iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen iedereen lekker wonen Wijkbeheerder Ad van Workum

Jaarverslag Participatie

Het is belangrijk dat bewoners meedenken, meepraten en zelfs meedoen. Samen werken aan producten en een dienstverlening die beter aansluit bij uw wensen en behoeften.

Met ons meedenken, meepraten en meedoen kunt u op verschillende manieren. Bent u met name geïnteresseerd in het verbeteren van de leefbaarheid van uw buurt of  appartement, word dan lid van de bewonerscommissie.

Klankbordgroep

Misschien ligt uw interesse meer op het gebied van de volkshuisvesting of het beleid en de dienstverlening van BrabantWonen in z’n algemeenheid. Daarbij gaat het om onderwerpen zoals: de jaarlijkse huuraanpassing, onze afspraken met gemeenten, ons kwaliteitsbeleid of hoe wij omgaan met duurzaamheid. Zijn dit de onderwerpen waarnaar uw belangstelling uitgaat neem dan deel aan onze klankbordgroepen in Oss of in ’s-Hertogenbosch. Samen met circa 50 andere bewoners viermaal per jaar uw mening, kennis en ervaringen met ons delen. Wilt u samen met onze medewerkers beleid over deze onderwerpen ontwikkelen, dan kunt u deelnemen aan een van de zogenaamde verdiepingsgroepen. U hoeft zich niet langdurig aan een platform te verbinden, maar u kiest wat u interesseert en wat past in uw agenda

Jaarverslag

In het jaarverslag Participatie kunt u lezen welke activiteiten er op het gebied van participatie in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het verslag geeft een overzicht van de vele onderwerpen en de verschillende manieren waarop u met ons kunt meedenken, meepraten en meedoen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op Wim Sterks, consulent participatie. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0412-66 49 87 of via w.sterks@brabantwonen.nl. Hij vertelt u graag meer over alle mogelijkheden om met ons mee te doen.
Een ogenblik geduld a.u.b.