ook bent u verantwoordelijk voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke paden, zoals brandgangen. Voor ieders veiligheid is het van belang dat de brandgang optimaal schoon en toegankelijk is.

BrabantWonen repareert bestrating, brandgangverlichting en ontstopt afvoerputten in gemeenschappelijke paden. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Pannen

BrabantWonen repareert en vervangt dakbedekkingen, dakdoorvoeren en dakluiken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Parket

U mag parket alleen aanbrengen na toestemming van BrabantWonen. In appartementen mag geen parket worden aangebracht in verband met geluidsoverlast. In eengezinswoningen is dit wel toegestaan. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Harde vloerbedekking.

Plafond

U bent verantwoordelijk voor het sausen van plafonds in de woning. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Plavuizen

U mag plavuizen alleen aanbrengen na toestemming van BrabantWonen. In appartementen mogen geen plavuizen worden aangebracht in verband met geluidsoverlast. In eengezinswoningen is dit wel toegestaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de reparaties aan plavuizen. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Harde vloerbedekking.

Plinten

U bent verantwoordelijk voor het vastzetten van plinten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Portieken

In veel gevallen zorgt BrabantWonen voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en portieken. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Raamboompje

BrabantWonen repareert en vervangt raamboompjes, uitzetijzers, stormhaken, scharnieren en sloten. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Radiator

U mag beschadigde radiatoren en cv-leidingen zelf schilderen met radiatorlak.

BrabantWonen repareert lekkages aan radiatoren en cv-leidingen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: CV-ketel bijvullen en ontluchten radiator

Ramen en deuren (binnen)

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van binnendeuren en -ramen bij beschadiging. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact met ons Servicebureau op. Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. 

U bent verantwoordelijk voor het repareren van dorpels. BrabantWonen vervangt dorpels bij normale slijtage.

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Ramen en deuren (buiten)

BrabantWonen repareert en vervangt bij houtrot of normale slijtage deuren en ramen. Het onderhoud van het schilderwerk aan de buitenkant van gevelkozijnen is voor BrabantWonen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

U bent verantwoordelijk voor het schilderen van de binnenkant van de gevelkozijnen. Ook bent u verantwoordelijk voor reparatie van kozijnen na uitwaaien van ramen of deuren. Het vervangen van glas na uitwaaien van ramen of deuren komt voor uw rekening.

Als huurder van BrabantWonen bent u vaak deelnemer aan ons glasfonds. In dat geval kun u via mijnbrabantwonen een reparatieverzoek doen of neem contact op met ons Servicebureau. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Regenpijp

Als u een eengezinswoning van BrabantWonen huurt, bent u verantwoordelijk voor het schoonmaken en ontstoppen van de hemelwaterafvoer. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

De hemelwaterafvoeren van appartemencomplexen worden door BrabantWonen schoongemaakt en ontstopt.

Riolering

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van rioolleidingen en afvoerputten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Rolluiken

U mag rolluiken plaatsen als u hiervoor toestemming heeft van BrabantWonen. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau. Dit kunt u ook doen via mijnbrabantwonen.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteiseis Zonwering, screens en rolluiken.

Rookmelder

U vervangt zelf de batterijen van de rookmelder. Daarnaast onderhoudt en vervangt u ook zelf de rookmelder.

Instructievideo rookmelder

BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor het onderhoud en vervanging van rookmelders. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Ruiten

U bent verantwoordelijk voor het herstel van glasschade in binnendeuren, -ruiten en gevelkozijnen. Als huurder van BrabantWonen bent u vaak deelnemer aan ons glasfonds. Neem in dat geval contact op met ons Servicebureau of doe uw reparatieverzoek via mijnbrabantwonen.

Wilt u deelnemen aan het glasfonds van BrabantWonen? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Sausen

U bent verantwoordelijk voor het sausen van plafonds en wanden in de woning. BrabantWonen saust plafonds en wanden in algemene ruimtes. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Schakelaars

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen als deze kapot zijn gegaan door slijtage. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van elektrische leidingen en de groepenkast die bij uw woning horen.

Scharnieren

U bent verantwoordelijk voor het periodiek smeren en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen vervangt deurkrukken, scharnieren en sloten als deze kapot zijn gegaan als gevolg van normale veroudering.

Schoonhouden

In veel gevallen zorgt BrabantWonen voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Schoorstenen

U bent verantwoordelijk voor het vegen van de schoorsteen. Wij adviseren u om het schoorsteenkanaal 1x per jaar te laten vegen.

Schotelantenne

U mag alleen een (schotel)antenne plaatsen na toestemming van BrabantWonen. Schade aan het gehuurde of schadeclaims van derden door afwaaien en dergelijke zijn voor eigen rekening. Wanneer u een antenne aanbrengt aan de gehuurde woning, dan is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Reparaties aan een (schotel)antenne die uw eigendom is, komen voor uw rekening. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Schotelantennes.

Schuttingen

BrabantWonen vervangt schansmuren, betonschuttingen en poorten die haar eigendom zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze erfafscheidingen.

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau. Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Tuinafscheiding.

Sifon

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen tot en met het sifon / de doucheplug. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van leidingen en sifons, behalve wanneer de beschadiging door de huurder is veroorzaakt. U kunt uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Sleutels

U bent verantwoordelijk voor het laten maken van nieuwe sleutels, ook na zoekraken. Zie verder hang- en sluitwerk.

Spiegels

BrabantWonen vervangt spiegels bij normale slijtage. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Spuitwerk

BrabantWonen repareert en vervangt spuitwerk als het loskomt van de ondergrond als dit niet door u zelf is aangebracht of door u is overgenomen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Bij beschadiging bent u verantwoordelijk voor herstel van spuitwerk. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Sierpleister, granol en structuurverf.

Stopcontacten

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van zekeringhouders, schakelaars en wandcontactdozen, ook als zij kapot zijn gegaan door slijtage. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Stoppen

U bent verantwoordelijk voor het vervangen van stoppen in de groepenkast.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

Stortbak

U bent verantwoordelijk voor het repareren van de stortbak en vervangen van de vlotter van het toilet. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Het repareren en vervangen van de closetbril is voor uw eigen rekening. Indien nodig vervangt BrabantWonen de closetpot en stortbak. Als u het zelf niet meer kunt repareren, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau of via mijnbrabantwonen een reparatieverzoek doen.

Stucwerk

BrabantWonen repareert en vervangt stucwerk als het loskomt van de ondergrond als dit niet door u zelf is aangebracht of door u is overgenomen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Bij beschadiging bent u verantwoordelijk voor herstel van stucwerk. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Sierpleister, granol en structuurverf.

Tegels

BrabantWonen repareert loszittende en gescheurde tegels. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

U moet zelf zorg dragen voor het repareren en vervangen van tegels na beschadiging. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Telefoonaansluiting

Voor een telefoonaansluiting of bij storingen kunt u contact opnemen met de provider (bijvoorbeeld KPN, Ziggo, UPC).

Terassen

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van terrassen die bij de woning horen. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Thermostaat

BrabantWonen repareert de kamerthermostaat indien de cv-installatie onze eigendom is. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Tochtstrippen

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van tochtlatten en tochtstrippen in uw woning. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Trapleuningen

BrabantWonen repareert en vervangt trapleuningen. 

U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Trappen

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van (vlizo)trappen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

In veel gevallen zorgt BrabantWonen voor het schoonmaken van trappen in algemene ruimtes. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Tuin

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de tuin die bij de woning die u huurt hoort. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Vensterbanken

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van vensterbanken. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Ventilatie

U bent verantwoordelijk voor het vervangen van filters en roosters in de woning. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, dan kunt u ons Servicebureau bellen om een reparatieverzoek te doen.

Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen reinigt gemeenschappelijke ventilatiekanalen. Ook worden periodiek de mechanische ventilatiekanalen in eensgezinswoningen gereinigd. Als de mechanische ventilatie van uw woning defect is, kunt u dit melden via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau.

Instructievideo: Behandelen van schimmel en tips voor goed ventileren

Ventilatieroosters

U bent verantwoordelijk voor het vervangen van roosters en filters van de mechanische ventilatie in uw woning. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Instructievideo: Behandelen van schimmel en tips voor goed ventileren

Verlichting

BrabantWonen repareert verlichting in algemene ruimtes zoals (trappen)hallen en brandgangen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Vlizotrap

BrabantWonen verzorgt het onderhoud van vlizotrappen. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

In veel gevallen zorgt BrabantWonen voor het schoonmaken van trappen in algemene ruimtes. De kosten die wij hiervoor maken, verrekenen we maandelijks via de servicekosten.

Vloeren

BrabantWonen voert reparaties uit aan de afwerking van vloeren. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Zie verder Laminaat, Plavuizen, Parket of Afwerkvloer.

Vlotter

U bent verantwoordelijk voor het repareren van de stortbak en vervangen van de vlotter van het toilet. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Wanden

U mag alleen binnenwanden verwijderen of aanbrengen na toestemming van BrabantWonen. Dit geldt ook voor bijzondere afwerkingen zoals schrootjes, steenstrips of granol. Brandgevaarlijke afwerkingen, zoals PVC schroten of piepschuim plafondtegels, mogen niet worden aangebracht. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Wanden.

Warmtemeters

Storingen aan de warmtemeter kunt u direct melden bij BrabantWonen. Neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wastafel

BrabantWonen repareert en vervangt de wastafel als deze kapot is gegaan door normale slijtage. U kunt zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen

Waterleiding

BrabantWonen verhelpt lekkages van de waterleiding, behalve als deze optreden na vorstschade. Neem contact op met ons Servicebureau om een reparatieverzoek te doen als dit nodig is.

U bent verantwoordelijk voor reparaties van de waterleiding na bevriezing. U moet zelf  voorkomen dat de waterleiding bevriest. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst met ons contact op. Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen.

Instructievideo: Hoe te handelen bij water- en gaslekkage of stroomstoring

WC

U bent verantwoordelijk voor het repareren van de stortbak en vervangen van de vlotter van het toilet. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

Het repareren en vervangen van de closetbril: deze wordt hersteld/vervangen als u een service abonnement heeft. Indien nodig vervangt BrabantWonen de closetpot en stortbak. Als u dit zelf niet meer kunt repareren, kunt contact opnemen met ons Servicebureau of meld uw reparatieverzoek via mijnbrabantwonen.

Zeepbakje

U bent verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van een zeepbakje.

Zonwering

U mag een zonwering alleen aanbrengen na toestemming van BrabantWonen. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van zonwering. Onderdelen die u zelf verandert, moet u zelf onderhouden. Neemt u, voordat u iets verandert, altijd eerst contact op met ons Servicebureau.

Voor sommige wijzigingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van BrabantWonen. U leest hierover meer in onze kwaliteitseis Zonwering, screens en rolluiken.

Als de zonwering behoort tot de standaardvoorziening van de woning, neemt u voor reparaties contact op met ons Servicebureau of meld dit via mijnbrabantwonen.

Zwanenhals

U bent verantwoordelijk voor het ontstoppen van afvoeren en binnenrioleringen tot en met het sifon / de doucheplug. BrabantWonen biedt een Serviceabonnement huurdersonderhoud aan voor deze onderdelen. Als u een abonnement heeft, kunt u zelf uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Wilt u een Serviceabonnement afsluiten? Dit kunt u zelf regelen via mijnbrabantwonen of neem contact op met onze afdeling Klant & Wonen.

BrabantWonen verzorgt het onderhoud aan leidingen en sifons, behalve wanneer de beschadiging door de huurder is veroorzaakt. U kunt uw reparatieverzoek doen via mijnbrabantwonen of neem contact op met ons Servicebureau als dit nodig is.

Instructievideo: Gootsteen ontstoppen en sifon reinigen
Een ogenblik geduld a.u.b.