iedereen lekker wonen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Overlast melden

BrabantWonen hecht waarde aan het woongenot van al zijn huurders en zet zich in om overlast op te lossen. Toch is het goed om eerst met de betrokken buurtbewoner(s) over een klacht te praten, voordat u de klacht bij ons neerlegt. Misschien is de veroorzaker zich van geen kwaad bewust. Een vriendelijk gesprek kan vaak de lucht al klaren.

Buurtbemiddeling

Wij kunnen ons voorstellen dat het soms moeilijk is om met uw buren over uw klachten te praten. In zulke gevallen werkt BrabantWonen samen met Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling helpt u om in gesprek te gaan en zoekt samen met u en uw buren naar een oplossing. U kunt Buurtbemiddeling zelf inschakelen met  het aanmeldformulier op deze pagina, of onze medewerkers doen dat na overleg met u. In de meeste gevallen kunt u op deze manier zelf problemen oplossen. Als u zelf contact wilt opnemen met Buurtbemiddeling dan kan dat:

  • Bent u huurder in Oss? Dan belt u naar (088) 374 25 25 of stuur een e-mail.
  • Bent u huurder in 's-Hertogenbosch? Dan belt u naar (073) 203 24 50.

Wat als de overlast niet stopt?

Als de overlast niet stopt dan kunt u andere stappen ondernemen. Afhankelijk van de overlast kunt u contact met ons opnemen, of direct met de politie.

Burenoverlast

Klachten over burenoverlast kunt u zowel telefonisch als schriftelijk of via het contactformulier melden bij BrabantWonen. U kunt echter ook langskomen op het kantoor van BrabantWonen. De afdeling Sociaal Beheer neemt uw klacht in behandeling. Afhankelijk van de aard van de klacht zal een medewerker van de afdeling Sociaal Beheer een gesprek hebben met de overlastveroorzaker of deze schriftelijk sommeren de overlast te stoppen. Ook is het mogelijk dat onze medewerker u benadert om uw klacht te verduidelijken.
Een ogenblik geduld a.u.b.