iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen Wijkbeheerder Ad van Workum

Klankbordgroep Oss

Klankbordgroep Oss

Sinds 2014 is in Oss een klankbordgroep van BrabantWonen actief om mee te denken en mee te praten over wonen, leefbaarheid en veiligheid. Door samen van gedachten te wisselen kunnen we onze producten en diensten zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en verwachtingen van onze klanten. Wat leeft er bij onze huurders? Wat is uw mening over ons beleid? Welke verbeterpunten ziet u?

De groep bestaat nu uit ruim vijftig deelnemers en komt vier keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen bepalen we samen. Per bijeenkomst vertellen we eerst kort over ontwikkelingen en activiteiten bij BrabantWonen. Daarna gaan we aan de slag met het gekozen onderwerp van die avond. Daar discussiëren we samen over, soms met de hele groep, soms in kleine groepjes of met een creatieve aanpak.

Als u ook deel wilt nemen aan de klankbordgroep, dan bent u van harte welkom. Huurders, maar ook andere betrokkenen, kunnen deelnemen. U kunt zich bijvoorbeeld betrokken voelen bij de volkshuisvesting in het algemeen en/of BrabantWonen in het bijzonder. Voor een groot deel bestaat de klankbordgroep uit vertegenwoordigers van de verschillende bewonerscomités, maar dat is niet noodzakelijk.

Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met Wim Sterks of vul het contactformulier in. U kunt dan vrijblijvend één van de avonden bijwonen.

Data bijeenkomsten klankbordgroep Oss 2019

  • Dinsdag 19 februari
  • Dinsdag 23 april
  • Dinsdag 24 september
  • Dinsdag 03 december

De bijeenkomsten vinden plaats in wijkcentrum D'n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss.
Een ogenblik geduld a.u.b.