iedereen lekker wonen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Medehuurderschap

Wanneer u een huurovereenkomst met BrabantWonen heeft afgesloten bent u hoofdhuurder. Iemand die met u samen gaat wonen kan medehuurder worden. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Om medehuurder te worden is wel een aantal regels opgesteld.

Welke rechten en plichten heeft een medehuurder?

  • Als de huurder de huur opzegt of overlijdt, kan de medehuurder het huurcontract voortzetten. Woont u ongehuwd samen of bent u geen geregistreerd partner, dan heeft u dat recht niet.

Een medehuurder is samen met de hoofdhuurder aansprakelijk voor:

  • eventuele huurschuld;
  • verplichtingen die ontstaan door zelf aangebrachte veranderingen aan en in de woning;
  • het terugbrengen van de woning in de oude staat bij het opzeggen van de huurovereenkomst.

Wat zijn de regels voor medehuurderschap?

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent dan is uw partner automatisch medehuurder. Zo niet, dan is een voorwaarde voor medehuurderschap dat de hoofdhuurder en de medehuurder kunnen aantonen dat ze inmiddels een duurzaam gemeenschappelijke huishouding van minimaal twee jaar met elkaar hebben. U heeft dan ook een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie nodig. Als het medehuurderschap wordt verleend, registreert BrabantWonen dit.
Een ogenblik geduld a.u.b.