iedereen lekker wonen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Eindafrekening

Terugbrengen in goede staat

Als u gaat verhuizen, dient u uw woning terug te brengen in een goede staat. Dat betekent dat u dingen die kapot zijn moet repareren. Als u zelf iets aan uw woning heeft veranderd, mag u dat in veel gevallen laten zitten, maar alleen als u toestemming van BrabantWonen had en het de kwaliteit of verhuurbaarheid van de woning niet vermindert.

Wat mag u laten zitten?

U hoeft niet alles te verwijderen. Bijvoorbeeld als u nieuwe deuren, vensterbanken, kraan of een toilet heeft aangebracht. Dat mag u laten zitten - mits het kwalitatief in orde is. Een vloer of wand betegeld? Geen probleem, als u tenminste reservetegels heeft. Ook tuintegels, erfafscheiding en een poort horen niet op de rekening thuis, als ze maar van goede kwaliteit zijn. Terugbrengen in goede staat betekent dus niet altijd terugbrengen in originele staat.

Restitutie op de eindafrekening

Het blijkt dat we in het verleden soms te streng zijn geweest. Daarom kan het voorkomen dat we, bij huurders die tussen 2003 en 2014 zijn vertokken, in sommige gevallen te veel kosten doorberekend hebben op de eindafrekening. Dat willen we recht zetten. Daarom roepen we huurders op, die sinds augustus 2003 zijn vertrokken, om zich te melden als ze vermoeden dat ze teveel hebben betaald. We bekijken dan opnieuw of de eindafrekening correct is gedaan. Ex-huurders die tussen 2010 en 2014 zijn vertrokken en nu nog in Oss wonen hebben hierover ook een brief ontvangen.

Wanneer kan ik geld terugkrijgen?

U kunt een aanvraag voor restitutie doen als u na augustus 2003 de huurwoning van BrabantWonen heeft verlaten en een van de volgende situaties op u van toepassing is:

  • Als u kosten in rekening heeft gekregen voor het herstel of verwijderen van een blijvende verandering die u zelf heeft aangebracht, mits de verandering de kwaliteit van de woning niet schaadde, correct was aangebracht en de woning niet minder makkelijke verhuurbaar maakte. Daarnaast kunt u aantonen dat u toestemming van BrabantWonen had of had kunnen krijgen om de verandering aan te brengen.
  • Als u na augustus 2003 de woning betrokken heeft en u kreeg bij vertrek kosten in rekening gebracht voor het herstel of verwijderen van niet-roerende zaken die u had overgenomen van de vorige huurder.
  • Als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is en u kosten heeft gemaakt om de verandering zelf te verwijderen of door een derde te laten verwijderen.

Hoe kan ik restitutie aanvragen?

Vul het ‘contactformulier eindafrekening’ in dat u op deze pagina vindt. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe. U kunt ook bellen met het servicebureau.

Bij het aanvraagformulier vragen wij u zoveel mogelijk aan te tonen dat uw verandering aan de voorwaarden voldeed. Wilt u, als u deze nog heeft, de volgende zaken meesturen?

  • kopie van de eindafrekening
  • kopie huurovereenkomst + overnameverklaring (indien van toepassing)
  • kopie van de gemaakte kosten voor het zelf of door derden verwijderen van de verandering (indien van toepassing)
  • foto’s van de situatie

Binnen twee weken na ontvangst van uw  aanvraag laten we u weten of u geld van ons terugkrijgt. Als we langer tijd nodig hebben om uw aanvraag te behandelen, laten we dit ook binnen twee weken weten.

Wanneer heeft het geen zin om restitutie aan te vragen?

  • Als u niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden
  • Als u kosten in rekening heeft gekregen voor het verwijderen van roerende zaken; deze moeten altijd verwijderd worden.
  • Als u iets aan uw woning heeft veranderd maar nog niet verhuisd bent. U kunt in dat geval uw ZAV aanvragen via het “aanvraagformulier ZAV”.

 
Een ogenblik geduld a.u.b.