iedereen lekker wonen Lekker Wonen voor Iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen Lekker wonen voor iedereen

Asbest

Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is het gevaarlijk, maar  vaak ook niet. Toch willen we ieder risico uitsluiten, tenslotte gaat het om uw gezondheid.

Is er asbest in uw woning?

Om de gewenste maatregelen te kunnen nemen is het noodzakelijk om te weten waar zich asbest bevindt en in welke staat het verkeert. Daarom hebben we een asbestinventarisatie uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten weten we in welke woningen zeker of waarschijnlijk asbesthoudende onderdelen zitten.

Bewoners van een woning met asbest krijgen van ons in het vierde kwartaal van 2015 een brief waarin staat waar in de woning zich waarschijnlijk asbest bevindt.

Eind 2015 / begin 2016 kunt u bovendien op deze website inloggen in uw persoonlijk dossier. Daar kunt u dan ook zien of uw woning onderdelen met asbest bevat. Overigens is de aanwezigheid van asbest alleen het geval in woningen die gebouwd zijn vóór 1994. Sinds 1993 is de verkoop en het gebruik van deze stof verboden.

Is het asbest gevaarlijk?

Overigens is de aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen niet per se aanleiding om maatregelen te nemen. In de meeste gevallen is er sprake van hechtgebonden asbest, dat wil zeggen, de asbest zit vast in ander materiaal. In dat geval is er geen enkel gevaar en hoeven er geen maatregelen genomen te worden. Alleen als het onderdeel beschadigd wordt door bijvoorbeeld werkzaamheden, dan kunnen asbestdeeltjesvrijkomen en ontstaat gevaar voor uw gezondheid.

Hoe te handelen bij aanwezigheid asbest?

In de meeste situaties is er geen aanleiding om maatregelen te nemen. Soms is er die aanleiding wel of maakt u zich toch ongerust. In die situaties is het goed om te weten hoe u moet handelen. Daarom treft u hier een flyer met informatie en een vragen-en-antwoordenlijst. Mocht deze informatie onvoldoende antwoord geven op uw vragen of u niet geruststellen, neem dan contact op met ons kantoor.
Een ogenblik geduld a.u.b.