nieuwsoverzicht 20/12/2019

Belangrijk bericht over de servicekosten 2019

De voorbereidingen voor de afrekening van de servicekosten over 2019 zijn gestart. Woont u in een appartement van BrabantWonen met een gezamenlijk ketelhuis of een warmte- en koude opslaginstallatie dan verandert er iets in de servicekosten. 

Per 1 juli 2019 is namelijk de Warmtewet gewijzigd. Dit betekent dat appartementen van BrabantWonen met een gezamenlijk ketelhuis of een warmte- en koude opslaginstallatie niet meer onder de Warmtewet vallen. De energietarieven 2019 die op de website staan zijn niet meer van toepassing.

Per 1 juli 2019 horen de kosten van de levering van warmte bij de servicekosten. De werkelijk gemaakte kosten van warmte zullen in de afrekening van de servicekosten over 2019 worden meegenomen. Meer informatie zal in de brief van de afrekening servicekosten 2019 staan. De afrekening servicekosten 2019 ontvangt iedere huurder bij BrabantWonen voor 1 juli 2020.