natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

natuurlijk samen

nieuwsoverzicht 06/07/2020

Woningcorporaties komen miljarden euro’s tekort voor bouw betaalbare huurwoningen

Corporaties willen dat iedereen in Nederland in een goed en betaalbaar huis woont. In een fijne en veilige wijk. Daar staan we voor. Maar onze inzet staat onder druk.

We moeten steeds meer belastingen afdragen. De verhuurderheffing heeft de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost. Onderzoek van 3 ministeries BZK, Financiën en EZ en Aedes laat zien vanaf 2024 de eerste corporaties in de financiële problemen komen. Daarna volgen steeds meer corporaties en regio’s. In 2028 heeft de sector als geheel onvoldoende investeringsvermogen. Er is 30 miljard tekort voor volledige maatschappelijke opgaven tot aan 2035. Dat is ongeveer een kwart van de totale geraamde investeringen in die periode.‘

En de opgave groeit: er is een groot woningtekort. De druk op de wijken wordt groter. We willen én moeten sneller verduurzamen. Ondertussen stijgen onze lasten harder dan onze opbrengsten. Dat gaat niet samen. De politiek moet keuzes gaan maken. Want zo doen we mensen tekort. Mensen die op ons moeten kunnen rekenen. Het aandeel daklozen is verdubbeld. Starters die te lang bij hun ouders moeten wonen. Jonge gezinnen die een groter huis nodig hebben. Ouderen die naar een aangepaste woning willen. Dat mogen we in Nederland niet laten gebeuren. Want wonen in Nederland doen we samen.

En het kán ook anders. Wat ons betreft: morgen nog die verhuurderheffing eraf. Het onderzoek laat zien corporaties dan wel de hele opgave kunnen betalen. En dan ook nog eens voor de middeninkomens woningen van € 800-850 euro bouwen. Zodat iedereen in Nederland goed en betaalbaar kan wonen. Want wonen doen we samen.

Meer informatie