iedereen lekker wonen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Huur opzeggen

U kunt bij BrabantWonen iedere dag uw huur opzeggen. U moet wel rekening houden met een wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand.

Hoe kunt u uw huur opzeggen?

U kunt op drie manieren uw huur opzeggen:

  • Schriftelijk per (aangetekende) brief: inclusief de handtekening van de huurder en eventuele medehuurder.
  • Online via het formulier huur opzeggen.
  • Persoonlijk aan de balie op de vestiging van BrabantWonen.

Zeg uw huur op tijd op

Overname van goederen is alleen mogelijk als een nieuwe huurder in beeld is. Hoe eerder u de huur opzegt, hoe groter de kans is dat de nieuwe huurder bekend is voordat u uw sleutels inlevert. Het opzeggen van de huur kan maximaal drie maanden van tevoren. Als de nieuwe huurder bekend is, brengen wij u met elkaar in contact. U bekijkt dan samen of er zaken zijn die de nieuwe huurder van u wil overnemen.

Wat als u de huur opgezegd heeft?

Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u direct een schriftelijke bevestiging. Hierin staat precies vermeld op welke datum we uw huurovereenkomst beëindigen. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw huuropzegging, vind er een voorinspectie plaats. Hiervoor maken wij vooraf een afspraak met u. Mogelijk vraagt de opzichter aan u om nog werkzaamheden vóór het einde van de huurperiode uit te (laten) voeren.

Eindinspectie

Wanneer de huurovereenkomst eindigt, komt de rayonopzichter opnieuw langs voor een eindinspectie van de woning. Binnen vier weken na de eindinspectie ontvangt u een eindafrekening. Als er sprake is van een schadebedrag of nog openstaande huur, wordt dat duidelijk vermeld. De afrekening van eventuele stook- en servicekosten vindt in het algemeen in een later stadium plaats.
Een ogenblik geduld a.u.b.