iedereen lekker wonen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Medehuurderschap

U bent huurder van BrabantWonen en wilt iemand bij u laten inwonen als medehuurder. Dit is mogelijk. U vraagt dit vooraf bij ons aan.

Hoe zit dat precies met medehuurderschap?

Wanneer u een huurovereenkomst met BrabantWonen afsluit bent u hoofdhuurder. Heeft u geregistreerd partnerschap of bent u gehuwd dan is uw partner contractueel medehuurder. Iemand die met u samen gaat wonen kan medehuurder worden als u samen aanbepaalde voorwaarden voldoet. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Welke rechten en plichten heeft een medehuurder?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder:

  • Als de huurder de huur opzegt of overlijdt, zet de medehuurder het huurcontract voort. Woont u ongehuwd samen of bent u geen geregistreerd partner, dan heeft u dat recht niet.
  • Een medehuurder is samen met de hoofdhuurder aansprakelijk voor eventuele huurschuld, verplichtingen die ontstaan door zelf aangebrachte veranderingen aan en in de woning, het terugbrengen van de woning in de oude staat bij het opzeggen van de huurovereenkomst.

Wat zijn de regels voor medehuurderschap?

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent dan is uw partner automatisch medehuurder. Zo niet, dan is een voorwaarde voor medehuurderschap dat de hoofdhuurder en de samenwoner kunnen aantonen dat zij minstens twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u voornemens bent om in de toekomst te blijven samenwonen. Dit is lastig aantonen. De volgende vragen helpen u op weg:

  • Bent u elkaars fiscale partner?
  • Heeft u samen een en/of rekening?
  • Heeft u gezamenlijke verzekeringen?
  • Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
  • Is er sprake van onderlinge zorgverlening?
  • Wat zijn de plannen op langere termijn?

Kinderen hebben volgens de wet geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Zij komen dus niet in aanmerking voor medehuurderschap.

Medehuurderschap aanvragen

Wilt u medehuurderschap aanvragen? Dat kan, u heeft dan ook een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie nodig.

Wanneer eindigt medehuurderschap?

Het medehuurderschap eindigt zodra de medehuurder niet meer in de woning woont. Wanneer de hoofdhuurder de huur opzegt, dan heeft de medehuurder het recht hoofdhuurder te worden. Bij het overlijden van de hoofdhuurder, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. U geeft deze wijziging altijd schriftelijk door aan BrabantWonen.
Een ogenblik geduld a.u.b.